BPMK

Két elnökségi ülés között történt események

A 2016. december 6. és 2017.január 9. közötti időszak rövid krónikája.

2016. december 6.
Gépész Tagozat elnökségi ülés
Részt vett: Kassai Ferenc, dr. M. Csizmadia Béla, dr. Bánó Imre

IoT4U Infodélután az aktuális kihívások és kompetenciák áttekintésére, melyek az IoT meg-oldások fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez szükséges eszközrendszert, platformot és rendszerfelügyelet megoldásokat jelentik, valamint szakterületeken átívelő, inspiráló példák bemutatására, amelyek szemléltetik a különféle megoldások létrehozásában alkalmazható, már kidolgozott eszközöket és hangsúlyozzák a szakmai műhelyek képességeit és erőforrásait.

A részletes program a titkárságon megtekinthető.
Helyszín: BME Q épület
Részt vett: Kassai Ferenc

„Közös dolgaink-beszélgetések a szakmáról”-Makadám Mérnök Klub
Téma: Az útügyi műszaki szabályozási rendszer átalakítása

2016. december 7.

Egyeztető megbeszélés Szalay Gáborral a Zuglót érintő aktuális kérdésekről
Részt vett: Kassai Ferenc

Fővárosi Közgyűlés
Részt vett: Kassai Ferenc

Egyeztető megbeszélés a MEH-ben
Részt vett: Kassai Ferenc

MMK Környezetvédelmi Tagozat évzáró ünnepsége
Részt vett: Kassai Ferenc

2016. december 8.

Egyeztető megbeszélés Dénes Miklóssal az aktuális vizes ügyekről
Részt vett: Kassai Ferenc

Ezüst Ácsceruza Díj – átadási ünnepség
Díjat kapott Dubniczky Mikós és Kulcsár Attila, megosztott különdíjban részesült Beöthy Mária és Pacsika Emília
Helyszín: Lónyai u. 31.
Részt vett: Kassai Ferenc

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014 (XI. 14.) rendelete 21. §-a alapján rendkívüli testü-leti ülés
A részletes napirend a titkárságon megtekinthető.
Részt vett: Szalay Gábor

ZETI mini konferencia a zuglói társasházkezelőknek, lakásszövetkezeteknek és közös képviselőknek
Helyszín: ZETI iroda, Bosnyák tér 4.
Részt vett: dr. Ronkay Ferenc, Szalay Gábor, Nagy Péter

2016. december 9.

ÉVOSZ évzáró közgyűlés
Helyszín: Mercure Budapest Buda Szálloda, Mátyás terem
Részletes beszámoló olvasható a kamara honlapján, illetve Facebook oldalán.
Részt vett: Kassai Ferenc, Kajtár László, Dauner Márton (Építésjogi és Hatósági Főosztály fő-osztályvezető),Koji László (ÉVOSZ elnök), Varga Mihály miniszter, Szabó
Zsolt államtitkár

2016. december 10.

Lochberg Regionális Tánccsoport és Kulturális Egyesület karácsonyi évzáró ünnepsége
Helyszín: Zsámbék, SZÉPIA Bio& Art Hotel Plenáris Terme
Részt vett: Kassai Ferenc

2016. december 13.

Egyeztető megbeszélés Ivicsics Ferenccel és NagyZoltánnal
Részt vett: Kassai Ferenc

MFTT Évzáró ünnepség
Részt vett: Kassai Ferenc

2016. december 14.

