Kiemelt

Rotter Lajosra emlékezünk

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozata, a Gépipari Tudományos Egyesület és a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület meghívja Önt 2024. július 20-án 10:30 órakor Rotter Lajos születésének évfordulóján tartandó koszorúzási...

bővebben

Kezdőlap 5 Kamarai hírek 5 Tervezői pályázat az Országos Magyar Épületgépész Napok (OMÉN) 2023 alkalmából

Tervezői pályázat az Országos Magyar Épületgépész Napok (OMÉN) 2023 alkalmából

okt 16, 2023 | Kamarai hírek

Az Országos Magyar Épületgépész Napok Koordinációs Bizottsága – OMÉN-KB – nyilvános tervpályázatot hirdet épületgépész tervezők részére az „Országos Magyar Épületgépész Napok-2023” alkalmából.

A pályázat témaköre

Az utóbbi öt évben megvalósult, illetve tervezett, műszaki innováció   szempontjából kiemelkedő létesítmény épületgépészeti tervezése. FONTOS: a tervezett létesítmény nagysága nem releváns. Elsősorban az igényes mérnöki megoldásokat várunk a pályázóktól. Műemlék épületben tervezett megoldások is helyet kaphatnak. Ilyen esetben az építmény kötöttségek melletti műszaki megoldások lehetnek érdekesek.

A tervpályázat célja

Az épületgépészet területén a közelmúltban megkezdett, vagy megvalósult korszerű rendszerek, berendezések figyelemmel kisérése, a kiemelkedő tervezői munka elismerése és megismertetése, tervezők munkájának értékelése.

Megkeresni az utóbbi években megvalósult, illetve tervezett munkák közül a legjobb tervmegoldást és tervezőt, aki az adott feladat tervezésére a mai kornak megfelelően alkotta meg mérnöki munkáját.

Pályázati feltételek

A megtervezett épületgépészeti rendszer korszerű megoldásokat tartalmazzon (környezetkímélő, energiatakarékos, megújuló energia, fenntartható, gazdaságosan üzemeltethető stb.), a betervezett berendezések hazai minősítéssel rendelkezzenek.

Egy tervező egy tervdokumentációval pályázhat. Pályázni 2019 – 2023-ben megkezdett vagy megvalósult magas színvonalon-, hiánytalanul tervezett létesítmény épületgépészeti terveivel lehet. Pályázhat minden magyar állampolgár, aki a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott épületgépész tervezői jogosultsággal rendelkezik.

ÚJ!!! Az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, hogy az „önkéntes” jelentkezés, a saját projekttel való pályázási hajlandóság nem elégséges. Ennek oka többnyire a túlzott szerénység, ezért az előző évben megkezdett gyakorlat alapján új lehetőségként a személyes pályázaton túl mások – tervezői szervezetek, személyek – jelölésére, javaslatára is számítunk. A beérkezett javaslatok alapján az OMÉN KB felkéri pályázati anyag beadására a javasolt tervező kollégát.

Az értékelhetőség feltétele a pályázatok bemutatása – kontakt, vagy szükség esetén online – előadás formájában az „Országos Magyar Épületgépész Napok 2023” rendezvényén a Magyar Mérnöki Kamara 1117 Budapest, Szerémi út 4. sz. alatti székhelyén. A prezentáció minősége is értékelési szempont lesz.

A pályázat beadásának módja

– A tervezett épületgépészeti rendszer rövid leírása, kiemelve az újszerű vagy a szokástól eltérő épületgépészeti megoldásokat, valamint a kivitelezés jelenlegi állapotát max. 4 (A4-es) oldalon.

– A tervdokumentációból 1 pld. műleírás és legfeljebb 5 lényegi információt tartalmazó tervlapot kell mellékelni.

–  Pályázati indoklás max. 2 oldalon, hogy miért tartja a pályázó a tervezett megoldást újszerűnek, kimagaslónak.

–  Fényképes szakmai önéletrajz a fontosabb munkák felsorolásával.

Az írott anyagot befűzött, esztétikus formában kell benyújtani a tervlapokkal együtt.

