BPMK

Térségi gazdaságfejlesztés és digitalizáció

Térségi gazdaságfejlesztés és digitalizáció címmel tartott konferenciát Törökbálint Önkormányzata április 26-án. A rendezvény célja az volt, hogy tájékoztatást adjon a Norvég Alap 2009-14-re meghirdetett „Önkormányzati kapacitásfejlesztés a helyi közszolgáltatások minőségének javítása és a helyi gazdaságfejlesztés érdekében” című felhívásra beadott pályázatról, valamint a települési versenyképesség és a térinformatika kapcsolatáról.

Ahogy prof. dr. Josef Strobl (University of Salzburg) fogalmazott, a legfontosabb tényező a gazdasági fejlődésben a téradatok infrastruktúrája, valamint az azokhoz való helyi, regionális és országos hozzáférés. Hussein M. Abdulmuttalib (Dubai Város Önkormányzata) kiemelte, hogy a mérnökök már rég óta foglalkoznak a kérdéssel, hogy hogyan lehet egy adott várost élhetőbbé, funkcionálisabbá tenni, tehát a téma nem új, csak új szintre kell emelni. Az „okosság” kapcsolatban van egy város hatékonyságával, valamint az ott élők boldogságával, életminőségével. Jószai Attila (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Közszervezési és Közigazgatástani Kar) szerint egy település sikeressége függ attól is, hogy a városvezetés felismeri-e az innovatív fejlesztésekre vonatkozó pályázatokban rejlő lehetőségeket.
A planáris ülés zárásaként dr. Niklasz László (tanácsadó, Törökbálint Város Önkormányzat) beszámolt a helyi és a kistérségi gazdaságfejlesztés lerakásának eredményeiről. Elmondta, hogy a pályázat céljai között szerepelt a megerősített intézményi kapacitás és humán erőforrás fejlesztés norvég intézményekkel és hatóságokkal való együttműködés és tudástranszfer révén, a magyar és a norvég intézmények közötti kétoldalú együttműködés erősítése, a helyi értékeken alapuló mikro-regionális és helyi gazdaságfejlesztés és az ehhez szükséges társadalmi konszenzus, az önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az innovatív társadalomszervezés és közszolgáltatások nyújtása területén, élhetőbb települések kialakítása érdekében. A projektben partnerek voltak norvégiai egyetemek, norvégiai és magyar önkormányzatok, cégek és társaságok. A kapacitásfejlesztés eredményeként megkezdik az önkormányzati épületek felújítását, valamint a hivatali ügyfélszolgálat korszerűsítését, IT infrastruktúrafejlesztést, lakossági kommunikációs táblák kihelyezését, DTIR (döntés előkészítő és támogató információs rendszer) működtetését helyben, illetve a partner önkormányzatoknál, továbbá távoktatási pilot projekt indul a hivatalokban.
A plenáris ülés után további két szekcióban, „Gazdaságfejlesztés térinformatikai támogatással” és „Gazdaságfejlesztés humán erőforrás fejlesztéssel” címmel folytatódott a program.