BPMK

20 éves a BPMK

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara megalakulásának 20. évfordulója alkalmából jubileumi ünnepi ülést tartott a Duna Palotában november 25-én.

Fontos emlékeznünk a múltunkra, annak minden jó és nehezebb pillanatára. Fontos megállnunk és köszönetet mondanunk mindazoknak, akik időt, fáradtságot és energiát nem sajnálva tették meg az első lépéseket és azoknak, akik azóta is a mindennapokban munkájukkal támogatják kamaránkat, viszik a mérnöktársadalom jó hírét.
A jubileumi ülés résztvevőit a BPMK logójával díszített iránytűvel és az elmúlt 20 év történetét feldolgozó könyvvel köszöntöttünk. A Himnusz közös eléneklését követően egyperces néma főhajtással emlékeztünk meg elhunyt kamarai tagjainkról.
Kassai Ferenc a BPMK elnöke, az MMK alelnöke megnyitóbeszédében köszöntötte a megjelent kamarai tagokat és a meghívott vendégeket.  Elmondta: „..két évtized az ember életében nagy idő, a közösségek élete azonban más idővel számol, mégis az 1996-os újjá-és megalakulás óta hosszú idő telt el kamaránk életében, és büszkén tekinthetünk a mögöttünk álló útra: a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara az ország legnagyobb területi mérnöki kamarája, komoly felelősséggel, amelyet a mérnökség és Magyarország iránt érzünk mindnyájan, kamarai tagok.  Azért dolgozunk naponta, immáron két évtizede a BPMK-ban, hogy a mérnökeink alkotó módon vehessenek részt az előttünk álló feladatokban, a mindennapi munkában. Szeretnénk, ha a mérnöki pálya ismét a figyelem középpontjába kerülne! Sokat tettünk – és teszünk – azért, hogy a műszaki racionalitás és tartalom is megfelelő hangsúlyt kapjon a gazdasági életben, hogy mindenki számára világos legyen, a tervezés, a szakértés, a kivitelezés, a műszaki ellenőrzés, az üzemeltetés szerepe a mindennapokban is. Az ország előtt álló feladatok elvégzéséhez a jól képzett irányító, műszaki szakemberek sokaságára van szükség, mert köztudott, hogy mérnöki, műszaki teljesítmények nélkül nincs társadalmi felemelkedés. Műszaki szakember és szaktudás nélkül nincs élettér. Ahhoz, hogy a mérnöki tudás ismét vonzó legyen, nélkülözhetetlen a műszaki pályák társadalmi presztízsének a növelése. A fiataloknak látniuk kell, hogy a műszaki terület egy egész életre szóló megélhetést, és kibontakozást nyújt. Biztos talajt a változó mindennapokban. A stabil, a megváltozott igényekkel és feltételekkel lépést tartani képes oktatás, a jövő Magyarországának egyik záloga. Több és jól képzett mérnökre van szüksége hazánknak, hogy a patrióta gazdaság megerősödjön, és biztos megélhetése legyen a magyarságnak. Ez a mai nap tehát egyszerre a visszatekintés, és az előnézés napja is! Tiszta lelkiismerettel állíthatom, hogy a BPMK jól sáfárkodott a lehetőségeivel, tagságának szaktudásával, hozzáértésével. Kérek mindenkit, hogy a maga módján járuljon hozzá a jövőben is ahhoz, hogy a műszaki pálya még vonzóbb legyen! Ezen dolgoztunk eddig is kamaránkban, és ezután is ez vezérel majd minket. Köszönöm tagságunk munkáját, kitartását, ambícióját!”
Az ünnepséget Dauner Márton, az Építésjogi és hatósági főosztály főosztályvezetője is megtisztelte a Miniszterelnökség részéről. Méltatta a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara tevékenységét, rendkívül hasznos munkáját és jó kapcsolati rendszerét a Miniszterelnökséggel. Kiemelte a Kamara színvonalas munkáját, melyet az épületenergetikai tanúsítások utóellenőrzése, minőségellenőrzése terén végez és tájékoztatást adott az építészeti és építésügyi helyettes államtitkárság jogszabályalkotói munkájáról. Az vezérli munkájukat hogy „senki sincs, akinek az álmáról lemondanánk”, Orbán Viktor miniszterelnök mondása szerint. Elmondta, hogy az Országgyűlés elfogadta az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítását, mely november 21-én megjelent a Magyar Közlönyben is. Ugyancsak a Közlöny tartalmazza az egyes kormányrendeleteknek a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 353/2016 (XI.18.) számú Kormányrendeletet is, amely több, az építésüggyel kapcsolatos Kormányrendeletet is módosít. A kötelező felelősségbiztosítás előírásának különös jelentősége van a 300 m2-t meg nem haladó, egyszerű bejelentéssel épülő lakóépületek estében.
Az Étv módosítása lehetővé teszi az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozását.
A bizottság feladata a tervezési, építési és üzemeltetési tevékenység területére kiterjedő, szabvány által nem szabályozott, azokkal nem ellentétes követelmények meghatározása és módszereket tartalmazó építésügyi műszaki irányelvek kidolgozása. Bevezetésre kerül a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás. E jogszabályi módosítások a minőségi munka színvonalának emelését és az álmok jó megvalósíthatóságát célozzák az építés területén. A jubileumi ülés folytatásához további jó munkát, visszaemlékezést, a jövőre nézve pedig további jó együttműködést és jó munkát kívánt.
Sidó Szabolcs, Városigazgatósági főosztály főosztályvezetője Tarlós István főpolgármester nevében köszöntötte a jubileumi ülés résztvevőit. Elmondta, hogy a BPMK rendkívül nagy segítséget nyújt a Fővárosnak, mind a szakmai munka, mind a jogszabályi környezetben való eligazodás terén. Tolmácsolta Tarlós István főpolgármester jókívánságait a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökének és tagságának, a mérnök kollégáknak és a kamara jövőbeli munkájához sok sikert kívánt.
Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke beszédében visszaemlékezett a területi kamarák, majd az országos kamara 20 évvel ezelőtti megalakulására. Kiemelte, hogy nagyjelentőségű az a tény, hogy a kamara megkapta a köztestületi státuszt. Önkormányzatiságunkat nem volt könnyű a kormányzattal megértetni, megvédeni és gyakorolni. Megemlékezett Andor Béláról, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elhunyt elnökéről. Megköszönte Kassai Ferenc elnöknek, hogy a BPMK minden esetben melléáll az országos kamara törekvéseihez, segíti a kitűzött célok megvalósítását. Méltatta a BPMK munkáját, a konferenciák és kiállítások rendszeres megszervezését és lebonyolítását. Ezek sorából is kiemelte a Brüsszelben is bemutatott „Kreatív Magyarország múlt – jelen – jövő” kiállítást, ami rendkívül nagy sikert aratott. Elmondta, hogy nem kevés bátorság kellett ahhoz, hogy egy kis ország területi kamarája egy ilyen nagyszabású kiállítással jelenjen meg az Európai Unió központjában. A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara további, jövőbeli munkájához sok sikert kívánt.
A köszöntések után Kassai Ferenc elnök egyedi emléktárgyakat adott át a BPMK-ban 1996-tól napjainkig tisztséget betöltők részére, majd bemutatásra került a jubileumi évfordulóra készített, az elmúlt 20 év eseményeit felölelő kisfilm.
Az ünnepség méltó befejezéseként Horgas Eszter fuvolaművész és Révész Richárd zongoraművész koncertjét hallgathatták meg vendégeink, ami nagy sikert aratott; végül az állófogadás keretein belül lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre, emlékek felidézésére és a jövőről alkotott kép megvitatására.
(Makra Magdolna)