A tervpályázat meghirdetése

A pályázat a Magyar Mérnöki Kamara honlapján (www.mmk.hu), az MMK Épületgépészeti Tagozata (ÉgT) honlapján (www.e-gepesz.hu), a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség (MÉgKSz) honlapján (www.epgepkoord.hu), a Magyar Épületgépészek Szövetsége (MÉGSz) honlapján (www.megsz.hu), a Magyar Épületgépész Egyeztető Fórum (MÉEF) honlapján (www.epuletgepeszforum.hu), az OMÉN rendezvény önálló szervező honlapján (www.talalkozzunk.hu), valamint a Mérnök Újságban, szakmai folyóiratokban és szakmai honlapokon kerül meghirdetésre.

A tervpályázat jellege

A tervpályázat általános eljárású, a résztvevő pályázók körét tekintve nyílt, valamennyi érdekelt benyújthat pályaművet. A tervpályázat formája szerint nyílt pályázat.

A pályázat benyújtásának határideje

2023. november 13. 24 óra.

A pályázat benyújtásának helye és módja

A pályázatot zárt borítékban, „Épületgépészeti Tagozat – Tervezői Pályázat” megjelöléssel, a Magyar Mérnöki Kamara, 1117 Budapest, Szerémi út 4. sz. alatti irodájába kell postán, vagy személyesen eljuttatni.

A bírálóbizottság

A pályázatokat elbíráló bizottság a MMK Épületgépészeti Tagozatának Szakértői Testülete kibővítve az Épületgépészeti Tagozat elnökével, vagy megbízottjával, Virág Zoltánnal DUOPLAN Kft. ügyvezető igazgatójával, a tervezői pályázatok állandó szervezőjével és a MÉGSZ, a MÉEF, valamint a MÉgKSZ elnöksége által kijelölt 1-1 taggal.

A beadott pályaművek értékelése várhatóan 2023. november 24-én történik. Első lépésként a beadott pályaművek prezentációjára kerül sor 2023. november 24-én 13 órától az MMK székhelyének hivatalos helyiségében. Minden pályázó maximum 15 perc időtartamban mutathatja be a pályaművét. Fontos: a kiemelésre érdemes műszaki megoldásokra fókuszálva összeállítani a prezentációt.

Ezt követően ül össze a bírálóbizottság és hozza meg döntését a bírálandó pályaművek számától függően várhatóan 16:00-17:00 időpontban. A bírálóbizottság döntését a díjazott tekintetében egyhangú szavazással hozza meg. A második és a harmadik helyezettek oklevelét közvetlenül a zsűrizést követően adja át a bíráló bizottság.

A tervpályázatok közzététele

Az előzőekben leírtak szerint a pályaműveket az „Országos Magyar Épületgépész Napok 2023” rendezvényén a tervező ismertető előadás – prezentáció – formájában bemutatja. Lehetőség van a pályázatok szakcikk formájában való megjelenítésére is.

A pályaművek díjazása

Az első három helyezett oklevelet kap. A pályázat első helyezettje megkapja az „Év Épületgépész Tervezője” díjat.

A tervpályázat eredményhirdetése

A nyertes pályázatok az „Országos Magyar Épületgépész Napok 2023” díjátadó rendezvényén kerülnek kihirdetésre. A pályázat eredményét a mértékadó épületgépészeti kiadványokban és elektronikus felületeken közzétesszük.

A tervpályázati díjak átadása

A nyertes pályázatok díjazására az „Országos Magyar Épületgépész Napok – 2023” keretében kerül sor. Az „Év Épületgépész Tervezője” díj a díjátadó rendezvény alkalmával kerül átadásra.

Gyurkovics Zoltán elnök, MMK Épületgépészeti Tagozat, az OMÉN KB elnöke

Reálértelmiség
A napenergia közösségi hasznosításának terjedését segítő projekt indul Budapesten

A napenergia közösségi hasznosításának terjedését segítő projekt indul Budapesten

A napenergia közösségi hasznosításának terjedését segítő projekt indul Budapesten európai uniós támogatással – közölte a Főpolgármesteri Hivatal július 11-én. A majdnem 1,4 millió eurós, uniós támogatású, nemzetközi projektben Budapest mellett részt vesz az...

bővebben

Szőllőssy Gábor

Elnök

Kategóriák