BPMK

KLENEN’17 konferencia

Az Association of Energy Engineers Magyar Tagozata, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Energiahatékonysági Szakosztálya és az Energetikai Szakkollégium, további szakmai szervezetek és az idén a szervezőkhöz csatlakozó BKIK, a VOSZ, valamint a Budapesti és Pest Megyei Mérnök Kamara közreműködésével 12. alkalommal szervezi a Klímaváltozás – Energiatudatosság – Energiahatékonyság – KLENEN’17 konferenciát.

A március 7-8-án Gárdonyban, a Hotel Nautis-ban tartandó rendezvényen kiemelt hangsúlyt helyezünk az energetikai auditálás és az energetikai szakreferensi feladatok ellátásának szakmai kérdéseire, a törvény által előírt kötelező és az attól függetlenül, önkéntesen végzett energetikai auditok  és ISO 50 001 energiagazdálkodási rendszer bevezetésének tapasztalataira, a vállalatirányítási rendszerek és az energiahatékonyság kapcsolatára.
A konferencián ismertetésre kerül a vállalati energiahatékonyság növelési lehetőségeinek feltárására irányuló LOCARBO Interreg (http://www.interregeurope.eu/locarbo/) projectben a hazai részvétel és a közreműködés lehetősége.
Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 13. §-a rendelkezik az energetikai audit minimális tartalmi követelményeiről. Meghatározza többek között, hogy „az energetikai auditnak ki kell terjednie a fejlettebb üzemeltetési eljárások és esetleges új berendezések bemutatására”. Erre tekintettel a konferencián az érdeklődőknek lehetőséget biztosítunk az energiahatékonyság növelését segítő termékeik és eszközeik bemutatására a szekcióüléseknek helyt adó termek előtti területen és igény esetén párhuzamos szekciók nyitásával adunk lehetőséget a kiállított termékek és szolgáltatások bemutatására/ismertetésére.
A rendezvény nem titkolt célja az auditori és auditált közösség véleményének megismerése, a jó és rossz tapasztalatok megosztása és kerekasztal beszélgetés keretében megvitatása, elősegítve ezzel az érintett szakemberek, jogalkalmazók, és a jogalkotók munkáját.
A kerekasztal beszélgetés keretében különös figyelmet fordítunk az energiahatékonyságról szóló törvény módosítása által kötelezően igénybe veendő energetikai szakreferens szerepének és feladatainak, valamint az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezmény megbeszélésére.
A kerekasztal beszélgetés bevezető előadóinak a jogszabály módosítások előkészítőit kértük fel.
Bízunk abban, hogy a konferencia előadásai, a kiállított eszközök, a tapasztalatcsere és az energiagazdálkodás hatékonyságának növelését eredményező módszerek és technikák bemutatása hozzájárul a résztvevők ismereteinek bővítéséhez és segítik mindennapi munkájuk végzésében.

A KONFERENCIA ELŐZETES PROGRAMJA

2017.03.07. Kedd

8:30-9:30 Regisztráció
9:30-10:00 Megnyitó, köszöntők    
dr. Zsebik Albin - a szervezőbizottság elnöke, az ETE elnökhelyettese
dr. Mezősi Balázs, CMC - a Virtuális Erőmű Program™ operatív igazgató
Czinege Zoltán - a szervezőbizottság alelnöke, az AEE Magyar Tagozat elnöke
Pácsonyi Imre – az Energetikai Szakkollégium elnöke
Kassai Ferenc – a BPMK elnöke
Csapó György – a BKIK alelnöke
dr. Sztranyák József – VOSZ IFH Szekció elnök
        
10:00-11:50 Plenáris előadások

dr. Molnár László főtitkár, ETE - Európai energiaellátás – energiahatékonyság, megújulók
Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium -
Energiahatékonyság és klímavédelem területén elért eredményeink és célkitűzéseink
Tóth Tamás főosztályvezető, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal - a MEKH által tervezett ellenőrzés menete, a következő évek feladati, tevékenységei
Tasnádi Levente főmérnök, ALTEO Zrt. - Energetikai változások az ALTEO szemszögéből

