BPMK

Tisztújító küldöttgyűlés 2015

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara május 6-án, a fővárosi Angyal utcai székházban tartotta – négyévente esedékes – tisztújító küldöttgyűlését, melyen a szavazásra jogosult száz küldöttből hetvenhatan vettek részt. A nagyrendezvény levezető elnöke ezúttal is dr. Bánhidi László volt.

A hagyományoknak megfelelően a küldöttgyűlés ünnepi pillanatokkal kezdődött, a megyei szervezet alkotói elismerése, a Hollán Ernő-díj átadására került sor. A díjat idén két kollégánknak, dr. Kajtár László okl. gépészmérnöknek, és Némethy Zoltán okl. gépészmérnöknek nyújtottuk át.
A küldöttek korábban kézhez kapták a területi kamara elnökségének, illetve bizottságainak  írásos beszámolóit a 2014-es esztendőben végzett munkáról. A napirend elfogadása és a küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztását követően ezen írásos anyaghoz fűzött szóbeli kiegészítéseket Kassai Ferenc. A BPMK elnöke részletesen beszélt az épületenergetikai tanúsítások eredményeiről, melyek ellenőrzését országos hatáskörrel a területi kamara látja el. A félévente mintegy 1300-1500 tanúsítvány ellenőrzését – melyeket a Lechner Lajos Tudásközpont választ ki véletlenszerűen – 80 ellenőr végzi. Kassai Ferenc szólt a kamara széles körű, évről-évre fejlődő társadalmi és civil, illetve állami és önkormányzati kapcsolatairól, valamint erősödő médiajelenlétéről, majd felelevenítette az elmúlt ciklus legfontosabb rendezvényeit – a brüsszeli mérnökkiállítástól kezdve a múlt év óta zajló innovációs ötletbörzékig.

A BPMK elnöke értékelőjében kitért a továbbképzési feladatokra is, leszögezve, hogy a legfontosabb szempont a szakmaiság és a minőség érvényesülése. Kassai Ferenc végül megköszönte minden tisztviselőnek, küldöttnek és a titkárság dolgozóinak azt az áldozatkész és professzionális munkát, melynek révén a megyei szervezet elérte a maga elé kitűzött célokat.

Barsiné Pataky Etelka, az MMK elnöke röviden üdvözölte a küldötteket, aláhúzva, hogy az országos kamara számtalanszor támaszkodhatott munkájában a területi kamara tagjainak szakmai tudására, s megköszönte azt az együttműködési készséget, amivel mindenkor, sok esetben lehetetlennek tűnő határidőkkel is vállalták a szakmapolitikai feladatok ellátását, segítését.

Kassai Ferenc ismertette a területi kamara büdzséjéről készült jelentést, ami tartalmazta a BPMK 2014. évi mérlegbeszámolóját, az idei évi költségvetési terv módosítását, valamint a 2016. évi pénzügyi-gazdálkodási terv előirányzatának előterjesztését. Ezt követően a küldöttek meghallgatták az etikai-fegyelmi bizottság elnökének, dr. Visontai Józsefnek, és a felügyelőbizottság elnökének, Bocsák Istvánnak a szóbeli kiegészítését, majd mindkét grémium jelentését elfogadták.
Az elnökségi beszámolóhoz kapcsolódó rövid hozzászólások az önkormányzatokkal történő kapcsolattartás fejlesztésére, „újragombolására”, a helyi fejlesztési projektek helyi mérnöki közreműködésének intenzívebbé tételére tettek javaslatot (dr. Szakatsits György, Szalay Gábor, Csanád Bálint).

A küldöttgyűlés végül egyhangúlag  elfogadta az elnökségi- és mérlegbeszámolót, az idei évre vonatkozó költségvetési terv módosítását, valamint a jövő évi költségelőirányzatot.


Az új tisztségviselők megválasztása előtt Csapó Attila, a választási jelölőbizottság elnöke ismertette a jelöltek listáját és a papíralapú, urnás szavazás lebonyolításának menetét. A szavazás eredményeként az elkövetkező négy évre megválasztott kamarai tisztségviselők (zárójelben a szavazatok száma):

a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke: Kassai Ferenc okl. építőmérnök (71).

