BPMK

Közös SZIP munkacsoport az elektromos szolgáltatókkal

Egyeztető megbeszélést tartottunk a Szupergyors Internet Programmal kapcsolatban április 19-én 10 órai kezdettel a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (1094 Budapest, Angyal u. 1-3.) fszt. 25. tárgyalótermében. Az ülésen részt vettek a KIFÜ, az elektromos szolgáltatók és a mérnöki kamara képviselői.

Vezetésemmel a program kezdete óta, rendszeres koordinációs megbeszéléseket tartunk, amelyen az NFM, BM, Miniszterelnökség, KIFÜ SZIP, NMHH és a kamarai mérnökök vesznek részt és tájékoztatásra, feladat-meghatározásra kerül sor. Külön munkacsoportot hoztunk létre a MÁV és a kamara szakemberivel a tulajdonosi engedély kiadás egységesítése és gyorsítása érdekében, amit napjainkra megnyugtatóan rendezni tudtunk.
A MÁV Zrt.-vel a közös munkacsoport munkája jó eredményeit is látva határoztuk el az elektromos szolgáltatók és a kamara közös munkacsoportjának létrehozását a közös oszlopsoros szerelés egységesítésére, melynek első ülésére április 19-én került sor. Az ülés résztvevői megállapodtak abban, hogy szükséges:
1.    Egységes technológiai megoldás mindhárom elektromos szolgáltatónál.
2.    Egységes folyamat kialakítása az alkalmassá tétel lebonyolítására.
3.    Egységes dokumentáció alkalmazása.
4.    A vállalkozói háttér biztosítása az áramszolgáltató által minősített vállalkozókból.
5.    A fenntartási és alkalmassá tételi munkák költségeinek szétválasztása.
6.    Az áramszolgáltatók részéről területi koordinátor biztosítása.

Az elektromos szolgáltatók és a mérnöki kamara munkabizottságai önállóan végzik a fentiekre vonatkozó munkájukat, a munkacsoportok vezetői egyeztetnek és 2017. június első hetére kidolgozott, egységes javaslatot készítenek.
A folyamatban lévő jogszabály-módosítások kapcsán javaslatokat fogalmaztunk meg:
1. Kérjük a parlament elé beterjesztett, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló T/15068 sz. törvénytervezet mielőbbi elfogadását, különös tekintettel az EHT. 94. § (2a) bekezdése módosítására: „(2a) A hálózatüzemeltető és az elektronikus hírközlési szolgáltató együttműködnek a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése érdekében, ennek keretében a hálózatüzemeltető köteles tűrni a fizikai infrastruktúrájának felhasználását vagy szükség esetén köteles alkalmassá tenni a fizikai infrastruktúráját a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítéséhez szükséges elektronikus hírközlési építmény létesítéséhez. Az elektronikus hírközlési építmény kiépítésének és karbantartásának költségeit az elektronikus hírközlési szolgáltató viseli.”

Fontosnak tartjuk ennek a módosításnak elfogadását a tulajdonosi kérdések rendezése érdekében is.

2. Az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításánál az egységesen alkalmazandó 5,5 m útfeletti magasság  és a kerékpárutak feletti 3,5 m alkalmazása mellett fontos lenne a kapubejárók és a mezőgazdasági területek feletti szabályozása, a későbbi vitás helyzetek elkerülése érdekében.

Kassai Ferenc BPMK elnök, MMK alelnök