BPMK

Kormányrendelet az építési termékekről

A Magyar Közlöny 2017. szeptember 11-i számában megjelent az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló Korm. rendelet.

A rendelet értelmező rendelkezései közé bekerül a tűzvédelmi célú építési termék fogalma, mely alapján: „a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás megkönnyítésére, a tűzkár csökkentésére vagy a tűz kialakulásának, terjedésének megakadályozására szolgáló aktív beépített tűzvédelmi berendezés vagy annak részét képező építési termék készlet vagy elem, amelyre nem vonatkozik harmonizált európai szabvány vagy európai műszaki értékelés.”
A rendeletmódosítás érinti az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelését, mely változás alapján a tűzvédelmi célú építési termék esetén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vizsgálati eredményeken alapuló engedélye szükséges.
Az elvárt műszaki teljesítménnyel kapcsolatos 3.§ új (5) és (6) bekezdése állapítja meg, hogy mely esetekben nem minősíthető egyedi építési terméknek vagy készletnek az olyan építési termék vagy készlet, amellyel szemben tűzvédelmi követelmény áll fent.
Amennyiben a tervező nem egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az építészeti-műszaki dokumentációnak a betervezett építési termékek elvárt teljesítményére vonatkozóan  legalább a 4. § (4) bekezdésében megtalálható felsorolás elemeit kell tartalmaznia.
A rendelet kiegészített 7.§-a meghatározza a szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium által végzett vizsgálat, az építési termék megfelelőségére vonatkozó dokumentációban megadni szükséges adatait.
A rendelet a kihirdetését követő 15. napon (2017. szeptember 26.) lép hatályba.
(Forrás: mmk.hu)