BPMK

Áttekintés az Európai Uniós fejlesztési ciklusokról

Index:

„A Partnerségi Megállapodás és az operatív programok tervezése – szem előtt tartva a többszintű kormányzást és a partnerség elvét – két szakasz keretében zajlott, illetve zajlik.

•   Az első szakaszban a Partnerségi Megállapodás elkészítése felülről vezérelt, alapvetően az ágazati szakminisztériumok által – nemzeti stratégiákban is – rögzített fejlesztési törekvésekre, valamint az Európai Bizottság által kidolgozott tervezési irányelvekre, útmutatókra és észrevételekre épült. Ebben a szakaszban került sor a PM szakmai konzultációra bocsátott tervezetének a kidolgozására, beleértve a helyzetkép elemzését, a fő fejlesztési szükségletek azonosítását, az elérendő eredmények kijelölését, az operatív programok listáját és belső szerkezetét, valamint a végrehajtás intézményrendszerét. Az első szakaszban a partnerek bevonása alapvetően tervezést megalapozó nemzeti stratégiák kidolgozásánál jelent meg.
•   A második szakaszban – az operatív programok tervezésének előrehaladásával –előbb széleskörű szakmai egyeztetések, majd átfogó partnerség keretében, a gazdasági, társadalmi, környezeti és területi szereplők bevonásával folytatódik, és véglegesedik a Partnerségi Megállapodás valamint az operatív programok tervezése.”

Összeállításunkban igyekeztünk röviden összefoglalni a 2014-2020-as fejlesztési időszak tervezésének alapvető tartalmi és időbeli fázisait, figyelemmel a 2007 – 2013-as ciklus tapasztalataira.

Látható, hogy a következő időszak struktúrája is jelentősen megváltozik. Míg korábban az NFÜ rendelkezett az uniós forrásokról, most a különböző minisztériumok – megfelelő koordinációval – rendelkeznek a saját területüket érintő programokról a megyékkel, a nagyvárosokkal és térségeikkel közösen. A megyék a fejlesztési források mintegy 30%-a fölött tudnak rendelkezni.

Ezért fontosnak tartjuk, és felhívjuk a területi Kamarákat, hogy nyissanak a megyei önkormányzatok felé és alakítsanak ki szoros szakmai kapcsolatot a célok elérése érdekében. Mielőbb építsék ki a kapcsolattartói hálózatukat.
A területek mellett a központi, minisztériumi programokba az Országos Kamarának is be kell kapcsolódnia.

Budapest, 2013 október 23.

                        ----------------------------------------
                            Kassai Ferenc
                            MMK alelnök
                            BPMK elnök
a Monitoring Bizottság tagja

melléklet:
- Új utak az uniós források felhasználásában. (A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak tervezése.)


« Előző Következő