11:50-12:50 A LOCARBO Interreg projekt ismertetése, az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat díjazottak összefoglaló előadásai
Levezető elnök: dr. Mezősi Balázs
szekció titkár: Tomasics Sára

Az előadók és előadásaik később kerülnek meghatározásra, az energiahatékonysági kiválósági pályázatok eredményei alapján

12:50-14:00 Ebéd    

14:00–16:00 1.1  szekció - Ipari üzemek és folyamatok energetikai auditálása, jobbító javaslatok bemutatása a hő felhasználás területén
Levezető elnök: Csapó György
szekció titkárok: Kovács Zsófia és Cseh Ábel, ESZK

dr. Emhő László c. egyetemi docens, BME Mérnöktovábbképző Intézet – Jellegzetes energiaauditok tanulságai az elmúlt 20 évben
Rácz József ügyvezető, Költség- és energia-megtakarítás Weishaupt tüzelőberendezésekkel, akár 30 mg alatti NOx-szel!
Somlai Gábor energiagazdálkodási menedzser, METRO Kereskedelmi Kft. – Energiahatékonyság a METRO csoportnál
Fekete Balázs okl. gépészmérnök, Kamstrup READy Manager – A jövő megoldása: az energiafelügyelet digitalizálása
Szabó Zita üzletfejlesztési vezető, Enectiva Kft. – Energiafelhasználás adatgyűjtése és elemzése
Fehér Károly ügyvezető, Dynoteq Kft. – Újrafelhasználható bevarrt-paplanos szigetelés alkalmazási tapasztalatai ipari környezetben – elérhető energia- és költségmegtakarítás

14:00-16:00 1.2 szekció – Ipari üzemek és folyamatok energetikai auditálása, jobbító javaslatok bemutatása a villamos-energia felhasználás területén
Levezető elnök: dr. Sztranyák József
Szekció titkárok: Csondor Bálint és Veres Dániel, ESZK
Hunyadi Sándor ügyvezető, Hunyadi Kft. – Energetikai auditok villamos mérései
Cserpák Mihály applikációs mérnök, BECKHOFF Automation Kft. – Intelligens épületautomatizálási elemek, mint a gazdaságos üzemeltetés alapkövei
Lovász Lajos értékesítési munkatárs, ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. – Új utakon az ELMŰ-ÉMÁSZ az energiakereskedelemben  
Nagy Tibor energetikai auditor, FETMI Mérnöki Iroda Kft. – Nagyvállalati energetikai auditálás 2016 évi gyakorlati tapasztalatai
Göllei Attila egyetemi docens, Pannon Egyetem – Megújuló energiák integrációs lehetőségei a vállalati energiarendszerekbe
Nagy János ügyvezető, PROLUX, a Világítástechnikai Társaság elnöke – Energia-megtakarítási lehetőségek a világítástechnikában

16:00–16:20 Kávészünet

16:20–18:20 2. szekció - Energetikai audit módszertanok
Levezető elnök: Hunyadi Sándor
szekció titkár: Halász Ágnes, ESZK

Köteles Géza ügyvivő, Aarhus-Pro Bt. – Integrált anyag és energiaforgalmi megközelítés az energiagazdálkodásban
Sitku György energetikai auditor, Termotem Kft. – Reprezentatív módszer alkalmazása az energetikai auditálásban
Czinege Zoltán energetikai auditor, Persecutor Kft. – Energetikai auditok és ISO50001 bevezetések tapasztalatai
Novák Dániel okl. energetikai mérnök, JOMUTI Kft. –A hulladékhő hasznosítás lehetőségeinek elemzése
dr. Csűrök Tibor energetikai auditor, HCSEnergia Kft., titkár ETE Energiahatékonysági Szakosztály – A szállítás elemzése az energetikai auditokban
Molnár Szabolcs irányító tervező Pöyry-Erőterv Zrt. – Épületek energiahatékonyságának javítása

19:00–21:30 Gála vacsora, VEP díjazottak köszöntése

Második nap
2017. 03.08. (szerda)

