BPMK

BPMK küldöttgyűlés

Július 12-én tartotta éves küldöttgyűlését a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara.

Napirend előtt Wagner Ernő, a Magyar Mérnöki Kamara július 2-án megválasztott új elnöke szólt a küldöttekhez. Mint hangsúlyozta, arra fog törekedni, hogy kiegyensúlyozott és harmonikus kapcsolat legyen az országos köztestület és a megyei szervezetek között.

A küldöttértekezlet határozatképességének megállapítása, a küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, valamint a napirend elfogadása után a küldöttek hozzáláttak az érdemi munkához. Dr. Zalán Gábor levezető elnök elsőként Kassai Ferenc BPMK-elnököt kérte az elnökség beszámolójának szóbeli kiegészítésére. Ugyancsak a területi kamara elnöke terjesztette elő a BPMK 2020. évi költségvetési tervének teljesítését, a 2021. évi pénzügyi terv módosítását, illetve a területi kamara 2022. évi költségvetési tervét.

A küldöttek az elnökség beszámolóját, a 2020. évi pénzügyi beszámolót, a 2021. évi költségvetési terv módosítását, valamint a 2022. évi költségvetési tervet egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták.

Ugyancsak egyhangúlag döntöttek a küldöttek az etikai-fegyelmi bizottság 2020. évi beszámolójának (melyet dr. Arányi László, a testület elnöke terjesztett elő), illetve a felügyelőbizottság múlt évi beszámolójának elfogadásáról (Bocsák István FB-elnök).

Rövid zárszavában Kassai Ferenc köszönetet mondott a küldötteknek az eredményes kamarai munka támogatásáért, és felhívta a résztvevők figyelmét az együttműködés és a bizalom fontosságára.