Reálértelmiség

Módosul a vízgazdálkodásról szóló törvény

A Magyar Közlöny 66. számában megjelent az állam működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 2024. évi XXIX. törvény, amely tartalmazza többek között a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítását is. A törvény 2. § (1) bekezdésében...

bővebben

Kiemelt

A Magyar József-díj átadása

Az MMK Gépészeti Tagozata a tagozat elődeit, hagyományait tiszteletben tartva és alapító elnökére prof. dr. Magyar Józsefre emlékezve a tagozat szakmai és szervezeti munkájának érdekében végzett kimagasló közéleti, szakmai vagy kamarai tevékenység elismerésére –...

bővebben

Kezdőlap 5 A Köztestület

A Köztestület

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

A BPMK tevékenységének végső célja az adott szakmai terület (ágazat) mérnöki munkáihoz az elvárható szakmai, jogszabályi, szabályozási és szellemi háttér létrehozása, illetve a létrehozásban játszott meghatározó, koordinatív szerep. Eszközei:
– önkormányzatokkal való kommunikáció feltételeinek megteremtése,
– a szakmai, tudományos egyesületekkel való együttműködés a szakcsoportokon keresztül,
– jogszabály-alkotási folyamatba való érdemi bekapcsolódás a véleményezés és javaslattétel fázisában,
– a mérnöki munka érdekében, annak szakszerű végrehajthatóságára, a jogszabályok összefüggéseinek bemutatása,segédletek kidolgozásával,
– ellenőrzési jog érvényesítése.

Kamaránk Budapest és Pest megye területén fejti ki tevékenységét. A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara több, mint 10 ezer tervező- és szakértő mérnök tagot számlál és összesen több mint 20 ezer műszaki szakembert jogosít munkájuk elvégzéséhez.
Tagjaink mérnöki tevékenységével kapcsolatban további szolgáltatásokat nyújtunk, pl. évi több mint 10 ezer jogosultsági és kamarai igazolást adunk ki, eljárási ügyekben felvilágosítást adunk.
Az utóbbi két-három évben több új ötlet megvalósításába kezdtünk, új funkciók születtek. Szakembereink részt vállalnak a települések engedélyezési és építés-ellenőrzési szerveinek munkájában (tervtanácsok, építéskivitelezés-ellenőrzés), ahol – a jó minőség érdekében – az  előírásoknak érvényt szerezve a tartalmi bírálatokon túl a jogosultsági (tervezés, szakértés, műszaki vezetés stb.) kérdéseket is vizsgálják.

2007-től a BPMK kapcsolattartó rendszer kiépítésébe kezdett, kihasználva  a mérnökök kitüntetett szerepét, helyismeretét, az egyes területek fejlődésében és fejlesztésében azt a települési önkormányzatok – feladataik megoldása során –  jól tudják hasznosítani. Tudjuk jelezni, hogy hol, mikor, milyen mérnöki feladatok jelentkeznek, azaz az önkormányzatok vezetőivel és a helyi szakembereinkkel összefogva segítjük egymást az információk áramoltatásában.
E feladatok összefogása, bővítése, koordinálása folyamatos. Az együttműködéseket minden esetben megelőzi a kölcsönös tájékozódás és esetenként előadások tartása tudományos konferenciákon. A BPMK által szervezett szakmai rendezvények megvalósításának lényeges szempontja volt a patrióta gazdaságpolitika létrehozásának elősegítése. Az MMK több tagozatával együtt is rendeztünk szakmai konferenciákat Pl.: MÉN; Közös Dolgaink rendezvénysorozat stb. Kiemelkedő a közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos műszaki szimpózium melynek témája volt: Budapest pesti oldala kelet-nyugati tengelyének közlekedésfejlesztése. A 2014-2020 közötti, közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos európai uniós támogatások felhasználására irányuló előkészítő munkák folyamatban vannak.

Továbbá kapcsolati rendszerünk jó a minisztériumokkal, hatóságokkal, Magyar Országgyűlés irányába is. A társkamarák területi szerveivel, a társadalmi szervezetekkel és a Közép-Magyarországi oktatási intézményekkel szakmai kapcsolatunk jónak ítélhető. A tudományos egyesületekkel való együttműködés és kapcsolattartás szinte mindennapos. A BPMK, a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) területi (megyei) kamarái közül a legnagyobb tagságú, az országos taglétszám közel felét adja. A Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamra törvény által kijelölt, felhatalmazott testületként országos feladatokat is ellát; pl: atomenergiai minősített független szakértők jogosítása, az épület-energetikai tanúsítások utóellenőrzését  országos szinten,, a külföldi diploma megfelelőségi vizsgálatát és nyilvántartását, valamint a határon átnyúló mérnöki szolgáltatás végzésére irányuló kérelmek elbírálását  az EU tagállamok állampolgárai esetében. A BPMK rendszeresen részt vett a Fővárosi Szabályozási Keretterv eseti módosításainak véleményezésében, illetve az egyeztetési tárgyalásokon a fővárosi tervtanácsban.

Több tagunk 2013-ben is az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács bizottságai munkájában vett részt. Folyamatos a részvételünk a Közép-magyarországi Operatív Program Monitoring Bizottsága munkájában, összefogjuk és képviseljük a konvergencia operatív programok monitoring albizottságaiban  a kamarai álláspontokat. A Kormányzat a minisztériumok és az NFÜ által készített előterjesztéseket, illetve pályázati felhívásokat folyamatosan véleményeztük, csak néhányat kiemelve; a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program, a Pest Megyei Területfejlesztési Program, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló és az Országos Területrendezési Tervről szóló törvények módosítása, a Közép-Magyarországi Operatív Program kiemelt projekt felhívása a közterületi város rehabilitációhoz.