8:00-8:30 Regisztráció
8:30–10:40 3.1 szekció – ISO 50001 tanúsítás tapasztalatai
Levezető elnök: Czinege Zoltán
szekció titkár: Novák Dániel

Szabó József főosztályvezető, Kéki Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes, MSZT – Az energiairányítási rendszerre vonatkozó szabványok bevezetése Magyarországon
Papp Zsolt Csaba vezető auditor, ÉMI-TÜV SÜD Kft. – ISO 50001 tanúsítás tapasztalatai
Balogh Gábor központi mérnök – A hatékony energiagazdálkodás a gyakorlatban
Buzna Levente EIR vezető auditor, SGS Hungaria Kft. – A tanúsító szervezet tanúsítási tapasztalatai
Pálmai Attila létesítmény fenntartási vezető, BPW - Hungária Kft. – A saját felkészítés, a tanúsítás és működtetés tapasztalatai
Dr. Zsebik Albin energetikai auditor, JOMUTI Kft. – Az energiagazdálkodás tervezése és értékelése, szakreferensi jelentések

8:30–10:40 3.2 szekció – Tehetséges fiatalok az energetikában – energetika területén kutató egyetemi hallgatók előadásai
Levezető elnök: dr. Gács Iván
szekció titkár: Pácsonyi Imre, ESZK

Táczi István, ESZK – A szintetikus inercia szerepe a jövő villamosenergia-rendszeréne stabilitásmegőrzésében

Veres Dániel, ESZK – Részkisülések spektrumanalízise és detektálása

Halász Ágnes, ESZK – Irodai ICT eszközök energiafelhasználása Nanogridben

Pintér László, ESZK – Fogyasztói befolyásolás ipari fogyasztóknál

Pácsonyi Imre, ESZK – Távvezetékek jegesedésének megelőzése/megszüntetése időszakos terhelésnöveléssel

Csondor Bálint, ESZK – Napelemek telepítésének hatása a kisfeszültségű hálózatok felharmonikus viselkedésére

Tomasics Sára, ESZK – Az időjárási tényezők szerepe a villamosenergia-rendszerben, meteorológiai adatbázisok alkalmazása
Juhász Gergely Balázs, ESZK – Tiszta energiapiacok problémái

Kovács Zsófia, ESZK – Az elektromos hajtású személyautók elterjedése Magyarországon

Cseh Ábel, ESZK – Nátriumhűtésű gyorsreaktor-koncepciók biztonsági és reaktorfizikai elemzése

10:40–11:00 Kávészünet

11:00–12:45 Kerekasztal beszélgetés – az energiahatékonysági és a társasági adóról szóló törvények módosításáról,
•  az energetikai szakreferens szerepéről és feladatairól,
•  az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményéről.

Moderátorok: Czinege Zoltán és dr. Csűrök Tibor
Szekció titkárok: Pintér László és Juhász Gergely Balázs, ESZK

Bevezető előadásra a törvényjavaslatok előkészítőit kértük fel.

12:45–13:00 Záró ünnepség – A szekciók rövid szakmai értékelése

További tájékoztatás és jelentkezés a www.klenen.eu honlapon található, illetve a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen és a +36 30/639 0909 telefonszámon kérhető.

A KONFERENCIA SZERVEZŐI:
A szervezőbizottság elnöke: dr. Zsebik Albin CEM
Alelnök: Czinege Zoltán CEM
Társelnökök: Bakács István (ETE), Larry Good (CEM, AEE), Pácsonyi Imre (ESZK)
Programigazgatók: László Tamás (AEE) – megújuló energia, dr. Gróf Gyula – Fenntartható Energia program, dr. Csete Mária – Az éghajlatváltozás és a fenntartható energiagazdálkodás
A szervezőbizottság tagjai: Csapó György, dr. Csűrök Tibor, dr. Gács Iván, Hunyadi Sándor CEM, Mezősi Balázs, Mészáros Mihály, dr. Molnár László, dr. Sztranyák József, Tompa Ferenc
Technikai Szervező: Stefkó Judit (Congress Kft.)