BPMK

Kitüntetett mérnökök

Nemzeti ünnepünk alkalmából ismét több mérnök kollégánk részesült magas állami kitüntetésben.

Fülep Péter, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség nyugalmazott tervezést felügyelő mérnöke, a Magyar Mérnöki Kamara tagja a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült 2019. augusztus 22-én a távközléstervezés területén folytatott több mint négy évtizedes szakmai pályafutása, valamint szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként.
Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át dr. Németh István, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Gyártástudomány és -technológia Tanszékének tanszékvezető-helyettes egyetemi docense, valamint dr. Majzik István, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének tanszékvezető-helyettes egyetemi docense.
Kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült dr. Gyulai Ferenc Lajos Darányi Ignác-díjas mezőgazdasági mérnök, környezetvédelmi szakmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézete Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.
Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést adott át a geodétaképzés érdekében folytatott több évtizedes oktatói tevékenysége, valamint szakmai közéleti munkája elismeréseként dr. Szepes András József földmérő mérnöknek, a Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökének.
Gulyás Gergely miniszter a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át a statikai tervezés területén végzett több évtizedes tudományos, szakmai és oktatói munkája, valamint a hazai mérnöktársadalom érdekvédelmét szolgáló szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként dr. Almási József mérnöknek, a CAEC Almási Mérnöki Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének.

További kitüntetettek:

Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat:

Dr. Bíró József, dékánhelyettes, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Dr. Juhász Endre, címzetes egyetemi tanár, BME

Dr. Mészáros István Attila, egyetemi tanár, BME, Gépészmérnöki Kar

Dr. Paál György, tanszékvezető egyetemi tanár, BME, Gépészmérnöki Kar

Dr. Pokol György, egyetemi tanár, BME, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Dr. Szabó Péter János, tanszékvezető egyetemi tanár, BME, Gépészmérnöki Kar

Dr. Szirmay-Kalos László, tanszékvezető helyettes, egyetemi tanár, BME, Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Dr. Vicsi Klára, egyetemi magán tanár, BME, Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat:

Dr. Endrédy István, környezetvédelmi szakmérnök

Dr. Seidl Ágoston, címzetes egyetemi docens, BME

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat:

Fülep Péter, nyugalmazott tervezést felügyelő mérnök, KIFÜ

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat:

Drozgyik József, fenntartási főmérnök, DMRV