BPMK

Szoboravató Zalaegerszegen

Ritka élmények részesei lehettek azok, akik a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum kiállítási területén június 21-én összegyűltek Tóth János múzeumigazgató meghívására.

A Múzeum legújabb szerzeményének, Szent Borbála szobrának avatására és az ehhez kapcsolt időszakos kisplasztikai és szobor kiállításra jöttek. Szentek legendáira gondolni, történelmi távlatokon elmerengeni, hagyományokat ápolni, képzőművészeti alkotásokban gyönyörködni, emlékezni a szép napokat látott hazai szénhidrogénipar gazdag múltjára és latolgatni egy pohár bor mellett a napi áldozatos munkák mai és jövőbeli lehetőségeit.
Az események sorát Vas Erna zenetanárnő fuvolán előadott Bach szonátája nyitotta. A neves megyei és ipari személyiségekből, meg a szakmai – munkatársi közösségek (köztük a Somogy megyei MMK és az MMK Történeti Bizottságának) tagjaiból, illetve képviselőiből álló, mintegy 100-150 fős vendégsereget Szakál Tamás, a MOL magyarországi kutatás-termelés vezetője, a Magyar Bányászati Szövetség elnöke köszöntötte.
Szent Borbálának, a bányászok (és így az olajbányászat kapcsán a szén-hidrogénipar választott) védőszentjének életét, mártíriumát, legendájának a katolikus egyházon belüli történet a házigazda Tóth János múzeumigazgató ismertette. A múzeum kiállítási épületének sarkához állított stilizált kőtoronyban ülő, bronzból öntött, életnagyságú nőalakos kompozíciót Gáspár Géza szobrászművész készítette. A szobrot megszentelte dr. Veres András megyéspüspök, a szombathelyi egyházmegye kormányzója, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.
A Szent Borbála szobor „születésének” és elkészítésének több éves történetét Jesch Aladár, a VABEKO Kft. műszaki vezetője ismertette. Beszámolójából kitűnt, hogy a Szoborállító Bizottság legfontosabb, legnehezebb tevékenysége nem a számtalan részfeladat és a közreműködő meg illetékes személyek szervezése, a „beruházás” lebonyolítása, a szoborállítás volt, hanem a felajánlott munkák mellé mégis csak szükséges pénz előteremtése volt. Ezért külön köszöntötte a szobor készítését támogató Magyar Földgáztároló Zrt., FGSZ Földgázszállító Zrt., MMBF Zrt., PETROLTERV Kft., VABEKO Kft., DRILLING MONITORING Kft., OMEGA GM Kft., Magyar Bányászati Szövetség, STEEL-VENT Eger Kft., SCADA Kft., MB 2001. Kft., RIKOPET Ker. Kft., MVM Csoport, MOL vezetőit, tulajdonosait és köszönte az anyagi támogatásaikat.
A szoborkompozíció készítéséhez a különböző vázlatok is hozzá tartoztak. Ezek kapcsán kézenfekvőnek adódott az a gondolat, hogy ne csak az elképzeléseket és a kismintákat mutassák meg a kész művel együtt, hanem csináljanak egy kiállítást a téma köré: Szent Borbála szobrok a távolabbi múltban (templomi fényképeken és grafikákon) meg a jelenben (egyéni tulajdonban lévő és közgyűjteményektől kölcsönzött kisplasztikák bemutatásával). Ezt a „ráadás” gyűjteményt, a Szent Borbála a bányászok védőszentje című kiállítást Fehér János, a FGSZ Földgázszállító Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg.
És hogy még teljesebb legyen az „iparosok” műélvezete, a Szent Borbála szobor mellett lévő, korábban készített, de már nem működő szökőkút is új életre kelt: a közös szándékkal és erővel felújított szép szökőkút újra átadót kapott: Pácsonyi Imre a Zala Megyei Közgyűlés alelnökét.
Az adakozókra köszönetként, az alkotók elismerésére, a megjelentek egészségére a pohárköszöntőt Volter György, a MOL magyarországi KTÜT vezetője, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum Alapítvány elnöke mondta.