BPMK

Megyei tervező workshopok

A Belügyminisztérium az „Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése” című Államreform Operatív Program (ÁROP) kiemelt projekt keretében, az önkormányzati fejlesztéseket érintő és azok tervezését elősegítő folyamat és módszertan kidolgozására rendezvénysorozatot tartott.

A három részből álló rendezvénysorozaton a 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozóan aktuális információk átadására is sor került.
 Az első állomásaként 2014. december 4-én a Belügyminisztériumban került megrendezésre az I. Megyei Tervező Workshop, ahol a szaktárcák, megyék, megyei jogú városok képviselői, főépítészek, és az önkormányzati érdekképviseletek munkatársai vettek részt. Az eseményen elhangzott véleményekből egy javaslatokat és ajánlásokat tartalmazó dokumentum jött létre. Az összeállítás helyi szinten történő megvitatására területi workshopok keretében 2015. április 13. és 24. között, Magyarország hét központi helyszínén (Székesfehérvár, Szombathely, Cegléd, Pécs, Kecskemét, Miskolc, Debrecen) került sor. A hét helyszínen résztvevők munkacsoportban dolgoztak, melynek eredményeként az észrevételeket rögzítették és táblázatos formában feldolgozták a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodájának munkatársai.
Május 20-án – a program zárásaként – a Belügyminisztériumban megrendezésre került a II. Megyei Tervező Workshop, melynek keretében a résztvevő önkormányzatok, szakmai- és érdekképviseletek,  minisztériumok képviselői közreműködésével, a rendezvénysorozat alatt összegyűjtött vélemények és javaslatok alapján összefoglaló anyag készült, amelyben javaslatokat, ajánlásokat fogalmaztak meg.
A záró rendezvényhez kapcsolódó munkacsoportok fő témakörei: információ és kommunikáció, finanszírozás, koordináció, kapacitás és kompetencia voltak, melyek alapján készült el az összefoglaló anyag.
A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát Kassai Ferenc elnök képviselte az április 15-én Cegléden és május 20-án a Belügyminisztériumban megtartott workshopon.