Kiemelt

Rotter Lajosra emlékezünk

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozata, a Gépipari Tudományos Egyesület és a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület meghívja Önt 2024. július 20-án 10:30 órakor Rotter Lajos születésének évfordulóján tartandó koszorúzási...

bővebben

Kezdőlap 5 Együttműködések 5 Gábor Dénes-díj 2022

Gábor Dénes-díj 2022

máj 13, 2022 | Együttműködések

A kimagasló szellemi alkotásokat létrehozó és az új ismereteket a gyakorlatba átültető szakemberek erkölcsi megbecsülése érdekében alapított NOVOFER Alapítvány által létesített 2020-2021. évi Gábor Dénes-díjakat május 12-én Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében adták át.

A Gábor Dénes-díjak alapvető célja a névadó életpályájával szimbolizált innovatív magatartás elismerése. A díjat olyan teljesen új tudást létrehozó szakemberek kaphatják, akik műszaki-szellemi alkotása eredményesen hasznosítható, akik ismereteiket gyakorlatban alkalmazzák, látókörük meghaladja a szűken vett szakterületüket és életkoruk a jelöléskor még nem haladja meg az 55. életévet.
A Gábor Dénes-díj az innováció díja. Az innovációé, amely nem egyszeri teljesítmény, hanem egy folyamatos kutatói magatartás. Ezt a magatartást ismeri el a díj – fogalmazott Freund Tamás, az Akadémia elnök.
Jamrik Péter a NOVOFER Zrt. elnöke örömét fejezte ki, hogy két esztendő kihagyás után ismét megrendezésre kerülhetett a díjátadó ünnepség. Elmondta, hogy Gábor Dénes születésének 120.-, valamint fizikai Nobel-díjának 50. évfordulója alkalmából a NOVOFER Alapítvány Gábor Dénes emlékévek 2020-2021 címen indított jubileumi eseménysorozatot, amely keretében számos hazai és határon túli rendezvényen emlékeztek meg a díj névadójáról.
A rendezvényt dr. Kövér László nevében Bendzsel Miklós a NOVOFER Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte. A házelnök levele szerint az innováció jelenti a kapcsolatot a tudomány és a mindennapi élet között. A válságok, amint azt mondani szokás, egymásnak adják a kilincset. Ilyen időkben nem elég feltalálni a jövőt, de a jelennek is szüksége van a feltalálók munkájára – fogalmazott.
Ezt követően Bendzsel Miklós kuratóriumi elnök adott tájékoztatást a kuratórium munkájáról.

A kuratórium döntése alapján Gábor Dénes Életmű Díjban részesült:
Dr. Csicsery Zsigmond vegyészmérnök, nyugdíjas tanácsadó, a több mint fél évszázados kiemelkedő olajipari és szaktanácsadói, különösen az alakszelektív katalízist és a dehidrociklodimerizációt megvalósító munkásságáért az USÁ-ban, valamint a zeolitkémia és a petroleumtechnológia terén az UNIDO vezető tanácsadójaként elért nemzetközi szakmai sikerekért.
Dr. Petz Ernő gépészmérnök, a Paksi Atomerőmű Rt. nyugdíjas vezérigazgatója, az energetika, atomenergetika alkalmazásával összefüggő innovatív tevékenységéért, a nukleáris erőművi irányítástechnika és rendszertechnika gyakorlati alkalmazásai területén folytatott kutatásaiért, valamint a hazai energetika csaknem minden területét lefedő oktatási és közéleti tevékenységéért.

A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes-díjban részesült
Dr. Kacskovics Imre állatorvos, az ELTE dékánja, ImmunoGenes Kft. és ImmunoGenes-ABS Zrt. ügyvezetője, az ellenanyagfejlesztés hatékonyabb módszerének feltalálásáért és bevezetésért, az ELTE gyógyszerbiotechnológiai mesterszakának létrehozásáért és a Biotechnológiai FIEK eredményes vezetésért, a COVID-19 megelőzésére és kezelésére szolgáló fúziós fehérje kifejlesztéséért.

Keserű György Miklós vegyészmérnök, akadémikus, Természettudományi Kutatóközpont kutatócsoport-vezetője, a hazai számítógépes gyógyszertervezési folyamatok bevezetésében végzett úttörő tevékenységéért, számos – ma már világsikerként jegyzett – vegyület felfedezéséért, eredményes feltalálói munkásságáért, az antivirális Favipiravir hatóanyag honi laboratóriumi vizsgálatáért, majd a félüzemi gyártás gyorsított engedélyezési eljárásának megszervezéséért, amellyel jelentős mértékben hozzájárult a pandémia kezelésének eredményesebbé tételéhez.

Dr. Kruppa József növénynemesítő agrármérnök, a Debreceni Egyetem c. egyetemi tanára, a Kruppa-Mag Kutató, Vetőmagtermesztő és Ker. Kft. ügyvezetője és tulajdonosa, a kimagasló hozamú és beltartalmú, országosan termesztett burgonya-, lucerna-, rozs- és tritikálé-fajtáinak megalkotásáéért, a hazai nemesítés oktatási és vállalkozási viszonyainak eredményes megújításáért, a vetőmagkultúra önzetlen támogatásáért.

Dr. Dunai László építőmérnök, a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, az acélszerkezetek numerikus modell alapú tervezésének és az innovatív acél- és öszvérszerkezetek szerkezeti és technológiai fejlesztési tevékenységéért, a meglévő és történeti szerkezetekhez kapcsolódó szakmai tevékenységéért, az új Duna-hidak tervezésében és speciális épületek szerkezeteinek statikai méretezésében való meghatározó közreműködéséért.

