BPMK

BPMK Közlekedési Arculati Kézikönyv

Egy település vonzerejét, gazdasági, társadalmi potenciálját jelentős mértékben befolyásolhatja, hogy milyen minőségűek a közterületei, mennyire megfelelőek a találkozásra, mennyire szolgálják ki ezek az adottságok egy egészséges helyi gazdaság működését.

Minél jobbak az ilyen találkozások feltételei, annál termékenyebb a hely szelleme. Egy virágzó település sok lehetőséget biztosít többek között a közterületeken, az épületekben és piacokon is a kapcsolatokra. Alapvető fontosságú tehát a közterületek esztétikus, élhető, biztonságos kialakítása, azonban ezen a téren jelenleg még sok helyen jelentős elmaradások tapasztalhatók. Egy település arculatát, közterületeinek minőségét, esztétikáját, vagy azok hiányát az épületekkel azonos mértékben és szinten befolyásolják a közlekedési létesítmények és eszközök. Ennek a szemléletnek kell tükröződnie a meglévő létesítmények tervezésekor, építésekor és működtetésekor, valamint korszerűsítésekor is.
A Település Arculati Kézikönyvhöz készülő, azzal harmonizáló Közlekedési Arculati Kézikönyv (belterület) rendeltetése, célja, hogy hozzájáruljon a közlekedési létesítmények települési arculatképbe történő harmonikus – funkcionálisan és esztétikailag is megfelelő – beillesztéshez, segítse az önkormányzatok ez irányú munkáját.
(forrás: Közlekedési Arculati Kézikönyv)