BPMK

2015. évi Gábor Dénes-díjas mérnökök

A kimagasló szellemi alkotásokat létrehozó és az új ismereteket a gyakorlatba átültető szakemberek erkölcsi megbecsülése érdekében alapított NOVOFER Alapítvány által létesített 2015. évi Gábor Dénes-díjakat december 17-én Budapesten, az Országház épületének Felsőházi termében adták át.

A társadalmi fejlődés csak magas szinten képzett alkotó emberek közreműködésével biztosítható, ezért társadalmi érdek a kutató, fejlesztő, feltaláló, oktató szakemberek kiemelkedő teljesítményének elismerése és sikereik példaként állítása. Ezt célozzák a különböző szakmai elismerések, amelyek sorában fontosak a civil kezdeményezéssel létrejött díjak. Ez évben immár 27. alkalommal kerül átadásra a NOVOFER Alapítvány által 1989-ben létrehozott Gábor Dénes-díj, amely a civil szféra egyik legnevesebb műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon, és napjainkig 203-an részesültek ezen elismerésben. A Gábor Dénestől származó „Találjuk fel a jövőt” jelmondat üzenete napjainkban különösen aktuálissá vált az élet minden területén (fenntartható fejlődés, nyersanyag-, energia- és hulladékgazdálkodás, foglalkoztatottság, gazdaság, stb.), azaz csak a tudatosan alakított jövő hozhat megoldást gondjainkra.
A NOVOFER Alapítvány célja a műszaki-szellemi alkotások, a mérnöki munka, a technológiai fejlesztés terén nyújtott kiemelkedő teljesítmények elismerése. A Gábor Dénes-díj megalapítóinak szándéka egyben a technológiai innováció, a műszaki/mérnöki kutatómunka, az ember által teremtett gépek és létrehozott anyagi konstrukciók iránti társadalmi figyelem és elismerés felkeltése és megerősítése volt. A tudományos és szellemi teljesítményekre épülő világunkban vissza kell állítani, meg kell erősíteni az anyaggal történő bánás, a technológiai képességek, a műszaki alkotások és alkotók iránti méltó társadalmi elismerést is. A Gábor Dénes-díj és annak több mint 25 éves története alapvetően erről szól. Az évente kiosztott díjak jól lefedik az egyes ipari ágazatokat: IT-távközlés; gépipar; energetika; vegyészet-gyógyszeripar; mezőgazdaság-biotechnológia; „egyéb” (üzleti menedzsment, kiemelkedő oktatási teljesítmény).
A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes-díj „külhoni fokozat”-ban részesült:
•    Dr. Kiss László István gépészmérnök, a Université du Québec a Chicoutimi egyetemi tanára, a magyar tudomány és kultúra nemzetközi elismertetésében nyújtott kiemelkedő tevékenységéért, a komplex kutatási szemlélettel végzett, több kontinensen eredményesen alkalmazott multi-diszciplináris fejlesztési eredményeiért; az alumínium elektrolízis termikus és anyagtranszport folyamatainak kísérleti és elméleti kutatásában elért sikereiért, mellyel hozzájárult az alumínium elektrolizálási technológia energiafelhasználásának csökkentéséhez, ezen keresztül a széndioxid emisszió világviszonylatban is jelentős arányú mérsékléséhez, tovább öregbítve ezzel a magyar szaktudás nemzetközi hírnevét.

