BPMK

Véleményezhető építésügyi irányelv-tervezetek

Az ÉMI szakmai, társadalmi véleményezésre közzétette honlapján 37 építésügyi irányelv tervezetét. Fontos, hogy a kamara tagjai, tagozatai szakmailag ellenőrizzék az anyagokat és észrevételeiket tegyék meg a honlapon megadott módon. A véleményezés határideje 2019. január 31.

A megfelelő műszaki szabályozással az építési beruházások – legyen az állami nagyberuházás, vagy lakossági építkezés – műszaki tartalma egyértelműbb, ellenőrzése hatékonyabb lehet, ami a minőségi kivitelezést támogatja. Az ÉMI ezért meghatározó szerepet vállal a műszaki szabályozásban, kiemelten az építési műszaki irányelvek alkotása terén. Az elkészült irányelv-tervezetek 2019. január 31-ig véleményezhetők az ÉMI honlapján.

A műszaki szabályozás, kiemelten az építési műszaki irányelvek alkotása terén végzett tevékenységünkkel híd szerepet töltünk be az építtetők, beruházók és a szakmagyakorlók között.

Az építésügyi műszaki irányelv lényegében módszertan arra, hogy az elvárásokat, követelményeket hogyan lehet hatékonyan teljesíteni mindazon területeken, ahol jogszabály, szabvány nem, vagy nem teljes körűen ad útmutatást, ill. olyan esetben, ahol több szabványt, szabályt kell egyidejűleg alkalmazni. Amennyiben az építésügyi műszaki irányelv által szabályozott területen jogszabály vagy szabvány kerül kiadásra, az Irányelvet vissza kell vonni.

Az építésügyi műszaki irányelv alkalmazása önkéntes. Az építésügyi műszaki irányelveket az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (ÉMSZB) dolgozza ki.

Az ÉMSZB adminisztrációs, titkársági feladatait az ÉMI Nonprofit Kft. látja el. Az építésügyi műszaki irányelvek célja a szakmagyakorlók és a többi érintett szakmai támogatása, így kérjük, hogy mondja el észrevételeit, javaslatait, amelyeket az építésügyi műszaki irányelvtervezet tovább gondolása szempontjából megfontolásra érdemesnek tart. A vélemények, javaslatok megosztására az építésügyi műszaki irányelvtervezeteket elektronikusan közzé tesszük ÉMI Nonprofit Kft. weboldalán (emi.hu) az alábbiakban.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a véleményezhető építésügyi műszaki irányelvek tervezetek, amelyek a beérkezett vélemények alapján átdolgozásra kerülnek elfogadásuk és közzétételük elött!

Az alábbi irányelv-tervezetekkel kapcsolatban 2019. január 31-ig várjuk az észrevételeket, véleményeket a következő űrlapon:
https://goo.gl/hZ6tJC

Szakmai véleményezésre közzétett építésügyi műszaki irányelv-tervezetek:
1. Akadálymentesítés követelményei eltérő rendeltetésű épületek esetén
2. Akusztika _ Helyiségek teremakusztikai követelményei
3. Bauxitbetonnal készült vasbeton szerkezetek roncsolásmentes felülvizsgálata
4. Biztonsági üvegkorlátok, mellvédek
5. Bontott burkolólapok minősítése felhasználását megelőzően
6. Bontott faanyag minősítése újrafelhasználás előtt
7. Építési anyagok életciklus elemzésének lehetséges módszerei és értékelési szempontjai
8. Épületek teherviselő talajszerkezeteinek helyszíni tömörség- és teherbírás vizsgálata és értékelési szempontjai
9. Épületenergetikai audit dokumentációjának alapkövetelményei
10. Épületgépészeti légtechnika
11. Épülethomlokzatok tisztítása és kezelése
12. Fa ablakok beépítési előírásai
13. Faanyagvédelem
14. Gépi működtetésű, nem nyíló típusú átjáró ajtók és kapuk alkalmazási előírásai
15. Ipari-, kereskedelmi- és garázsajtók és kapuk alkalmazási előírásai
16. Kerámia burkolatok csúszás ellenállási vizsgálata és értékelési szempontjai
17. Kül- és beltéri acélszerkezetek passzív korrózióvédelme
18. Meglévő faszerkezetek helyszíni vizsgálata és értékelési szempontja
19. Műszaki és Megfelelőség-igazolási Terv tartalmi és formai követelményei
20. Nádtető fedés
21. Napelemes rendszerek tervezése, kivitelezése, üzemeltetése
22. PVC ablakok beépítési előírásai
23. Redőnyök alkalmazási előírásai
24. Szálas hőszigetelő anyagok beépítésének tervezése és kivitelezése
25. Szalmabála falazatok minősítése
26. Újrahasznosított hőszigetelő anyagok alkalmazásának feltételei falak, padlásfödémek, lapostetők, ferdetetők, padlók hőszigetelésénél
27. Üvegezett szerkezetek használati biztonságára vonatkozó műszaki követelmények
28. Vernakuláris építési módok – Vályog
29. Épületen belüli komforttényezők követelményei
30. Ipari padlók tervezési és kivitelezési szabályai
31. Rétegelt ragasztott faszerkezetek
32. Műkőszerkezetek készítésének szabályai
33. Biztonságtechnikai műszaki tervezés
34. Települési szintű fenntartható energia
35. Beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezek megszilárdult betonjának átadás-átvételi eljárása
36. Fafödémek tervezési és kivitelezési szabályai
37. Építésügyi Műszaki Adattár

A véleményeket 2019. január 31-ig várjuk a fenti űrlap kitöltésével.

Az irányelvek itt érhetők el:

http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/KNISWW.html