BPMK

Új MTA doktora tudományos fokozat várható az épületgépészetben

Dr. habil Kajtár László „A hő- és levegőminőségi komfort elemzése” címmel nyújtotta be MTA doktora disszertációját. Az eljárásrendnek megfelelően először ellenőrizték a tudománymetriai követelmények teljesítését, majd bírálókhoz került a disszertáció. A három bíráló prof. dr. Zöld András, prof. dr. Bobok Elemér és prof. dr. Kistelegdi István volt. Ezt követően került sor a nyilvános vitára 2021. február 16-án.

A disszertáció az alábbi fő témakörökkel foglalkozott:
A hőkomfort Fanger modelljének alkalmazását elemezte hazai környezetben (öltözködés, munkakultúra, épület és időjárás). Korábbi német és koreai kutatók méréseik alapján azt állapították meg, hogy a hősemlegesség nem PMV=0 mellet jelentkezik a helyi sajátosságok mellett. Kajtár László hazai helyszíni mérések és elméleti vizsgálatok alapján megállapította, hogy hazai környezetben a hősemlegesség helyzete nem módosul, illetve a hidegérzetre nagyobb az érzékenység. Ezt számszerűsítette. Belsőlevegő-minőség témakörben laboratóriumi méréseket végzett. Kutatási eredményei alapján meghatározta a Fanger és a Hedonic skálák kapcsolatát. Mindkét eredmény a bizottság döntése alapján új tudományos eredményként kezelendő.
A bizottság prof. dr. Reményi Károly akadémikus vezetésével 90%-ra értékelte a kutatómunkát. Így várhatóan a Magyar Tudományos Akadémia illetékes döntéshozó testületei támogatni fogják a fokozat odaítélését. Az épületgépészet tudományterületen dr. Bánhidi László és dr. Zöld András professzorok rendelkeztek hosszú évtizedek óta az Akadémiai fokozattal. Az elmúlt évben dr. Kalmár Ferenc (Debreceni Tudományegyetem) szerezte meg a fokozatot. Örvendetes, hogy tovább bővül a szakterületünkön a legmagasabb Akadémiai tudományos fokozattal rendelkezők száma. A tudományos fokozat megszerzése erősíti a szakterületünk megítélését a tudomány világában. Remélhetőleg ösztönözni fogja az épületgépész kollégákat, hogy célozzák meg az MTA doktora tudományos fokozat megszerzését.