BPMK

Két elnökségi ülés között történt események

A 2017. február 6. és március 6. közötti események rövid krónikája, címszavakban.

2017. február 7.
Egyeztető megbeszélés Dauner Mártonnal, Építésjogi és Hatósági Főosztály főosztályvezetővel az e-naplóval kapcsolatos kérdésekről, az energetikai tanúsítások ellenőrzésével kapcsolatos tapasztalatokról
Részt vett: Kassai Ferenc

Egyeztető megbeszélés Berta Tamással, Közlekedésbiztonsági Kutatóközpont kutatóközpont-vezetőjével a 2017. évi közlekedésbiztonsági pályázatról
Részt vett: Kassai Ferenc

2017. február 8.
Egyeztető megbeszélés Dénes Miklóssal az aktuális vizes kérdésekről
Részt vett: Kassai Ferenc

Egyeztető megbeszélés Kurunczi Mihállyal, a Magyar Termálenergia Társaság elnökével és Tóth Boldizsárral, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnökével
Részt vett: Kassai Ferenc

MMK elnökségi ülés
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató az MMK megalakulásának 20. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi díszülésről és a Mérnökbálról
2. Tájékoztató az MMK megalakulásának 20. évfordulója alkalmából készített kiadvány terjesztésének rendjéről
3. Tájékoztató a Tervtartalmi Szabályzat felülvizsgálatához kapcsolódó feladatokról
4. Tájékoztató a felelős műszaki vezetők és építési műszaki ellenőrök kötelező továbbképzésének előkészítéséről
5. 2017. évi FAP pályázatok előkészítése: ügyrend módosítási javaslat
6. Egyebek
Részt vett: Kassai Ferenc

2017. február 10.
Egyeztető megbeszélés Hamarné Szabó Máriával, az aktuális közlekedési kérdésekről, a májusi siófoki konferenciáról
Részt vett: Kassai Ferenc

XXIII. Széchy Károly emlékülés és XXVI. Geotechnikus Fórum
Főelőadók: dr. J. P. Giroud professzor (Franciaország), dr. Török Ákos egyetemi Tanár (BME)
Helyszín: MTA Széchényi téri székház nagyterme, Duna Palota Bálterme
Részt vett: Kassai Ferenc

2017. február 14.
Riport készítése a Világgazdaság című lappal, Sándor Tünde újságíróval– megjelent: február 17-én
Részt vett: Kassai Ferenc

2017. február 15.
„Hálózatfejlesztés támogató monitoring rendszer (HTMR) létrehozása” kiemelt projekt rendezvény
Program:
1. Megnyitó beszéd – Szijártó Zoltán KIFÜ elnök
2. A HTMR projekt előrehaladásának bemutatása, Györök Balázs KIFÜ projektigazgató
3. A SZIP eredményeinek bemutatása, Debreczeni Győző KIFÜ projektigazgató
4. Szakmai program
5. A SZIP felügyelőmérnöki feladatok státuszának bemutatása, Fónad Tibor, KIFÜ kivitelezés követése projekt vezetője
6. HTMR funkciók bemutatása
Helyszín: Corner rendezvényterem
Részt vett: Kassai Ferenc, Szijártó Zoltán KIFÜ elnök, Györök Balázs HTMR Projektvezető, Debreceni Győző KIFÜ Projektigazgató, Fónad Tibor KIFÜ Kivitelezés Követése Projekt vezetője

Vizes szakcsoport elnökségi ülése
Részt vett: Kassai Ferenc, Dénes Miklós, dr. Dombay Gábor, dr. Vona Márton, Éhn József, Jordán Péter, Kakuk András, Mészáros László, Puskás Péter, Raum László, Sidó Szabolcs, Szalay Ákos, Szél Sándor

2017. február 16.
Egyeztető megbeszélés Szalay Gáborral a Zuglót érintő aktuális kérdésekről
Részt vett: Kassai Ferenc

