BPMK

Az MFTTT 31. vándorgyűléséről


Szekszárdon került megrendezésre július 6-8. között az Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 31. Vándorgyűlése. Az 1957 óta megrendezésre kerülő, hagyományosnak számító vándorgyűlés nem csak a szakmai tapasztalok és véleményen cseréjének színtere, de kiváló alkalom a szakmabelieknek a kapcsolat építésre, illetve a rendezvénynek otthont adó város kultúrájának, környezetének és turisztikai attrakcióinak megismerésére is.

2017-ben a Vándorgyűlés fő témaköre „Az új technológiák és a szervezeti változások hatása a magyar földmérésre és térképészetre”. Idén a nagyszabású esemény fővédnöke dr. Fazekas Sándor miniszter (Földművelésügyi Minisztérium), védnökei pedig Kassai Ferenc elnök, alelnök (Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, Magyar Mérnöki Kamara), dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásét felelős államtitkár (Miniszterelnökség), dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott (Tolnai Megyei Kormányhivatal), Ács Rezső Szekszárd város polgármestere, prof. dr. habil. Horváth Béla, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar dékánja, illetve Palotásné Kővári Terézia elnök (Tolna Megyei Mérnöki Kamara).  
A Pécsi Tudományegyetem KPVK aulájában tartott megnyitó előadások egyik központi témája a szakmát érintő közigazgatásbeli változások és annak hatásai voltak, hiszen 2017. január 1-től a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatait, Budapest Főváros Kormányhivatalába való integrációjával, Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya látja el, valamint kiemelt téma volt a Szupergyors Internet Programhoz és Digitális Jólét Programhoz szorosan kapcsolódó DalNet 24 Program is, amely a földhivatalok ügymenetének korszerűsítését és ügyfélközpontú fejlesztését foglalta magába. A rendezvényre látogató szakemberek felvilágosítást kaptak továbbá a „Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt” aktualitásairól, annak ellenőrzési lépéseiről, illetve a projekt tervezett 2022-es várható befejezéséről, a Magyar Honvédség geoinformációs támogatásáról, a Tolna Megyei Mérnöki Kamara munkájáról, valamint a Szekszárdot érintő legjelentősebb építészeti, energetikai és komplex turisztikai fejlesztésekről.
Kassai Ferenc (BPMK elnök, MMK alelnök) a Magyar Mérnöki Kamara és a Budapesti Mérnöki Kamara elnöksége nevében köszöntötte a megjelenteket, majd az „Új világot élünk a mérnöki gyakorlatban” című előadásában a változó korunknak a mérnöki munkát érintő új módszereivel kapcsolatos gondolatait osztotta meg. Előadásában kifejtette a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiával, a „digitális állammal”, az e-közművel és a BIM-mel kapcsolatos észrevételeit. (Kassai Ferenc előadása teljes terjedelmében letölthető.)
A nyitó plenáris ülés zárásaként átadásra került a Márton Gyárfás díj, amelyet 2017-ben Varga Gábor anyaországi- és Zágorszki Tibor erdélyi szakembernek ítélt oda a szakmai zsűri.
A díjazottaknak ezúton is gratulálunk.