BPMK

Kommunikációs stratégia

A 2014-2020-as időszakra vonatkozó kommunikációs stratégiát a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkársága elkészítette. A stratégia tervezetét Kassai Ferenc, mint a VEKOP Monitoring Bizottságának tagja július 17-i határidővel véleményezte.

Az Irányító Hatóság a véleményekre adott válaszát augusztus 7-én megküldte. Ebből megállapítható volt, hogy javaslataink jelentős részét az IH elfogadta. Augusztus 18-án kézhez kaptuk – az ERFA, ESZA és Kohéziós Alapra vonatkozó –  Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikai Kommunikációért felelős helyettes államtitkársága által elkészített egységes kommunikációs stratégiát.
Megkaptuk annak mellékleteit is, az irányító hatóságok által benyújtott 2015-ös akciótervet, valamint a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei és Arculati Kézikönyv című dokumentumokat.
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Monitoring Bizottság feladata – a szeptember 10-én esedékes KÖFOP Monitoring Bizottság általi elfogadást megelőzően – a  kommunikációs stratégia megismerése és véleményezése. Augusztus 24-ig lehetőség volt további kiegészítő javaslatot tenni. Glattfelder Béla helyettes államtitkárnak augusztus 24-én írt levelében Kassai Ferenc BPMK elnök rögzítette, hogy a „Széchenyi 2020 kommunikációs stratégia (2014-2020) című dokumentumot és mellékleteit, (a 2015. évi akciótervet és a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei és Arculati Kézikönyvet) áttanulmányoztuk. A dokumentumokban foglaltakkal egyetértettünk, további kiegészítést nem teszünk, elfogadásra javasoljuk.”