BPMK

Küldöttgyűlés volt a BPMK-ban

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) 2014. május 30-án tartotta éves rendes küldöttgyűlését Budapesten az Angyal utcai székházban.

A küldöttgyűlés levezető elnöke dr. Bánhidi László volt.

Először a kamara alkotói díjának, a Hollán Ernő-díjnak,majd az Örökös Kamarai Tagság átadására került sor.

AZ IDEI DIJAZOTTAK

Hollán Ernő díjazott: Kiss Károly

Örökös kamarai tagok: Dr. Juhász Endre; Tombor Sándor;  Vukovics Gyula;  

A küldöttek korábban kézhez kapták az Elnökség írásos beszámolóját a 2013-as év kamarai munkájáról. Ehhez fűzött szóbeli kiegészítést Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke. Gyümölcsözőnek minősítette a kapcsolattartói hálózat működését és továbbfejlesztését  a budapesti kerületekben és Pest megye településeiben, ahol mérnökeink tudásukat a közjó szolgálatába állíthatták. Jelezte, hogy a közeli jövőben kerül sor megállapodás aláírására Tarlós István főpolgármesterrel. Elmondta, hogy a kamara munkájának mottója az, hogy mérnöki tudás nélkül nincs gazdasági fellendülés és hozzátette: minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy a mérnökség hallassa a hangját a közéletben. Hangsúlyozta, hogy a kamara és személy szerint ő is nagy hangsúlyt fektet az országos médiában való folyamatos jelenlétre.  Az elmúlt időszakban több szerteágazó problémakört taglalt az elnök a kamara képviseletében a médiában, így elmondta véleményét a felsőoktatási, egyetemi képzés körül kialakult helyzettel kapcsolatban, valamint a mérnökséget jogtalanul ért brüsszeli bírálatokról is.

A BMPK elnöke kitért a idei feladatokra is, és a legfontosabb célkitűzésnek  a munka folyamatosságát jelölte meg. Kassai Ferenc megköszönte minden kamarai tagnak, küldöttnek és kamarai dolgozónak az áldozatkészségét és a munkáját, mellyel a BPMK elérte a maga elé kitűzött célokat. 

Kassai Ferenc ezután ismertette a Kamara költségvetéséről készült jelentést, mely tartalmazta a BPMK 2013. évi költségvetési beszámolóját és mérlegét, a 2014. évi költségvetési terv módosítását és a 2015. évi költségvetési terv előirányzatának előterjesztését. A küldöttgyűlés egyhangúlag  elfogadta a beszámolót és a mérleget, az idei évre vonatkozó  költségvetési terv módosítását, valamint a a 2015. évi költségelőirányzatot.  

A küldöttek meghallgatták az Etikai- Fegyelmi Bizottság elnökének, Dr, Visontai Józsefnek, és a Felügyelő Bizottság elnökének, Bocsák Istvánnak a szóbeli kiegészítését, majd mindkét grémium jelentését elfogadták.

Dr. Kajtár László BPMK elnökségi tag ismertette a küldöttekkel a küldöttjelöléssel kapcsolatos  előírásokat. Majd szavazásra bocsátotta a jelöltek névsorát, amit a jelenlevők elfogadtak.

A küldöttgyűlés a 2014-2018-as évekre, a beterjesztett Választási JelölőBizottsági tagokat megválasztotta. 

Megválasztott tisztségviselők: Csapó Attila, Gilyén Elemér; Lőrinczi Ferenc;

Érdy-Krausz György, Molnár Dénes, Szalay Gábor

Dr. Bánhidi László megköszöni a küldöttek és a meghívottak részvételét, majd bezárja  az ülést.

Budapest, 2014. június 4.

dd755e8af5.jpg3f6c7a5c6d.jpg791769c399.jpg86948db864.jpg9f39609b2c.jpgf994bedfe5.jpgf91bb4afa3.jpgd0238b1c5e.jpg3c0bbce9be.jpg