BPMK

Fókuszban az innováció, az energia, a vízügy és a közlekedésbiztonság

Pest Megye és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara április 28-án közösen rendezett konferenciát a Megyeháza dísztermében. A rendezvény fókuszában az energiahatékonyság, az innováció, a vízügy és a közlekedésbiztonság állt, szem előtt tartva a fenntartható fejlődést Pest megye városainak, településeinek érdekében.

Kassai Ferenc BPMK elnök megnyitójában elmondta: a fenntartható fejlődés olyan fejlődési folyamat (földeké, városoké, üzleteké, társadalmaké, stb.), ami „kielégíti a jelen igényeit anélkül, hogy csökkentené a jövő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját igényeiket”, ahogy az ENSZ Brudtland-jelentésében szerepel. Ehhez le kell küzdeni, a környezet elhasználódását, oly módon, hogy közben ne mondjunk le a gazdasági fejlődés, a társadalmi egyenlőség és igazságosság igényéről.

A konferencián köszöntőt mondott Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke, aki hangsúlyozta a BPMK és Pest Megye együttműködésének jelentőségét, a mérnöki segítséget a megye és települései fejlődésének érdekében. A megyei átfogó célokhoz alapvető és hiteles támogatást tud nyújtani a mérnöki kamara.
A levezető elnök Nagy Péter okl. épületgépész, épület energetikus, auditor, valamint Dénes Miklós, a vízgazdálkodási és vízépítési szakcsoport vezetője volt.
Pest megye fejlődéséhez, s ez által az ott élők életminőségének emeléséhez elengedhetetlen a konferencián tárgyalt négy szakterület, minden településen.
Az energiafelhasználás csökkentése napjaink egyik legfontosabb feladata. Ennek kiemelt része az energia hatékonyság növelése. Az energetikai blokkban elhangzott előadások fő témái voltak: az épületenergetika és az energetikai tanúsítás aktuális kérdései, megyei projektgyűjtés során meghatározott települési igények, megújuló energiaforrások alkalmazása, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2014-2020-as időszakra vonatkozóan, önkormányzatokra vonatkozó rendeletek, illetve közintézmények, lakóépületek energetikai helyzete.
Ez utóbbi szakterületen Dauner Márton, a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építésjogi és Hatósági Főosztály vezetője, Kuszák Miklós, a Pest megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Bíró Kálmán MLEI Solanova klaszter menedzsere, Palotai Zoltán, az NFM Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály vezetője, Tóth Tamás, a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal főosztályvezetője, Virág Zoltán, a Duoplan Mérnöki Iroda okleveles energetikai szakmérnöke, valamint dr. Csoknyai Tamás, a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék egyetemi docense tartott előadást.

A XXI. század elképzelhetetlen informatika nélkül. Ez hálózatszerűen átszövi településeink rendszereit is, beleértve az előző területek mindegyikét. A hálózatokat, rendszereket folyamatos fejlesztésekre, innovációkra inspirálja, melyek által un. intelligens városok/települések jöhetnek létre.
A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program feladatairól Kassai Ferenc, a BPMK elnöke, az innovációs fejlesztésekről és ipari parkokról Mórucz Norbert, az Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesületének elnöke számolt be.
Édes-vízkészleteink egyre nagyobb értékeket képviselnek. Ezért kiemelten fontos terület minden hazai településnek, kistérségnek a hosszú távú egészséges vízellátás, illetve a hatékony és gazdaságos korszerű vízgazdálkodás.
A vízgazdálkodással kapcsolatban a Magyar Mérnöki Kamara részéről Rónay István alelnök az önkormányzatok vízgazdálkodási feladatatok ellátására vonatkozó szempontokról, Kuszák Miklós a megyei projektgyűjtés során meghatározott települési igényeiről és Oláh József pályázati tanácsadó (Szob Polgármesteri Hivatala képviseletében) az Ipoly mentén fekvő települések egységes vízgazdálkodásáról tartott előadást.
Magyarország a transz-európai közlekedéshálózat része. Ennek megfelelően a közlekedésünk fejlesztése és biztonságosabbá tétele nem csak helyi érdek. A közös érdekek közös célok elérését teszik szükségessé. E témában dr. Mocsári Tibor, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ osztályvezetője és Thoroczkay Zsolt, a Flavus Kft. ügyvezetője beszélt.
A konferencia célja volt, hogy bemutassa a jelenlegi magyarországi helyzetet, rámutasson a lokális fejlesztések lehetőségekre, együttműködésekre, a rendelkezésre álló források hatékony felhasználására.
Pest megye Önkormányzata ezeket a célokat fölkarolva iránymutatást is adott a települési önkormányzatoknak, hogy helyi szinten is lehet jelentős mértékű fejlesztéseket megvalósítani.