BPMK

Kitüntetett műszaki alkotók

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából magas állami kitüntetéseket adták át. Az elismeréseket Áder János köztársasági elnök nyújtotta át Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök társaságában március 15-én az Országház kupolatermében. A díjazottak között ezúttal is voltak műszaki alkotók.

Magyarország köztársasági elnöke – a kormány előterjesztésére – nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából a Széchenyi-díjat adományozta:
BÁRSONY ISTVÁN villamosmérnöknek, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete igazgatójának, a hazai mikroelektronika, a szenzorika, illetve a mikro- és nanotechnológiai integrált rendszerek kutatásában és fejlesztésében elért kiemelkedő eredményei, valamint kimagasló intézetigazgatói munkája elismeréseként;
KOLLÁR LÁSZLÓ PÉTER építőmérnöknek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kara Hidak és Szerkezetek Tanszéke egyetemi tanárának a mérnöki kompozit- és vasbetonszerkezetek statikai és dinamikai vizsgálatában végzett több évtizedes, nemzetközi visszhangot kiváltó kutatási eredményei, a gyakorlatban is széleskörűen alkalmazott tervezési eljárások kifejlesztését célzó munkája, valamint iskolateremtő oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként;
SZATMÁRY ZOLTÁN állami díjas fizikusnak, a fizikai tudományok doktorának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Nukleáris Technikai Intézete Atomenergetika Tanszéke professor emeritusának kiváló, nemzetközi jelentőségű kísérleti és elméleti reaktorfizikai kutatási eredményei, valamint a magyar nukleárisszakember-képzés érdekében végzett iskolateremtő egyetemi munkája elismeréseként;
a Széchenyi-díjat megosztva adományozta:
APÁTHY ISTVÁN állami díjas villamosmérnöknek, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjának külső műszaki szakértőjének,
BALÁZS ANDRÁS villamosmérnöknek, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjának tudományos munkatársának,
BÁNFALVI ANTAL villamosmérnöknek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszéke egyetemi doktorának az űrkutatás világtörténetében egyedülálló magyar mérnöki teljesítmény, az Európai Űrügynökség Rosetta űrszondája leszállóegységén megépült műszerek elkészítése során végzett, kiemelkedő munkájuk elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést vehetett át:
INZELT PÉTER SÁNDOR Széchenyi-díjas mérnök, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa részére a kutatóintézet igazgatójaként két évtizeden át lelkiismeretesen végzett vezetői és kutatásszervezői munkája, valamint jelentős hazai és nemzetközi kutatási projektek összehangolását szolgáló tevékenysége elismeréseként;
PUKÁNSZKY BÉLA vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének vezetője, a Műanyag- és Gumiipari Laboratórium csoportvezetője részére több évtizedes kiváló oktatói, oktatásszervezői és tudományos iskolateremtő tevékenysége, valamint a heterogén polimer rendszerek kutatása területén elért nemzetközi szintű tudományos eredményei elismeréseként;

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozata) kitüntetést vehetett át:
DR. HORVÁTH SÁNDOR, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja;
DR. BARÓTFI ISTVÁN gépészmérnök, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Környezetipari Rendszerek Intézet tanszékvezető egyetemi tanára;
DR. BECKER GÁBOR építészmérnök, egyetemi tanár
DR. SZABÓ CSABA ATTILA, a műszaki tudomány doktora

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést kapta:
DR. GRÓF GYULA ISTVÁN gépészmérnök.

Ybl Miklós-díjat kapott: KALO EMESE építészmérnök.