2017. február 17.
Egyeztető megbeszélés Lukács Balázzsal, a HHT’98 Kft. ügyvezetőjével
Részt vett: Kassai Ferenc

Az MMK Gépészeti Tagozat küdöttközgyűlése
Napirendi pontok:
1. Levezető elnök megnyitója
2. Az MMK elnökének köszöntője
3. Szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető és hitelesítő személyeinek megválasztása
4. Elnökségi előterjesztés az MMK tisztségviselőire törtnő tagozati jelölésről
5. Hozzászólások, jelöltlista véglegesítse, szavazás
6. Előterjesztés a tagozati ügyrend szükséges módosításáról
7. Hozzászólások, szavazás
8. Az elnökség előző négy éves tevékenységének beszámolója
9. Hozzászólások, szavazás
10. Jelenlegi elnökség lemondása
11. Jelölőbizottság előterjesztése a következő ciklusra vonatkozó tagozati elnökre, tisztségviselőkre és országos küldöttekre
12. Hozzászólások, a jelölőlista helyszíni kiegészítése, szavazás a jelöltekről
13. A választás eredményeinek kihirdetése
14. A megválasztott új elnök zárszava
Részt vett: Kassai Ferenc, dr. M. Csizmadia Béla

2017. február 18.
Mérnökbál Tatabányán
Részt vett: Kassai Ferenc

2017. február 20.

Prof. Polónyi István Workshop és Kiállítás
Helyszín: BME K Épület, Díszterem
Részt vett és beszédet mondott: Kassai Ferenc elnök, BPMK; alelnök, Magyar Mérnök Kamara, prof. Balázs L. György, BME, a Nemzetközi Betonszövetség tiszteletbeli elnöke, prof. emeritus Polónyi István, prof. emeritus Patonai Dénes, BME, Ybl-díjas építészmérnök, Szántó László, MMK Tartószerkezeti Tagozat elnöke, Polgár László műszaki ig. ASA Építőipari Kft., Ritter Ádám műszaki ig. Moratus Kft., Prof. Józsa János rektor, BME, prof. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar, prof. Molnár Csaba dékán, BME Építészmérnöki Kar, Eltér István DLA, alelnök, Magyar Építész Kamara, prof. Dévényi Sándor alelnök, Kossuth-díjas, Magyar Művészeti Akadémia, dr. Liska András elnök, Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara, Nagy Bálint ügyvezető, FUGA Építészeti Központ

2017. február 21.
Egyeztető megbeszélés Dauner Márton Építészeti és Építésügyi helyettes államtitkárral, Virág Rudolf MMK főtitkárral, Nagy Gyulával, Pintér Imrével és Takács Gyulával a szakági tervekkel kapcsolatos szabályozási kérdésekről
Helyszín: Miniszterelnökség
Részt vett: Kassai Ferenc

2017. február 22.
Fővárosi Közgyűlés
A Közgyűlés, többek között, tárgyalta a Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére a Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződés 2. sz. módosítása kiegészítésének elfogadásáról szóló javaslatot
A részletes napirend a BPMK titkárságán megtekinthető.
Részt vett: Kassai Ferenc

„Szakmán túl, határokon át”
Előadó: Sipos László
Téma: Irán vagy Perzsia? – egy mérnök szemével
Helyszín: Makadám Mérnök Klub

2017. február 23.
Egyeztető megbeszélés Dénes Miklóssal és Ondrus Lajos, III. kerületi kapcsolattartóval
Részt vett: Kassai Ferenc

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő testületi ülése
A részletes napirend a BPMK titkárságán megtekinthető.
Részt vett: Szalay Gábor

2017. február 24.
Építőipari nívódíjasok – 2016
A részletes beszámoló megtekinthető a www.bpmk.hu weboldalon.
Helyszín: BPMK székház
Részt vett: Kassai Ferenc, Némethy Zoltán, Bitte Pálné dr. Pálffy Mária, dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor Építéstudományi Egyesület elnöke, Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége elnöke,

2017. február 27.
Okos Jövő Innovációs Klaszter
Pénzes László, az MVM Partner Zrt. műszaki támogatási igazgatója „Az elektromobilitás fejlődéséről, a lehetőségekről és innovációkról” tartott előadást
Helyszín: Közgarden Study and Coffee Bar
Részt vett: dr. M. Csizmadia Béla

2017. február 28.

