Kiemelt

Rotter Lajosra emlékezünk

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozata, a Gépipari Tudományos Egyesület és a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület meghívja Önt 2024. július 20-án 10:30 órakor Rotter Lajos születésének évfordulóján tartandó koszorúzási...

bővebben

Kezdőlap 5 Együttműködések 5 Építők Napja 2023.

Építők Napja 2023.

jún 5, 2023 | Együttműködések

A hagyományok szerint minden év június első vasárnapján ünneplik az építő- és építőanyag-iparban dolgozók az ÉPÍTŐK NAPJÁT. Az Építők Napja tehát az ünnep pillanatáé, annak a hagyománynak a folytatása, amikor azokat köszöntjük, akiknek az áldozatos tevékenységétől épített környezetünk minősége, szépsége – és nem túlzás azt mondani – világunk, életünk biztonsága függ. Ezért az épített környezet alakítása nem egyetlen szakma belügye, hanem meghatározó társadalmi, társadalompolitikai kérdés.

2023-ban a június 2-i központi ünnepségen került sor az elismerő oklevelek és kitüntetések átadására a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dísztermében. Az ünnepi eseményre érkező több mint 200 vendég megtekinthette az Építőipari Nívódíjasok kiállítást, valamint a Danubia Zenekar előadását.

Az építőiparban a legfontosabb tényező az ember – fogalmazott Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke. Az ágazat 380 ezer főt foglalkoztat. Kiegészítve az építőanyagiparral, valamint az oktatás- és tudományos élet képviselőivel, fél millió kolléga munkáját köszönik meg ilyenkor. A teljes értéklánc az ország termelési értékének 12 százalékát adja. A soha nem látott áremelkedések, az energiahiány és beszerzési nehézségek ellenére az ágazat 2022-ben 6850 milliárd Ft összegű építési-szerelési munkát valósított meg. Az ágazat azonban új kihívások előtt áll. Az igényes megrendelők új elvárásokat fogalmaznak meg: kiemelt kérdéssé válik az energiahatékonyság, a fenntarthatóság, és az innováció is. Ha az ágazat minden szereplője képes az új igényekhez alkalmazkodni, a magyar építőipar kimagasló minőségben képes építeni – tette hozzá az elnök.Ahogy dr. Czigány Tibor, a BME rektora fogalmazott: szimbolikus, hogy a BME Központi épülete adhat otthont az építőiparban dolgozók köszöntésének, hiszen erős alapok és masszív falak jellemzik az intézményt. Elmondta, büszkeséggel tölti el, hogy ma a hazai mérnök és informatikus diplomák 40 százalékát a Műegyetem adja, miközben az országban 26 egyetemen vannak ilyen képzések, mesterképzésben pedig a diplomák 70 százalékát teszi ki. Ez hatalmas felelősséggel jár, és kötelezi az intézményt arra, hogy folyamatos párbeszédet folytasson az ipar és a gazdaság képviselőivel.
Szintén az ágazat elő kihívásokról értekezett dr. Czímer István, a Honvédelmi Minisztérium Építésügyi Hatósági Osztály vezetője a honvédelmi miniszter képviseletében. Sürgető a jelen kor nehézségeire mihamarabb időtálló és fenntartható megoldásokat találjunk. Végül köszönetet mondott a honvédelmi és nemzetbiztonsági építmények tervezésében, kivitelezésében, hatósági felügyeletében, fenntartásában résztvevő szakembereknek.

Réthy Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára nevében Kling Zoltán, a Belügyminisztérium főosztályvezetője elmondta: az árvíz- és belvízvédelem, a vízellátás, a víztisztítás létesítményei mind speciális tudást követelnek meg mind a tervezésben, mind a kivitelezésben résztvevő szakemberektől.
Az országgyűlési tárgyalás alatt lévő az állami beruházási kerettörvény kapcsán Csepreghy Nándor, miniszterhelyettes, az Építési és Közlekedési Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta: „Új eljárásrendet vezetünk be az állami beruházások terén, melynek értelmében kevesebből többet kell építenünk, nem lehet érvényes engedélyezési és kivitelezési tervek nélkül építtetni, nincs kivitelezés legalább 2-3 közbeszerzési ajánlat nélkül, és nemcsak a kivitelezés ajánlati költségét, hanem a fenntartási költségeket is figyelembe vesszük.”