A Kuratórium döntése alapján idén az alábbi hét fő részesült Gábor Dénes-díjban:
•    Dr. Kistelegdi István építészmérnök, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar egyetemi tanára, úttörő jellegű, a tudományos - kutatói – oktatói – építészeti esztétikai értékrendet egyben tükröző új oktatási szemlélet kialakításáért, annak missziójáért és a hazai felsőoktatásban történt sikeres bevezetéséért;a nevéhez fűződő egyedi, holisztikus szemléletű energia design interdiszciplináris, szimulációkkal támogatott természettudományos-mérnöki épületmodellező és épülettervező módszer kifejlesztéséért, mellyel lehetővé válik az energia-hatékony, null- és pluszenergia mérleggel rendelkező épületek, települések tervezése és ehhez tartozó intelligens építéstechnológiák fejlesztése és kivitelezése.
•    Dr. Merkely Béla Péter egyetemi tanár, egészségügyi menedzser, a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának elnöke, klinikai rektor-helyettes, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója, belgyógyász, kardiológus és klinikai farmakológus szakorvos, az eltérő szimptómákkal jelentkező szívelégtelenségek hatékony kezelését szolgáló eljárások kifejlesztésében végzett alkotó közreműködéséért, a mellkasi műtéti beavatkozás kiküszöbölését eredményező transzkatéteres aorta-billentyű beültetési eljárás bevezetéséért, az invazív eljárások hatékony hazai alkalmazását lehetővé tevő orvos-szakmai szervező tevékenységéért, a nagyszámú és jelentős hányadban sikeres szívátültetés szervezeti és orvos-biológiai hátterének megteremtéséért, mellyel Magyarország ezen a téren felzárkózott Európa élmezőnyébe, továbbá a szívelégtelenség kutatása számára páratlanul értékes, nagy esetszámú biológiai mintagyűjtemény létrehozásáért.
•    Dr. Charaf Hassan villamosmérnök, mérnök-közgazdász, a BME VIK egyetemi docense, a hazai infokommunikációs ipar igényei szerint a Műegyetemen általa létrehozott és irányított szoftverfejlesztő szakmai műhely eredményeiért, azok mintegy száz termelő- és szolgáltató vállalatnál történt hasznosításáért, a modellvezérelt szoftverek, ezen belül a mobil alkalmazások fejlesztéséért és oktatásának bevezetésért, az egyetemi hallgatók valós alkalmazási feladatok megoldására való ösztönzéséért és felkészítésért, a szoftverfejlesztő szakma hazai fejlődésének tevékeny elősegítéséért, a hazai és nemzetközi tudományos- és szakmai szervezetekben betöltött szerepéért, az általa vezetett ipari és egyetemi K+F+I projektek jelentős gazdasági hatásáért.
•    Dr. Kazi Károly villamosmérnök, a BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. ügyvezetője, az immár magyar tulajdonú, elektronikai csúcstechnológiai cég létrehozásában, fejlesztésében és sikeres működtetésében végzett meghatározó szakmai-üzleti vezetői tevékenységéért, az elektronikai ipar legkorszerűbb alkalmazásait igénylő űrtechnológiai egységek, a TETRA kommunikációs rendszer hálózati elemeinek, a TRACKMAN Golflabda-radar mikrohullámú egységének, az UAV (drón) rendszerek fejlesztésében és gyártásában való sikeres szakmai közreműködéséért, a hazai elektronikai ipar fejlesztésében végzett sokirányú szakmai- és társadalmi tevékenységéért.
•    Mészáros Csaba villamosmérnök, az evopro Holding Zrt. elnök-tulajdonosa, a sikeres hazai kutató-fejlesztő és gyártó-termelő kapacitások kiépítésében végzett innovatív szervező- és szervezetfejlesztési tevékenységéért, a több országban is sikeres mérnök-vállalatcsoport létrehozásáért, a hazai erőforrásokra alapozott eredményes kutató-fejlesztői munkahely teremtési kezdeményezéseiért, kiemelten az elektromos közlekedést, a környezetvédelmet, a munkahelyteremtést egyaránt szolgáló elektromos hajtású, moduláris felépítésű, kompozit szerkezetű buszcsalád, valamint töltő infrastruktúra és a vasúti diagnosztikai rendszer fejlesztése és megvalósítása során tanúsított meghatározó személyes irányító munkájáért.
•    Dr. Hangody László orvos, ortopéd sebész és traumatológus, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára, az MTA tagja, a népbetegségnek tekinthető és az életminőséget drasztikusan rontó porckopással járó degeneratív ízületi elváltozások csökkentését, illetve gyógyítását szolgáló eljárások és eszközök fejlesztésében nyújtott alkotó tevékenységéért és azok rutinszerű alkalmazásáért a klinikai gyakorlatban; kiemelten az autolog osteochondralis mozaikplasztika kidolgozásáért és világszerte történt sikeres elterjesztéséért, a kétfázisú biodegradábilis implantátum fejlesztésében és műszerkészletének kidolgozásában való közreműködéséért és a nagyméretű, anyaghiányos felszínkárosodások gyors regenerálódásához szükséges legfrissebb osteochondralis allograftok klinikai bevezetésében végzett munkájáért.
•    Dr. Lacza Zsombor ortopéd-traumatológus szakorvos a Lacerta Technologies GmbH ügyvezetője és kutatási igazgatója, a klinikai igényen alapuló orvostudományi fejlesztésért, az ötlettől a kutatáson-, gyártáson- és engedélyeztetésen át az eredmények, a termék és a technológia sikeres piaci bevezetését jelentő hagyományos innovációs lánc példa értékű felépítéséért; a BoneAlbumin technológia kifejlesztése és nemzetközi piacra való bevezetése során nyújtott alkotó közreműködéséért, mely eljárással sikerült az emberi szövetekhez teljes körűen alkalmazkodó, hosszú távon tökéletesen átépülő és az elveszett csontmennyiség helyére új, az eredetivel funkcionálisan azonos szövetet létrehozni.

