BPMK

Elhunyt Bohli Antal, a Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnöke

Megrendülten vettük hírét, hogy Bohli Antal az MMK Választmányának tagja, a Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnöke szeptember 12-én, életének 73. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése szeptember 18-án, pénteken 10 órakor lesz Szekszárdon, az Alsóvárosi temetőben. A Magyar Mérnöki Kamara autóbuszt indít, 18-án reggel 08.00 órakor az Angyal utcai székház elöl azok számára, akik Budapestről indulva a helyszínen kívánnak búcsút venni Bohli Antaltól. Kérjük, hogy részvételi szándékukat, és a közlekedési lehetőségre vonatkozó igényüket a lehető leghamarabb, de legkésőbb szeptember 16-án 11 óráig jelezzék a Főtitkárságnak Szekeres Éva titkársági asszisztensnek.

Bohli Antal
1942-2015
 
 
1942-ben született a Tolna megyei Nagyvejkén. A Pécsi Pollack Mihály Építőipari Technikum elvégzése után a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezett okl. építészmérnöki diplomát 1967-ben.
Első munkahelye a Komárom megyei Építő- és Szerelőipari Vállalat, ahol termeléselőkészítő, majd építésvezető volt. 1969-ben jött vissza Tolna megyébe, Szekszárdra, ahol néhány évig az Építőipari Szövetkezet műszaki vezetőjeként kivitelezőként lakóházak, középületek és ipari létesítmények megvalósítását irányította.
1972-től beruházóként először a Tolna Megyei Beruházási Vállalat létesítményi főmérnöke, majd a Szekszárdi Húskombinát állami nagyberuházás beruházási főosztályvezetője lett. Az ország egyik legnagyobb élelmiszer feldolgozó üzeme a legkorszerűbb technológiával, az USA és az EU élelmiszerhigiéniai követelményeit kielégítően valósult meg. A nagyberuházás a megyeszékhelyen jelentős lakás és infrastrukturális fejlesztést eredményezett, ennek keretében valósult meg a városi távfűtőmű, a város szennyvízkezelő telepe, 7500 m3 /nap kapacitású önálló vízmű, a vasúti felüljáró, egy veszélyes hulladéktároló és 150 lakás.
1982-től a megyei építési, közlekedési és vízügyi szakigazgatási szerv vezetője, majd 1990 után a megyei önkormányzat területfejlesztési és műszaki főosztályvezetője volt. Mint a megye műszaki szakigazgatásának irányítója, jelentős szerepe volt a megye terület- és településfejlesztési, valamint a városok és községek rendezési terveinek elkészítésében, a lakásépítési és felújítási programok megvalósításában. Koordinálásával valósult meg a 80-as években a megyei földgázprogram és országos viszonylatban az elsők között befejezett vízellátási program. Kiépült a városok és több nagyközség szennyvíztisztító rendszere, megyei hulladékkezelési program indult be.
1990-től a megyei önkormányzat oktatási, egészségügyi és szociális intézményi fejlesztéseit, a megye fejlesztési koncepcióját, majd a „Bezerédj Fejlesztési Programot” irányította, amely alapja volt a megye gazdasági és társadalmi fejlesztésének.
1998-tól mint a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács irodavezetője részt vett a regionális és megyei fejlesztési programok kidolgozásában és decentralizált területfejlesztési pályázati támogatások menedzselésében. Munkáját az arányos területi fejlesztés érvényre juttatása, a regionális és megyei érdekek összehangolása vezérelte. A Baranya, Somogy és Tolna megye közötti regionális kapcsolatok szervezésében is hatékonyan részt vett, melynek eredményeként valósulhatott meg az M6-os autópálya, a Szekszárdi Duna-híd és számos regionális hatású fejlesztés.
2007. május 15-től nyugdíjba vonult.
Szervezője és aktív résztvevője volt a szakmai tudományos érdekképviseleti szervezetek tevékenységének, mint az Építéstudományi Egyesületnek, az Urbanisztikai Társaságnak és a Magyar Regionális Tudományi Társaságnak. Alapító tagja volt a Tolna Megyei Mérnöki Kamarának, amelyet 1996-tól a mai napig elnökként vezetett. Tagja a Magyar Építész Kamarának, és mint igazságügyi szakértő az Igazságügyi Kamarának is. Közreműködésével az elmúlt évek folyamán több nagysikerű szakmai rendezvény megszervezésére került sor a megyében. Több, a Magyar Hidrológiai Társasággal és a Közlekedéstudományi Egyesülettel megtartott közös rendezvény megszervezésében vett részt.
 
Jelentősebb kitüntetései:
·      Kiváló munkáért – ÉVM 1986
·      Kiváló munkáért – KÖHÉM 1989
·      Köztársasági Ezüst Érdem Kereszt - 1997
·      Zielinski Szilárd Díj – MMK 2008
·      Kőrösi Miklós Díj – TMMK 2008
·      Pro Régió díj – BM 2011
 
Legutolsó kitüntetését 2011-ben vehette át nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének 163. évfordulója alkalmából Dr. Pintér Sándor belügyminisztertől, aki Pro Régió díjakat adományozott számára.
A Pro Régió díj a terület- és regionális fejlesztés, a térségi és kistérségi együttműködés előmozdítása, a társadalom, a gazdaság és a környezet összehangolt fejlesztése terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek, illetve szervezetek részére adományozható miniszteri elismerés. E rangos kitüntetést Tolna megye, és egyben a Dél-Dunántúli régió fejlesztésében betöltött több évtizedes kiemelkedő munkássága elismeréséül kapta.
Szakmagyakorlása során mindig törekedett a szakmai kapcsolatrendszerek kiépítésére, ápolására. Így évtizedek óta részt vett az Építéstudományi Egyesület (ÉTE) az Urbanisztikai Társaság (MUT) és a Magyar Regionális Tudományos Társaság munkájában, 1996 óta elnöke a Tolna Megyei Mérnöki Kamarának, amely mint köztestület, a szakmagyakorló tervező és szakértő mérnökök érdekérvényesítését, szakmai önigazgatását látja el, és széleskörű kapcsolatokat ápol az önkormányzatokkal és a többi szakmai szervezetekkel.
Nyugdíjas napjaiban folytatott tevékenységei sokszor zsúfoltak voltak. Mint a Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnöke, mérnök kollégáival közösen igyekezett a Kamarát a tagjai megelégedésére működtetni. Számos szakmai rendezvényt szervezett, hogy biztosítsa mérnökeink informálódását, továbbképzését. A tagok közti kapcsolatok ápolását szolgálta az évente megrendezésre kerülő nagy sikerű megyei Mérnökbál is, amelyet legutóbb már 19. alkalommal szervezett meg.
Mint építési igazságügyi szakértő a szakmagyakorlástól sem szakadt el.
Nagy odaadással tett eleget a nagyszülői „kötelezettségeinek”, mindig szívesen töltötte el idejét 4 unokájával. Szabad óráit pedig az igazi kikapcsolódást jelentő kisbödői szőlőbirtokán töltötte.
Fájó szívvel búcsúzunk tőle. Nyugodjon békében.
 
 
TMMK Elnöksége, titkársága és mérnökkollégái