BPMK

Jogosultsági ügyek

Tisztelt Ügyfelünk!

Az új tervezői, illetve szakértői kérelem menete:
A kitöltendő űrlapot „Kérelem a mérnöki kamara által adható tervezői, illetve szakértői
engedély megadására” (www.bpmk.hu dokumentumok menüpont) kitöltve és aláírva a
mellékletekkel együtt kell benyújtani. A tervezői, illetve szakértői jogosultság kamarai
tagsághoz kötött.
A következőket kell mellékelni:
• Végzettséget igazoló dokumentum (magyar nyelvű)
• szakmai önéletrajz (magyar nyelvű)

Jogszabály: a 266/2013.(VII. 11.) évi kormányrendelet 1. számú mellékletében az összes
kérelmezhető szakterület megtalálható a szükséges végzettség és gyakorlati idő
megadásával.
Jogosultság megszerzését követően 1 éven belül beszámoló vizsga letétele szükséges
(www.mmk.hu beszámoló-vizsga) Ha korábban tett jogosultsági vizsgát, abban az esetben
felmentést kérhet az vizsga általános része alól a www.mmk.hu beszámoló-vizsga menüpont
alatt található felmentési kérelmeknél.
Az 5 évre adott jogosultság megtartásához évenkénti kötelező szakmai továbbképzés
elvégzése szükséges (www.bpmk.hu képzések menüpont)

Kérelem Mérnöki Kamara által adható tervezői, ill. szakértői engedély megadására

 

Műszaki vezetők, műszaki ellenőrök
 
Új kérelem menete:
A kitöltendő űrlapot (Kérelem új szakmagyakorlási tevékenységhez) kitöltve és aláírva a mellékletekkel együtt kell be benyújtani. MV, ME jogosultságokhoz elég a nyilvántartott státusz, nem szükséges a kamarai tagság.
A következőket kell mellékelni:
• végzettséget igazoló dokumentumot (magyar nyelvű),
•  OKJ ME bizonyítványt (ha van),
•  szakmai önéletrajzot,
•  gyakorlati idő igazolását (266/2013. kormányrendelet 12. § (1) A szakmai gyakorlat igazolásaként csak közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat fogadható el (munkáltatói, vagy az építési szakmai érdekképviseleti szerv által kiadott igazolás, továbbá munkavégzésre irányuló szerződés, szakmagyakorlási tevékenységet végző személy vagy cég, vagy mentori címmel rendelkező szakmagyakorló által kiállított igazolás), amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a végzett munkák megnevezését, a folytatott tevékenység leírását.)

 
Díjak:
Éves nyilvántartási díj 37.500 Ft. Ha kamarai tagdíjat fizet, akkor nem kell nyilvántartási díjat fizetni.
Eljárási díj: 30.000 Ft egy jogosultság kérelme esetén, 2 vagy annál több esetén 40.000 Ft. Befizetés: bírálat után átutalással számlaszám: 10102086-68836102-00000000 helyben bankkártyával.

Ügyintézési határidő: 8 nap.
 
Jogszabály: 266/2013. évi kormányrendelet (mellékletében az összes MV és ME szakterület megtalálható a szükséges végzettség és gyakorlati idő megadásával)
 
Egyéni felkészülés alapján „Beszámoló vizsgát” a jogosultság megszerzése után egy éven belül kell letenni (mmk.hu, Beszámoló, vizsga menüpont). Öt évre adjuk a jogosultságot, aminek feltétele, hogy 1 éven belül beszámoló vizsgát le kell tenni. Ha korábban jogosultsági vizsgákat tett, akkor érdemes a felmentési kérelmet kitölteni és a beszámoló@mmk.hu-ra megküldeni miután jogosultságát megszerezte. Egyes szakterületeken az OKJ ME bizonyítvány vizsga alól felmentést nyújt. Évente egyszer egy szakmai továbbképzésen kell reszt venni (bpmk.hu/képzések).

Kérelem új jogosultság kéréséhez

Szakmai gyakorlat igazolása