Az Építők Napja alkalmából számos elismerés és díj került átadásra. Dr. Czímer István Honvédelmi Minisztérium nevében kitüntetést adott át a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztályának vezetőjeként huzamos időn át végzett, a honvédelmi és katonai, valamint a nemzetbiztonsági célú építményeket érintő építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokkal kapcsolatos, továbbá a honvédelmi tárca képviseletével összefüggő feladatok magas szakmai szintű ellátása, illetve számos jelentős honvédelmi célú építési beruházás megvalósításának előmozdítása érdekében végezett szakmai tevékenysége elismeréséül dr. Gulyás András ezredes, a Hatósági Főosztály volt főosztályvezető részére.
A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztályának helyettes vezetőjeként és az Építésügyi Hatósági Osztály vezetőjeként huzamos időn át végzett, a honvédelmi és katonai, valamint a nemzetbiztonsági célú építményeket érintő építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatok magas szakmai szintű ellátása, továbbá több kiemelt honvédelmi célú építési beruházás megvalósításához nyújtott szakmai támogatása elismeréséül Agárdi Péter ezredes, a Hatósági Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály volt osztályvezető részére.
A honvédelmi és katonai, valamint a nemzetbiztonsági célú építményekkel kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások keretében a szakhatósági közreműködés összehangolásával, valamint a jogszabályi előírások alapján, határidőben meghozott, magas szakmai színvonalú döntések előkészítésében végzett kiemelkedő munkája elismeréséül Nagy László Gábor kormánytisztviselő, a Hatósági Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály ügyintézője részére.
Dr. Pintér Sándor, Magyarország Belügyminisztere Építők Napja alkalmából miniszteri elismerő oklevelet adományozott építéskivitelezési, valamint projektvezetői tevékenységeiért Bíró Kornél részére; kimagasló és példamutató tevékenységéért Fülöp Szilárd részére; több évtizedes, az egészségügyért végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért és a szakmai közösséget építő társadalmi munkájáért Láng Judit részére; magas színvonalú, és példamutató szakmai tevékenysége elismeréséül Marsovszki Gergely részére; a beruházások lebonyolításában és a tapasztalatok kiértékelésében végzett kimagasló munkája elismeréséül Nagy Tamás részére; az egészségügyért végzett példaadó, magas színvonalú munkájáért, kiemelkedő szakmai tevékenységéért és szakmai közösségért tett sok éves szolgálatáért Szeghi Gábor részére; kiemelkedő szakmai színvonalon, rendkívüli precizitással végzett munkájáért Tuboly László részére.

Dr. Pintér Sándor a Belügyminisztérium munkáját segítő kiemelkedő szakmai tevékenysége, életútja elismeréséül festmény emléktárgyat adományozott Kassai Ferenc, a BPMK volt elnöke részére.
Az építőipar területén tevékenykedő szervezetek által az építési és közlekedési miniszter közreműködésével az Építők Napja alkalmából elismerő oklevélben részesült:
a Magyar Építőipar című folyóirat fennmaradásáért, valamint, megújításáért végzet tevékenységéért dr. Becker Gábor; szakmai szervezetekben végzett kimagasló munkájának elismeréséül Bocz Gábor; az Építéstudományi egyesület zavartalan működésében folytatott odaadó munkájáért Gál Orsolya; az Építőipari Mesterdíj Alapítványban végzett sok éves kiemelkedő szakmai munkájának elismeréséül Herczegh Zoltán; az építőiparban végzett több évtizedes áldozatos munkájáért Hideg Gábor; a biztonságos munkavégzést elősegítő odaadó szakmai tevékenységéért Hollósy Gábor Tibor; példaértékű vállalkozói tevékenysége elismeréséül Jankó Károly; a Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő és Kavics szakosztályában végzett kimagasló szakmai munkájáért Kárpáti László; az épületgépészet szakterületen végzett több évtizedes munkájáért Király Tamás; több évtizedes szakértői és tanácsadói munkája elismeréséül Kruchina Sándor; a magyar égetett kerámia iparág érdekeinek elkötelezett képviseletéért Ladányi Ágnes; a munkavállalói érdekvédelem területén több évtizedes eredményes és kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Lendvai Balázs; az ÉVOSZ tűzvédelmi tagozata elnökeként végzett eredményes tevékenységéért Nádor András; a Magyar Tégla és Tetőcserép Szövetség szakértőjeként az iparági szakmai munkában vállalt aktív szerepe elismeréséül Orbán Imre;
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségében és a Magyar Környezettudatos és Szerelt Technológiás vállalatok Szövetségében végzet munkája elismeréséül Pete Zoltán; a Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetség tagjaként végzett szakmai munkája elismeréséül Pintér Endre; a betonszerkezetépítő szakma népszerűsítése, valamint a fiatalok számára szervezett betonszerkezetépítő tehetséggondozó projekt szakmai irányítása és a projekt megvalósítása érdekében végzett odaadó munkájáért Ritter Ádám; az építési létesítmények költségtervezése területén végzett szakmai munkája elismeréséül Spányi György Balázs; az építőipari integrált informatikai rendszer, a BIM hazai gyakorlatban való elterjesztéséért Tóth Attila; a Teljesítésigazolási Szakértői Szervben végzet szakmai munkája elismeréséül Varga István Zoltán; pontos és precíz szakértői munkássága elismeréséül Wagner Mihály Ernő.
ÉTE Érdeméremben részesült:
Az Építéstudományi Egyesület Győri Szervezetében végzet aktív közreműködéséért dr. Bozsaky Dávid.
ÉTE Díjban részesült: Az Építéstudományi Egyesület Építéstudományi és Projektmenedzser Szakosztályában végzet munkája elismeréséül: Módos András
Az Építéstudományi Egyesület Építéstudományi és Projektmenedzser Szakosztályában végzet munkája elismeréséül: Papp József
Az Építéstudományi Egyesület Szakértői irodájában végzet kimagasló szakmai munkájáért: Pintér Imre
Alpár Ignác Díjban részesült: az Építéstudományi Egyesület Építéskivitelezési szakosztályában, valamint a Szakértői iroda munkájában végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismerésére Molnár Dénes András

A Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata Elnöksége Kardos Andor-díjat adományozott széles körű szakmai munkássága, oktatási tevékenysége és kimagasló kamarai munkája elismeréseként Hlatky Attila okleveles építőmérnöknek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki kamara tagjának.
A Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata Elnöksége Kardos Andor-díjat adományozott eredményes beruházásszervezői, mérnöki munkája és kimagasló kamarai munkássága elismeréseként Szerencsés Gyula okleveles építőmérnöknek, a Csongrád-Csanád Megyei Mérnöki kamara tagjának.
Az SZTE Finomkerámia Szakosztály titkáraként kiemelkedő tevékenységet végzett az egyesületi munka fellendítéséért, a szakmai kapcsolatok kialakításában, fiatalok mentorálásában. Ennek elismeréséül Szilikátiparért Emlékéremben részesült: dr. Károly Zoltán.
Több mint 22 évet tevékenykedett az egyesületben. Különösen aktív szerepet vállalt, szervező munkájával az egyesület anyagi helyzetének stabilizálásában. Ennek elismeréséül Szilikátiparért Emlékéremben részesült: Lipták György
Kiemelkedően hozzájárult a finomkerámia anyagok és technológiák tudományához, valamint a nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztéséhez, a világszerte kutató közösségek összetartásához. Ennek elismeréséül Szilikátiparért Emlékéremben részesült: professzor Tatsuki Ohji
Sok éven át az SZTE Üveg Szakosztályának elnökeként kimagasló és eredményes munkája elismeréséül javasljuk a kitüntetésre, amelyet a tudományos ismeretterjesztés területén valósított meg. Ennek elismeréséül Szilikátiparért Emlékéremben részesült: Tóthné Kiss Klára
2008-2019-ig a Szigetelő Szakosztály elnöke, az egyesület különböző szakmai rendezvényen az ipari hőszigetelés szakterületét érintő előadások tartása elismeréséül Szilikátiparért Emlékéremben részesült: Zápori Regenhart Péter
Az 1949-ben alakult Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő- és Kavics Szakosztályának alapító első titkára. Nyugdíjasként is az iparág különdöző területén hasznosította tudását és gyakorlati tapasztalatait. Ennek elismeréséül Szilikátiparért Emlékéremben részesült: Vajda László
Az ÉFÉDOSZSZ a Wienerberger ZRT kőszegi gyáregységében végzett 32 éves szakszervezeti tevékenysége elismeréseként, „KIVÁLÓ TISZTSÉGVISELŐ” címet adományozott Mészáros Péter részére.

Reálértelmiség
A napenergia közösségi hasznosításának terjedését segítő projekt indul Budapesten

A napenergia közösségi hasznosításának terjedését segítő projekt indul Budapesten

A napenergia közösségi hasznosításának terjedését segítő projekt indul Budapesten európai uniós támogatással – közölte a Főpolgármesteri Hivatal július 11-én. A majdnem 1,4 millió eurós, uniós támogatású, nemzetközi projektben Budapest mellett részt vesz az...

bővebben

Szőllőssy Gábor

Elnök

Kategóriák