A Kuratórium döntése alapján In Memoriam Gábor Dénes elismerésben részesült:
•    Dr. Ginsztler János gépészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus, a Magyar Mérnökakadémia ügyvezető elnöke, a NOVOFER Alapítvány kuratóriumi tagjaként négy cikluson keresztül folytatott áldozatos tevékenységéért, mellyel hozzájárult a kitűzött célok valóra váltásához, Gábor Dénes szellemi hagyatékának eredményes ápolásához, a Gábor Dénes-díj hazai és nemzetközi presztízsének növeléséhez.

A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes Életmű Díjban részesült:
•    Dr. Mesterházy Ákos agrármérnök, a Gabonakutató Közhasznú Kft. (Szeged) kutatóprofesszora és tudományos tanácsadója, a hazai növénynemesítés, ezen belül a rezisztencia nemesítés valamint a mikotoxin kutatás során elért és nemzetközi szinten is elismert, több mint négy évtizeden átívelő munkásságáért, a növénykórtani és a növény-genetikai kutatási eredményei gyakorlatba való átültetéséért; a növényvédelem szempontjából kiemelkedően fontos permetezési technológiák kialakításáért, mellyel jelentősen csökkenthető a hazai és általában Európa népessége élelmezése szempontjából meghatározó jelentőségű búza termés mikotoxin szennyezettsége.
•    Dr. Varjú György villamosmérnök, a BME Villamos Energetika Tanszék professor emeritusa, a Budapesti Műszaki Egyetemen több mint öt évtizede folytatott áldozatos felsőoktatási és kutatási tevékenységéért, a nagyfeszültségű kábelvonalak létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos új kérdések megválaszolása, a különleges villamos nagyvasúti táplálási rendszerek kidolgozása és modellezése, valamint a villamosenergia-rendszerek és az információs és kommunikációs technológiák összekacsolódása miatt egyre nagyobb jelentőségű elektromágneses összeférhetőség (EMC) terén elért eredményeiért, a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben vállalt szakértői munkájáért, a magyar szaktudás nemzetközi hírnevének öregbítéséért.

Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíjban részesült Várszegi Kristóf, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója.

A díjazott kollégák közül megkülönböztetett figyelemmel gratulálunk Dr. Varjú György villamosmérnöknek, a BME Villamos Energetika Tanszék professor emeritusának, a Budapesti és Pest Megyei Mérnök Kamara aktív tagjának (01-5337), az MMK Energetikai Tagozat Szakértői Testület vezetőjének, az Energetikai Tagozatunk keretében működő Villamos-energetikai Szakosztály választott Küldöttjének.
Dr. Varjú György Siklóson született 1938-ban. 1961-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen villamosmérnöki oklevelet szerzett, azt követően a Villamos Művek Tanszék oktatója, tanszékvezető 2003-ig. 1991-től az MTA műszaki tudományok doktora. Oktatási tevékenysége kapcsán kiemelkedő szerepe volt a villamosenergia-átvitelhez kapcsolódó tárgyak kidolgozásában, folyamatos korszerűzésében és azok előadásában. Az ipari kutatási tevékenysége során behatóan foglalkozott a kábelvonalak méretezési kérdéseivel, amelynek eredményeit két, társszerzőkét írt szakkönyvben adta közre (1982 és 1985). A hazai autótranszformátoros (2x25 kV-os) vasúti táplálás rendszer egyik kidolgozója és konzultánsként közreműködött ennek a rendszernek a svéd és norvégiai bevezetésében. Fő kutatási területe a villamos hálózatok, és a távközlő összeköttetések elektromágneses összeférhetősége (EMC). Ehhez kapcsolódóan a részt vesz és különböző tisztségeket töltött be a CIGRE EMC kérdésekkel foglalkozó, valamint a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) elektromágneses környezeti hatások elleni védelemmel foglalkozó bizottságaiban. Elnöke a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) „Okos hálózatok és okos mérés” munkabizottságának. Jelentősebb kitüntetések: Posta Kísérleti Intézet: „Békési díj”, Magyar Mérnöki Kamara: „Zielinski Szilárd-díj”, „Siemens Kutatói Díj”, BME: „József Nádor Emlékérem”, MAVIR: „Emlékérem”, MSZT: „Szabványosításért emlékérem”, „Szent-Györgyi Albert díj", MEE: “Déri díj” és „Elektrotechnikai Nagydíj”.

Sipos László József, a TMMK alelnöke