MÁV Munkacsoport megbeszélés
Részt vett:
Bancsics Ferenc – politikai főtanácsadó, Belügyminisztérium
Bérczi László – vezető, MÁV Zrt. Ingatlanrendezés és Területszerzés
Buzás Zoltán – ügyvezető, Hírnet Kft.
Csapó Attila – elnökségi tag, MMK Hírközlési és Informatikai Tagozat
Füzér Ferenc – ügyvezető, Max- Tel 7 Kft.
Kassai Ferenc – elnök, Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, alelnök MMK
Lukács Tamás – üzemetetési vezető, HHT ’98 Kft.
Makra Magdolna – tanácsadó, szakértő, BPMK
Petruska István – ügyvezető, Kreakt Bt.
Rácz József – elnök, MMK Hírközlési és Informatikai Tagozat
Sánta Zoltán – ügyvezető igazgató, MÁV Zrt.
Varga Péter – szakértő, MÁV Zrt.
Pete Gábor – osztályvezető, MÁV Zrt. Távközlési Osztály
Molnár Levente – szakmai felelős, Magyar Telekom Nyrt.
Gyulai Éva – DMS működtetés és folyamatmenedzsment, MÁV Zrt.
Magyar Zoltán – TEB főosztályvezető, MÁV Zrt.
Gombos István – osztályvezető, MÁV Zrt.
Pálinkás Csaba – elemző, ME

MMK Elnökségi ülés
A részletes napirend a titkárságon megtekinthető.
Részt vett: Kassai Ferenc

2016. december 15.

Egyeztető megbeszélés Budapest Főváros Polgármesteri Hivatalában Kovácsné Tóth Ágnes kabinetfőnök asszonnyal
Részt vett: Kassai Ferenc, Dabóczy Kálmán (BKK vezérigazgató), Varga Zsolt (főtanácsadó)

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő testülete közmeghallgatást tartott.
A részletes napirend a titkárságon megtekinthető.
Részt vett: Szalay Gábor

A közlekedési szakterület karácsonyi vacsorája Tasó Lászlóval, közlekedéspolitikáért felelős államtitkárral
Helyszín: Európa hajó
Részt vett: Kassai Ferenc

2016. december 16.

BPMK karácsonyi ünnepség
Helyszín: Makadám Mérnök Klub

2016. december 19.

Egyeztető megbeszélés Szekeres Józseffel
Részt vett: Kassai Ferenc

Egyeztető megbeszélés Szilvási Krisztinával és Szalay Leventével a BPMK 2017. évi Hungexpon megrendezésre kerülő rendezvényeiről.
Részt vett: Kassai Ferenc, Keresztes Anita, Szeszák Veronika, Tréfa Judit, Szűcs Boglárka

2016. december 20.

Egyeztető megbeszélés Massányi Tiborral
Részt vett: Kassai Ferenc

Egyeztető megbeszélés Hoffmann Imrével, helyettes államtitkárral
Részt vett: Kassai Ferenc

2016. december 21.

Egyeztető megbeszélés Pogácsás Tibor államtitkárral
Részt vett: Kassai Ferenc


2016. december 22.

2016. évi Gábor Dénes-Díj ünnepélyes átadása
Helyszín: Országház Felsőházi Terem
Részt vett: Kassai Ferenc, dr. Latorcai János az Országgyűlés alelnöke, Lepsényi István a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, dr. Palkovics László az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkára, dr. Pálinkás József a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, dr. Lovász László a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Farkas Szabolcs a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökhelyettese, Vágujhelyi Ferenc a Nemzeti Hírközlési és Informatika Tanács elnöke

2017. január 3.

Egyeztető megbeszélés Kölber Györggyel
Részt vett: Kassai Ferenc

2017. január 4.

Egyeztető megbeszélés Bánhidi Lászlóval
Részt vett: Kassai Ferenc

2017. január 5.

Egyeztető megbeszélés Nagy Gyulával
Részt vett: Kassai Ferenc


Az építési törvény megváltoztatása megjelent a Magyar Közlönyben
(2016. évi 209. számában, a 82811-82813. oldalon)

2016. évi CLXXIII. törvény az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további bürokrácia csökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénymódosításáról*

A törvényben többek között az is szerepel:

2. § Az Étv**. 38/C §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara az (5) bekezdésben foglalt ellenőrzésen kívül bármely más energetikai tanúsítványt is ellenőrizhet.

(7) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a jogszabályi rendelkezések megsértésé-vel kiállított energetikai tanúsítvány kiállítójával szemben figyelmeztetéssel élhet, vagy kormányrendeletben meghatározott bírságot szabhat ki”

*A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el, és 2017. január 1-jén lép hatályba.

** Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény jelzése: Étv.