Alelnökök: dr. Bende Zoltán okl. vegyészmérnök (41), dr. Kajtár László okl. gépészmérnök (62), Némethy Zoltán okl. gépészmérnök (51). Elnökségi tagok: dr. Bánó Imre (52), Bite Pálné dr. Pálffy Mária (44), Fogarasy Andrea Ágnes (48), Hamarné Szabó Mária (43), dr. Kontra Jenő (47), dr. Kovács Oszkár (40), dr. M. Csizmadia Béla (46), Schulek János (56), Tusánné Ocskai Dorottya (36), dr. Zsebik Albin (50). Póttagok: dr. Szakatsits György (33), Bálint Péter (30), Harkai Balázs (27), dr. Borbás Lajos (25), Csanád Bálint (19), Hajnal Norbert (18).
Az etikai-fegyelmi bizottság tagjai: dr. Arányi László (54), dr. Dombay Gábor (48), dr. Dulácska Endre (64), Éhn József (57), Gonda Ferenc (37), Kmetty Károly (53), Krizsán Kálmán (38), Ordódy Péter (46), Varga Balázs (42), dr. Visontai József (59). Póttagok: Bölsei Tamás (32), Máté Miklós (36)
A felügyelőbizottság tagjai: Bocsák István (66), Bokor András (45), Forstner Miklós (51), Molnár Dénes (63), Szalay Ákos (49), Szalay Gábor (58). Póttag: Mangel Zoárd (33).
 
 
Hollán Ernő díjas mérnökeink

Dr. Kajtár László okleveles gépészmérnök 1979-ben fejezte be tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán, 1983-ban ugyanitt okleveles klímatechnikai szakmérnök diplomát szerzett. 1986-ban egyetemi doktorrá avatták, 1994-től a műszaki tudományok kandidátusa.  Ph. D. fokozattal 1995-től rendelkezik.
1979-től Budapesti Műszaki Egyetem I. Épületgépészeti Tanszékének, majd Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékének oktatója, 1996-tól egyetemi docens, 1999-től tanszékvezető-helyettes. Az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika tanszéken oktatási és kutatási területe a komfort, a klímatechnika, az épületgépészeti rendszerek energetikája, és az épületenergetika.
190 szakcikke jelent meg, ezek közül 100 külföldön. Négy doktorandusza már fokozatot szerzett. Témavezetője a pályázatokon elnyert kutatási munkáknak és vállalati megbízásoknak. A kutatómunka mellett szakértőként és vezető tervezőként is rész vesz az épületgépészeti szakmában. A megbízói között egyebek mellett a MVM, a MAVIR, a Rosenberg Hungária, az Allianz, a Pick szerepeltek.
Dr. Kajtár László aktív és eredményes kamarai tevékenységet is folytat: 2003-tól Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökségének tagja, 2011-tól alelnöke is. Az épületenergetika tanúsítványok utóellenőrzésére kamaránk által létrehozott operatív bizottság elnöke, a BPMK Minősítő Bizottságának és Ekvivalencia Testületének tagja. Munkáját több kamarai és más szakmai kitűntetéssel ismerték el.
 

Némethy Zoltán BME Gépészmérnöki Karán 1968-ban szerzett okleveles gépészmérnöki diplomát, majd 1972-ben okleveles közgazdász mérnök diplomát Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1979-ben a BME Villamosmérnöki Karán okleveles. irányítás-technikai szakmérnök lett. Diplomája megszerzése, 1968 óta folyamatosan az építőiparban, azon belül is a felvonóiparban dolgozik. Először a Gép és Felvonószerelő Vállalatnál gyártástervező volt.  1973-tól a GANZ MÁVAG Felvonógyár gyártmányfejlesztési osztályán dolgozott kutatómérnökként. A konstrukciós feladatok mellett itt kezdett el gazdasági elemzésekkel foglalkozni.
1977-től az Építésügyi Minőségellenőrző Intézet Felvonóvizsgáló Állomásának tudományos munkatársaként a felvonó alkatrészek laboratóriumi vizsgálatát végezte. 1981-tól az ÉMI, a későbbiekben az ÉMI-TÜV Bayern Felvonóvizsgáló Állomásának helyettes vezetőjeként tevékenykedett. Irányításával az ÉMI Felvonóvizsgáló Laboratórium munkatársai részt vettek az utóbbi évtizedek majdnem minden színházgépészettel kapcsolatos felújításának ellenőrzésében.
1998 után mérnöki tanácsadó irodát alapított. A családi alapon működő kft. felvonókkal, emelőgépekkel, ezek tervezésével és tendereztetésével, kisebb részben épületgépészeti és épület-villamosítási munkákkal foglalkozik.
2001. október 1-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán a Műszaki-, gazdasági osztályt vezette. 2002. február 1-óta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karán az Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztikai Tanszék adjunktusa, ahol az oktatás mellett a tudományos kutatásba is bekapcsolódott.
Aktív közéleti tevékenységét számtalan szakmai tisztsége jelzi: 1968 óta az Építéstudományi Egyesület tagja, 15 éve az Épületvillamossági Szakosztály titkára. Ugyancsak 1968 óta tagja a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek, 1994-től a Felvonó Munkabizottság elnöke
A Mérnöki Kamara alapító tagja. Az MMK Anyagmozgatógép, Építőgép és Felvonó Tagozat Minősítő Bizottságának négy évig volt az elnöke, 2001-től a tagozat elnöke. 2007-től a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara Elnökség tagja, 2011-től alelnöke. 2009-óta  a Magyar Mérnöki Kamara Elnökségének is tagja.