BPMK

Módosultak a közbeszerzési szabályok

A Magyar Közlöny 2016. évi 218. számában megjelent az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet, melynek több rendelkezése érinti a tervezőkre vonatkozó eddigi rendelkezéseket.

A rendelet által módosított szabályok közül külön felhívjuk a figyelmet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek módosítására. A változások 2017. január 1. napján hatályba léptek.
A Rendelet (R) 2.§-a eddig egységesen szabályozta a tervező és az építési műszaki ellenőr megbízási időpontját. A módosítás szétválasztja a szabályozást: az (1) bekezdés továbbra is kötelezővé teszi a tervező kiválasztását a kivitelező előtt. Az építési műszaki ellenőrre az új (2) bekezdés ezt csupán lehetővé teszi, azzal azonban, hogy az építtetőnek legkésőbb a kivitelezővel kötendő szerződés időpontjában rendelkeznie kell építési műszaki ellenőrrel.
A R. 9.§ (2) bekezdése a szakmai minőség értékelésére alkalmas résszempontokat szabályozza. Ennek során úgy módosítja a (2) bekezdés a) pontját, hogy a figyelembe vehető résszempontok közül törli a szerződés teljesítésében résztvevő állandó munkatársak létszámát, a b) pontban pedig a szerződés teljesítésében résztvevő személyi állomány képzettségét és tapasztalatát rögzíti, az ajánlattevő helyett.
A R. 12.§-a módosul úgy, hogy a tervezői művezetés kötelező igénybevétele ezután nem csak az uniós értékhatárt meghaladó, hanem az azt elérő beruházásoknál is kiterjed.
A R. 14.§ (3) bekezdése is módosul. Eddig a kivitelezés és a tervezés együttes beszerzése esetén legalább 45 napos ajánlattételi határidőt kellett biztosítani. a módosítás ezt a kört szűkíti annyiban, hogy (a keretszerződések kivételével) csak akkor teszi ezt a minimális határidő kötelezővé, ha a közbeszerzés becsült értéke az uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladja.
A R. 24.§ (3) bekezdése módosítja az építési beruházások esetén a legjobb ár-érték arány és a minőség alapú kiválasztás szempontjára vonatkozó szabályt. A kormányrendelet szerint eddig az ajánlati ár az értékelés során nem volt nagyobb mértékben figyelembe vehető, mint a többi értékelési szempont együttesen. A módosítás az építési beruházásoknál ezt az 50%-osnak tekinthető arányt 70%-ra emelte, a nukleáris létesítmények esetében pedig lehetővé teszi ennek (korlátozás nélküli) túllépését is. Kiemeljük, hogy a tervezők minőség alapú kiválasztására vonatkozó szabályozás nem változott, ott továbbra is érvényes, hogy az ajánlati ár nem haladhatja meg a többi értékelési szempont együttesét.
A módosítás új rendelkezéssel egészíti ki a R-t (32/A §.), amelyben részletesen szabályozza a szállítói kifizetéseket uniós támogatások esetén. (MMK)