BPMK

Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért

Idén második alkalommal hirdette meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), a Közlekedéstudományi Intézet és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara közreműködésével, Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében az „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növelésért” című pályázatot.

Célja: a települések közúti közlekedésbiztonsági helyzetének folyamatos javítása, a baleseti sérültek számának csökkentése. Az elmúlt 10-15 év tapasztalatai azt mutatják, hogy a közlekedésbiztonság területén folyamatos romlási és javulási szakaszok követték egymást. Jelenleg romlási szakaszban van az ország, nőtt a balesetek száma.  Ez is jelzés arra, hogy a közlekedésbiztonság tartós javulásának biztosításához az ismert megoldásokat egyrészt a korábbinál jobban, hatékonyabban kell alkalmazni, másrészt új, korszerűbb eszközöket, eljárásokat kell igénybe venni. Nemcsak a nagyvárosok, városok lakosságára vonatkozik ez, hanem azoknak a kisebb településeknek a lakóira is, ahol nem, vagy csak nagyon ritkán történnek személyi sérüléses balesetek, de nincs meg a „biztonsági komfortérzés” a közúti közlekedésben. Pályázni kizárólag elektronikus úton lehetett 2017. március-április hónapban www.kozlekedesbiztonsagahollakom.hu oldalon keresztül. Idén 127 település regisztrált, ebből 90 érvényes pályázatot nyújtottak be. A beérkezett pályázatokat a szakmai zsűri hat csoportra bontva, csoportonként értékelte.
-    fővárosi kerületek
-    megyei jogú városok
-    városok
-    nagyközségek
-    községek, melyek baleseti mutatói az elmúlt öt évben nagyobb volt ötnél.
-    községek, melyek baleseti mutatói az elmúlt öt évben nem lépték át az ötöt.
Az értékelés a pályázati kiírásban előzetesen meghatározott feltételek mentén zajlott.
Díjazásra a városok kategóriában 5, a többi kategóriában 2-2 települési önkormányzat került.
A pályázatokat a zsűri az alábbi három szempontból elemezte:
I.    A település egészének közlekedésbiztonsági helyzetére jellemző számok, baleseti adatok
II.    A helyi közúthálózattal kapcsolatos útkezelői kötelezettségek áttekintése
III.    A települési önkormányzat saját kezdeményezésű, vagy általa támogatott közlekedésbiztonságitevékenységeinek bemutatása
A pályázat lebonyolítását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, valamint a Közlekedés Tudományi Intézet közreműködésével végezte. A díjak átadására a „Közlekedési Kultúra Napja” rendezvénysorozat eseményeként, a Művészetek Palotájában került sor május 11-én.
Idén tizenöt település részesült a Közlekedésbiztonsági díjban.

Díjazottak:
Fővárosi kerületek: Budapest 16. kerület, Budapest 22. kerület
Megyei jogú városok: Békéscsaba, Szekszárd
Városok: Szarvas, Makó, Budakeszi, Gödöllő, Jászberény
Nagyközségek: Kartal, Leányfalu
Községek, melyek baleseti mutatói az elmúlt öt évben nagyobb volt ötnél: Kékcse, Deszk
Községek, melyek baleseti mutatói az elmúlt öt évben nem lépték át az ötöt: Kunsziget, Ipolytölgyes

A díjazottak között 5 közlekedésbiztonsági program csomag és 10 közlekedésbiztonságot segítő eszközcsomag kerül kiosztásra, amelyet a KTI intéz.
A beadott pályázatok keretében (az önkormányzatokon keresztül) közel kétmillió állampolgárt értünk el.
Az NFM tervei szerint a „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért" pályázatot jövőre is meghirdeti, ezzel is felhívva a települések figyelmét a közlekedésbiztonság fontosságára, a rendelkezésre álló pozitív gyakorlatokra.
Fotó: Író Zoltán