BPMK

Tetőszerkezetek, szárazépítés – szakmai továbbképzés

Tetőszerkezetek, tetőtérbeépítések, tetőfedések, lég- és párazárás, szárazépítés címmel tartott építési szakmai továbbképzést november 11-én a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara.

A telt házas rendezvényt Kassai Ferenc BPMK elnök nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, hogy az építés, mint ipari tevékenység, sajátos jogi szabályozást igényel, tekintettel arra, hogy terméke az építmény, a nemzeti vagyon jelentős részét képezi, tehát nem lehet kizárólag a közvetlenül érdekelt felek magánjogi megállapodásának függvénye.
Az építési tevékenység eredményeképpen létrejött alkotások, építmények részei a mindennapi kultúrának, történeti értéket képviselnek. E hatalmas nemzeti érték megőrzése és növelése rendkívül fontos nemzetgazdasági cél.
A mérnök feladata gazdaságos és biztonságos módszerek kifejlesztése technikai követelményeket figyelemben tartva a tudományból ismert törvények matematikai alkalmazásával műszaki problémák megoldására. A mérnöknek nemcsak a társadalom verbális igényeit kell fizikai valósággal kielégítenie, de tudásával, innovatív képességével új igényeket is kell támasztania a társadalomban. Ezáltal hozzájárul a szűkebb vagy tágabb pátriája magasabb életszínvonalának megteremtéséhez.
Ami a legfontosabb, mindannyian tudjuk, hogy az építés csapatmunka, összetett alkotói tevékenység, benne együtt valósul meg a mérnöki tervezés, a kivitelezés, a megépítés folyamata, a munka eredménye pedig úgy foglalható össze, hogy az elkészült alkotás kiszolgálja az építtető igényeit, eleget tesz a funkcionális elvárásoknak, és megjelenésével gazdagítja a környezetét.  
Jó időket élünk manapság, mert a magyar építőipar nyolcéves recesszió után a piaci szereplők reális várakozásai szerint tartósan növekedési pályára került.
Ugyanakkor nem szabad engednünk, hogy a fellendülő építőipari piacot a szakmunkáshiány visszavesse. Tudjuk, hogy legalább 8-10 ezer szakmunkás hiányzik ma a magyar építőiparban.
Elkerülhetetlen, hogy építőipari szakmákra foglalkoztatási-képzési program induljon, ahol rövid idő alatt elméleti és gyakorlati képzést követően betanított munkások lehetnek. A szakmunkás-utánpótlás, a külföldön munkát vállalók visszacsalogatása nem megy egyszerűen.
Az építőiparban dolgozókon, rajtunk is múlik, hogy milyen lesz a kisebb és nagyobb közösségeink közérzete, milyen lesz az épített környezetünk, amely nemzedékek sorának ad életteret. Vagyis, hogy a magunk eszközeivel milyen Magyarországot formálunk, és hagyományozunk utódainkra – hazánk minden szegletében.
Ezért rendkívül fontos, hogy építményeink, ezen belül épületeink minden részlete korszerű és esztétikus is legyen.