Dr. Fekete Andrea kutató gyermekorvos, a Semmelweis Egyetem docense, a SIGMA DRUGS startup alapító vezetője, a diabétesz okozta sokszervi szövődmények leírásáért és új terápiás lehetőségek felfedezéséért, a szövethegesedések kezelésében új célmolekulák és biológiai védő mechanizmusok azonosításában vitt vezető szerepéért, amelynek egyik eredménye a COVID elleni terápiában az aktív betegbevonás klinikai II fázisa.

Dr. Maurovich Horvat Pál, orvos, az Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika, igazgatója, a Harvard Egyetemen és a Semmelweis Egyetemen elért jelentős kutatási eredményeiért, a MR-alapú akut stroke diagnosztika területén bevezetett nemzetközi szinten is elismert számos újításáért, többek között a diagnosztikus eljárások pontosabbá tétele érdekében bevezetett kardiológiai és radiológiai innovatív módszerek bevezetéséért a képalkotás és a kockázatbecslés területén.

Dr. Németh Géza villamosmérnök, híradástechnikai szakmérnök, a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék habilitált egyetemi docense, a Beszédkommunikáció és Intelligens Interakciók Laborcsoport vezetője, a hazai egyetemi beszédkutatási kultúra megteremtéséért, magas színvonalú oktatói- és kutatói tevékenységéért, a mesterséges intelligencia hasznosításának egyik alapját adó ember-gép interfész fejlesztésében végzett eredményes munkásságáért, az idősgondozás-, a látássérült emberek- és az afáziás személyek biztonságát szolgáló számos megoldás kidolgozásért és hasznosításáért.
Dr. Kiss Rita Mária, építőmérnök, a BME Gépészmérnöki Kar, Mechatronikai, Optika és Gépészeti Informatikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, az emberi mozgásvizsgálatok feltételeinek megteremtéséért, ezen belül az Augmented Reality markerek használatára alapozott eljárás kidolgozásáért, a gerinc alakjának mozgásvizsgálaton alapuló meghatározásáért, az optikai mozgásvizsgálati rendszerek hitelesítési módszerének kifejlesztéséért, az emberi egyensúlyozó-képesség tesztelésére és a humán szövetek mechanikai jellemzőinek mérésére kidolgozott módszereiért.

Dr. Váncza József villamosmérnök, az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutató-laborítórium vezetője, a mesterséges intelligencia műszaki alkalmazásainak kifejlesztéséért, különös tekintettel fejlett robotikai alkalmazások, intelligens vezérlések és okos energetikai rendszerek kialakítására, az ember – robot együttműködés, továbbá a kooperatív és fenntartható termelés magas szinten kimunkált szempontjaira.

Dr. Hebling János fizikus, a Pécsi Tudományegyetem, TTK Fizikai Tanszék professzora, a kiemelkedően széleskörű szakmai publikációs és oktatói- és kutatói tevékenységéért, a döntött impulzusfronton alapuló THz-es impulzus előállítás technikájának kidolgozásáért, az így előállított impulzusok alkalmazásával működő proton-utángyorsító megalkotásáért, a kombinált hadronkezelés módszerének kialakításáért, amellyel a rákos szövetek protonnyalábbal történő elpusztításának alapjait rakta le.

Dr. Zsoldos Ibolya, matematikus-mérnök, a Széchenyi István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, a komputer-tomográfia gépszerkezetek innovatív vizsgálatára való kiterjesztéséért, valamint a mérnöki tervezéshez való alkalmazáshoz szükséges módszertan kidolgozásáért és ipari hasznosításáért, különösen a random szerkezetek, grafén szerkezetek szimulációja és önszervező viselkedésének vizsgálata területén.

A kuratórium döntése alapján In Memoriam Gábor Dénes elismerésben részesült
Ács Tünde Fatima okleveles kulturális antropológus, a Gábor Dénes-díjasok Klubjának titkára, Gábor Dénes szellemi örökségének ápolásában betöltött szerepéért, a Gábor Dénes-díjasok Klubjának titkáraként végzett közel másfél évtizedes odaadó szervező tevékenységéért, ennek kapcsán a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetség által létrehozott Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program szervezésében betöltött szerepéért, valamint a Gábor Dénes-díjasok Klubja keretében a hátrányos helyzetű gyermekek tantermi integrációját segítő országos módszer, a Komplex Instrukciós Program (KIP) hazai elterjesztésében végzett kulcsszerepéért.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, a Gábor Dénes nevével fémjelzett tudományágak iparjogvédelmi környezetének kiemelkedő színvonalú biztosításáért, valamint Gábor Dénes szellemi örökségének ápolásában közel három évtizeden át tartó töretlen támogatói szerepéért.

Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíjban részesült
Regős Krisztina építészmérnök hallgató, az „Egy kétcsúcs tétel normális cella-felbontásokra” tárgyú dolgozatáért. Konzulensek: Domokos Gábor (Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék)

G.Horváth Ákos (Geometria Tanszék) Schäffer Ádám vegyészmérnök hallgató, a „Hibrid kompozitok: mechanikai tulajdonságok és deformációs mechanizmusok” tárgyú dolgozatáért. Konzulens: Várdai Róbert (FKAT)

Reálértelmiség
A napenergia közösségi hasznosításának terjedését segítő projekt indul Budapesten

A napenergia közösségi hasznosításának terjedését segítő projekt indul Budapesten

A napenergia közösségi hasznosításának terjedését segítő projekt indul Budapesten európai uniós támogatással – közölte a Főpolgármesteri Hivatal július 11-én. A majdnem 1,4 millió eurós, uniós támogatású, nemzetközi projektben Budapest mellett részt vesz az...

bővebben

Szőllőssy Gábor

Elnök

Kategóriák