Egyeztető megbeszélés dr. Kajtár Lászlóval az Épületgépész Napról
Részt vett: Kassai Ferenc

Egyeztető megbeszélés a közutas képzésekben való együttműködésről Hamarné Szabó Máriával, Nyíri Szabolcs MAÚT elnök, Thoroczkay Zsolt KTE KÉT elnök, Szilvai József Attila, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató-helyettese, Hesz Gábor és Honti József.
Részt vett: Kassai Ferenc

„KÖZÖS DOLGAINK – beszélgetések a szakmáról”: „Beszélgetés a közlekedés jövőjéről, fejlődési irányairól”
Helyszín: Makadám Mérnök Klub
Részt vett: Kassai Ferenc, Hamarné Szabó Mária, Thoroczkay Zsolt KTE KÉT elnök, Nyiri Szabolcs MAÚT elnök, Szilvai József Attila műszaki vezérigazgató helyettes, Magyar Közút NZrt, Perjés Tamás műszaki igazgató, TRENECON Kft., Tomaschek Tamás Attila csoportvezető, Magyar Közút NZrt.

2017. március 1.
JÁK Innovációs Munkabizottsági ülés
Napirendi pontok:
1. Klaszterfejlesztési tervek, a JÁK tevékenységének egyértelmű pozicionálása
2. Innovációs területek felmérése: önvezető autók fejlesztésére vonatkozó projektek, járműgyártás, energetika, ICT, SMART technológiák, együttműködés társklaszterekkel
3. Nemzetközi (EU) programokba való bekapcsolódás, megkeresések
4. Várható események, rendezvények 2017 első felében
5. Nemzeti e-mobilitási innovációs terv vagy regiszter (adatbázis) létrehozása
Részt vett: dr. Zsebik Albin


Egyeztető megbeszélés Magyar Máriával, az Építésügyi Tudás Műhely főszerkesztőjével és Molnár Miklóssal, a TERC ügyvezető igazgatójával képzésekkel kapcsolatos együttműködésről
Részt vett: Kassai Ferenc

Egyeztető megbeszélés Némethy Zoltánnal, Donka Tibor ELMŰ szolgáltatás  koordináció szakértővel és Váró Györggyel, a BPMK Munkabiztonsági Tagozatának elnökével egy Munkavédelmi Szakcsoport létrehozásáról
Részt vett: Kassai Ferenc

Fővárosi Közgyűlés
Részt vett: Kassai Ferenc

MMK alelnöki ülés
Részt vett: Kassai Ferenc

KTI – egyeztető megbeszélés a 2017. évi közlekedésbiztonsági pályázatról
Részt vett: Hamarné Szabó Mária, dr. Lányi Péter, Pásti Imre, Mikecz Andrea, dr. Jankó Domokos, Juhász Tamás, Mocsári Tibor, Pásti Imre, Hamza Zsolt, Bíró József

2017. március 2.

JÁK Közlekedési Munkabizottság
Napirendi pontok:
1. Zöld rendszám változás lehetséges módosításai
2. Autóvásárlási támogatás pályázat jelenlegi helyzete, felmerült problémák és várható változások
Részt vett: Szűcs Mihály

British Enciklopédia interjú Margay Sándor szerkesztővel
Részt vett: Kassai Ferenc

2017. március 3.
JÁK Energetikai Munkabizottság
Napirendi pontok:
1. Telepítési tapasztalatok – szükséges módosítások és jogalkotás
2. Üzemeltetési engedély kiadásának tapasztalatai
3. Töltő közbeszerzési pályázat
Részt vett: Kassai Ferenc