BPMK

Mérnököknek szóló GINOP felhívások

Tisztelt Szakmagyakorlók! Tisztelt Kollégák! A jelenleg elérhető GINOP felhívások közül az alábbi lehetőségek állnak az építész a mérnöki tevékenységet fejlesztendő KKV-k előtt, amennyiben meg tudnak felelni az egyes felhívások egyéb feltételeinek:

GINOP-2.1.8. A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció
 révén
− Igényelhető támogatás összege: 5 millió Ft - 15 millió Ft
− Igényelhető támogatás mértéke: maximum 50%
− Rendelkezésre álló keret: a felhívás kerete 17 milliárd Ft
− Támogatható tevékenységek:
    * Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
    * Immateriális javak beszerzés
− Benyújtás 2017. december 11-tő1 2018. február 15-én 12 óráig lehetséges
− Egyéb fontos feltétel:
    * kizárólag olyan eszközök, immateriális javak beszerzése támogatható, amelyek a
támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak 
rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál új vagy
lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy új vagy 
lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére
 kerül sor.
    * a projektnek közvetett, vagy közvetlen módon illeszkednie kell a Nemzeti
 Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3) céljaihoz és
szakosodási irányaihoz
    * a projekt megvalósítására 6 hónap áll rendelkezésre.

GINOP 8.1.1-16 vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel

− Igényelhető kedvezményes kamatozású (0%) kölcsön összege: 5 millió Ft - 3 milliárd Ft
− Elvárt saját forrás mértéke: minimum 10%
− Igényelhető kölcsön futamideje: maximum 15 év
− Minimálisan elvárt fedezettség: tőkekitettség 50%-a
− Rendelkezésre álló keret: 40,09 minid Ft, amelyből 3,8 milliárd Ft igény érkezett be
 mindeddig
− Támogatható tevékenységek:
Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés (új eszközök beszerzése)
Innovációs tevékenységek
Termék piacra viteli tevékenységek,
A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek
A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú
 tevékenységek.

−    Egyéb fontos feltétel:
    * A projekt keretében Ipari kutatás, Kísérleti fejlesztés tevékenység, és/vagy
 Eljárási információs tevékenység végzése kötelező a projekt elszámolható
költségének minimum 5%-a mértékében.
    * A kérelem benyújtásához szükséges csatolni az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal (NKFIH) által kiállított támogató, úgynevezett "Innovációs
 szakpolitikai véleményt" (Az Innovációs szakpolitikai véleményt csak azon 
igényelőknek állít ki, amelyek a hitelkérelem benyújtása előtt előzetes
jogosultságvizsgálaton esteket át az MFB Pontok egyikén.
    * A projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre.

− Benyújtás 2017. február 28-tól 2019. december 2-ig lehetséges.

GINOP-8.1.3/A -16 Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram

− A program keretösszege: 32,1 millid Ft. A 2017. január óta pályázható Felhívás keretében október végéig GINOP forrásból összesen 55 db befektetést hagyott jóvá az Igazgatóság 5,6 Mrd Ft értékben, melyből 22 db céggel került megkötésre a befektetési szerződés, a folyósított állomány meghaladja az 1 Mrd Ft-ot.
− A program célja: Az inkubációs (pre-seed), magvető (seed), és induló (startup) szakaszra fókuszáló tőkeprogram célja, hogy induló vagy fiatal innovatív, nagy növekedési potenciállal rendelkező kkv-k tőketámogatás révén ötletek megvalósításával, prototípusok továbbfejlesztésével jelentősen innovatív terméket, szolgáltatást hozzanak létre, vezessenek nemzetközi piacra. A jól működő hazai innovációs ökoszisztéma (startup és spin-off) kiépítéséhez szükséges a ma még gyenge tudás- és technológiaigénylés induló vállalkozásokat segítő környezet fejlesztése, az ilyen innovatív vállalkozások finanszírozáshoz való hozzájutásának elősegítése.
− Pénzügyi közvetítő: Hiventures Kockázati-Tőkealap Kezelő Zrt.
− Megcélzott iparágak: S3 nemzeti ágazati prioritások és intelligens technológiák
− Finanszírozás összege: ügyletenként 9-500 millió Ft.
− Finanszírozás formája: tőkeemelés, kiegészítői jelleggel tulajdonosi hitel, konvertálható kölcsön
− Megszerzett tulajdonrész: 9%-80%
− Befektetések időtartama: 2-7 év
− Tőkealap tervezett futamideje: 13 év
− Végső kedvezményezettek kiválasztása: 2017. január 1-től 2023. december 31-ig.

Az ismertetett felhívások mellett a GINOP Éves Fejlesztési Keret alapján egyéb eszközbeszerzést célzó forrás megjelenése nem várható.