BPMK

AZ ÚJ ELNÖKI CIKLUS ELÉ

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara áprilisi küldöttgyűlésén megújította a kamarai vezetést. A tagság bizalmából a következő ciklusban ismét én tölthetem be az elnöki tisztet; ebből az alkalomból szeretném megosztani néhány gondolatomat.

Az elmúlt immáron közel két évtizedet kemény szakmai és közéleti küzdelmekkel a mérnökkamarában töltöttem. Sokféle tapasztalatra tettem szert, és munkám során többször is számadást végeztem; milyen jelzőbóják irányítanak, tettem föl a kérdést magamnak. Mi jelenti számomra a hajtóerőt?  Rájöttem, hogy két fogalom és egy erős érzelmi motívum kölcsönhatásában végzem el a feladataimat: a két fogalom az elkötelezettség és a hivatástudat. A harmadik, az érzelmi motívum pedig a megszállottság, az emocionális fűtöttség.
Az első: elkötelezettség a mérnöki világ iránt, hogy a mérnöki tudást a társadalom jól hasznosítsa, és a mérnöki észjárás -- megérdemelten, mások által is fölismerten --mindinkább a gazdaság egyik hajtóerejévé váljon.  Ez a mérnökség jövőjéért érzett felelősséget is jelenti a számomra, ezért szeretném mérnöki hívatásomban fölhalmozott tapasztalatát átadni, hasznosítani. Ehhez nélkülözhetetlen a műszaki tevékenységek társadalmi presztízsének a növelése, mert mérnöki munka nem csupán szakma, hanem elhivatottság! A hivatástudat számomra azt jelenti, hogy kamarai munkám középpontjában a mérnöktársadalom szolgálata áll: hogy még szélesebb körben teremtődjenek meg a mérnöki érdekvédelem feltételei.  Még hangsúlyosabb szerepet kapjon, a szakmai képzettség megszerzése, a képességek fejlesztése és a folyamatos továbbképzés a naprakész, innovatív tudás érdekében. A mérnökképzés följavítása, és a mérnöki pálya presztízsének „régi jogaiba” történő visszaállítása mindig is motivált.  Még emlékszem arra, hogy volt olyan idő, amikor az okleveles mérnök a mérnöki pálya és hivatás védjegye volt, a legmagasabb, konvertálható tudás minőségbiztosítása. A BPMK, a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) területi (megyei) kamarái közül a legnagyobb tagságú, az országos taglétszám mintegy felét adja és ellátja a szükséges és szokásos kamarai feladatokat. Ezen túlmenően a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamra törvény által kijelölt, felhatalmazott testületként országos feladatokat is ellát; Pl: atomenergiai minősített független szakértők jogosítása, az épület-energetikai tanúsítványok utóellenőrzése országosan, a külföldi diploma megfelelőség vizsgálata és nyilvántartása, valamint a határon átnyúló mérnöki szolgáltatás végzésére irányuló kérelmek elbírálása az EU tagállamok állampolgárai esetében.  Célom hozzájárulni a nemzeti építési kultúra színvonalának emeléséhez mindenütt, földrajzi koordinátáktól függetlenül. A közlekedés, a környezet – beleértve a vízzel való gazdálkodást, az árvízvédelmet is – az energetika, az infrastruktúra fejlesztése elsősorban műszaki beavatkozások sorozata, nem képzelhető el a mérnökök hathatós közreműködése nélkül. A mérnököknek tehát kitüntetett szerepük van ezekben az alágazatokban. Mert egy város, egy nagyobb település működése hasonló egy gyárhoz egy üzemhez: közműellátás, energiafelhasználás, szállítás és közlekedés, ami felelős műszaki vezetői, főmérnöki irányítást igényel a racionális működés érdekében. A települések nagy értékű műszaki infrastruktúrával rendelkeznek, amelyre vonatkozó szakmai ismeret a főmérnöktől várható el.
Tudomásul kell vennünk, hogy új világot élünk a mérnöki- műszaki gyakorlatban is; gondoljunk csak az elektronizáció nyújtotta előnyökre, az okos városok kialakítására. Ahhoz, hogy a technikai forradalom vívmányait jól tudjuk használni a városainkban, településeinkben megfelelően felkészült főmérnöki irányítással működő műszaki csapatra van szüksége az önkormányzatoknak is. Ez régi vesszőparipám a vidék jobb érdekérvényesítő képességéhez.  A megszállottság, az érzelmi fűtöttség számomra azt jelenti, hogy mindenkor kiállok a mérnöktársaimért; fontos számomra a mérnöki gondolkodás elfogadtatása a társadalomban, a döntéshozók előtt, és a médiában.
Folytatnunk kell a műszaki fejlesztési területeken megjelenő párhuzamosságok kezelését, a megkezdett munkáinkat és az új feladatainkra fel kell készülnünk.
Budapest Főváros Önkormányzata és Magyarország Kormánya közösen készíti el „Budapest 2020 – 2030” hosszú távú fejlesztési tervét. Korábbi és folyamatos együttműködésünk alapján, Tarlós István főpolgármester és Fürjes Balázs államtitkár felkérte kamaránkat a terv készítésében való közreműködésre. Ez az új sok kihívást jelentő, kiemelt feladat átgondolt és fegyelmezett munkát igényel részünkről.
Ha meg vagyok győződve az igazunkról, a végsőkig harcolok érte. Amikor XIX. századi nagyjaink létrehozták a modern haza alapjait, a „jót s jól” hitvallás jegyében tették, lázasan munkálkodva. Kívánom, hogy példájuk mindnyájunkat ösztönözzön!  
Végezetül ez úton is szeretném megköszönni kamaránk tagjainak, szakcsoportjainak, bizottságainak, munkacsoportjainak, kapcsolattartóinak, munkatársainknak és nem utolsó sorban elnökségünknek az elmúlt években végzett áldozatos munkáját és kérem a jövőben is támogatásukat feladataink elvégzéséhez.

Kassai Ferenc BPMK elnök, MMK alelnök

Május 6-án megtartotta első, alakuló ülését a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara.