BPMK

Üléseztek a monitoring bizottságok

A Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok Monitoring Bizottsága június 10-én tartotta soros ülését, melyet Tállai András államtitkár vezetett.

A bizottság tájékoztatást kapott a Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok Monitoring Bizottság ügyrendjének technikai módosításáról, az éves áttekintő megbeszélésen elhangzottakról, valamint a regionális monitoring albizottságok munkájáról. A Monitoring Bizottság elfogadta a Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok 2014. évi végrehajtásáról szóló éves jelentéseit. Prezentációt hallgatott meg a végrehajtás előrehaladásáról és tapasztalatairól a hat régióban. A fejlesztések hatása a hátrányos helyzetűek életminőségére elemzés került bemutatásra a Konvergencia Regionális Fejlesztési Programokra vonatkozóan.
Korábbi ROP Monitoring Bizottsági ülésen Oláh Gábor helyettes államtitkár ígéretet tett arra, hogy a ROP Irányító Hatóság megvizsgálja és összegzi a 2007-2013-as időszak ROP fejlesztéseinek hatását a hátrányos helyzetűek életminőségére. Az irányító hatóság részéről az erre irányuló előkészítő, szervező munkálatok 2014. december közepén kezdődtek el. Az I. féléves munka lezárult 2015. májusában. A Regionális Monitoring Albizottságok (RMA) soros üléseiken – 2015. május 12./13./14. – az adott régió tekintetében kaptak tájékoztatást a regionális fejlesztési ügynökségek (RFÜ) által elvégzett I. félévi munkáról, az elkészült, az adott régióra vonatkozó tanulmányról. A Monitoring Bizottságok pedig június 10-én Mezőkövesden és június 16-án Kóspallagon kaptak tájékoztatást az országos szinten összegzett tanulmányról. Ezen utóbbi üléseken a napirendi pont tárgyalásakor Oláh Gábor helyettes államtitkár vetette fel annak fontosságát és ajánlotta fel a lehetőséget, hogy a munka II. féléves feladat lehatárolásával kapcsolatban a Monitoring Bizottság tagjai is megtehessék észrevételeiket, javaslataikat.  Ezért az Irányító Hatóság kérte a Bizottságot, hogy a II. féléves feladat meghatározáshoz tegye meg észrevételeit, annak érdekében, hogy a végleges anyagról a 2015. decemberi ülésen a Monitoring Bizottságnak beszámolhasson.
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Monitoring Bizottsága június 16-án tartotta rendkívüli ülését, Kóspallagon. Az ülést Glattfelder Béla az NGM gazdaságszabályozásért felelős államtitkár a vezette. Az ülés fő témája a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program kiválasztási kritériumairól szóló előterjesztés volt. Az Irányító Hatóság kérésére az ülést megelőzően a BPMK véleményezte az előterjesztést.
A Közép-magyarországi Operatív Program Monitoring Bizottsága is június 16-án tartotta soros ülését Kóspallagon. Az ülést Banai Péter Jenő elnökölte. A Monitoring Bizottság tájékoztatást kapott a Közép-magyarországi Operatív Program Monitoring Bizottság ügyrendjének technikai módosításáról, az éves áttekintő megbeszélésen elhangzottakról. A Bizottság elfogadta a KMOP 2014. évi végrehajtásáról szóló éves jelentést. Prezentációt hallgatott meg a Bizottság az operatív program végrehajtásáról, előrehaladásáról és a tapasztalatokról. Elemzés került bemutatásra a fejlesztések hatásáról a hátrányos helyzetűek életminőségére a Közép-magyarországi Operatív Programra vonatkozóan. Az éves jelentést előzetesen véleményeztük. Véleményünk és javaslatunk jelentős részét elfogadták.  
Az Irányító Hatóság képviselői elmondták, hogy az eddig feltárt hibák elemzése és a jogszabályi szinten történt változtatások a jobbítás érdekében történtek, ami az eredményekben is megmutatkozik. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy a Közép-magyarországi Operatív Program előrehaladásáról készített beszámoló az Európai Bizottság részére megküldésre került.
Az ülésen is megismételtük az ún. mérnökügy kapcsán előállt korrekcióhoz, hogy mérnöki kamarai regisztrációval – és nem tagsággal –, lehet uniós támogatással létrejött projekteket műszakilag ellenőrizni európai kollégáinknak. Ezen ügyekben nem a mérnöki kamaráé a felelősség!
A BPMK részéről hangsúlyoztuk, hogy a tervezési munka és annak eredményeként előálló terv az egész fejlesztési munka, a beruházás legfontosabb része: ez mutatja meg, hogy milyen létesítmény készül, az hogyan illeszkedik a környezetébe, milyen ökológiai lábnyomot hagy és mennyibe fog kerülni az egész életciklus alatt. A tervezésnek időben meg kell előznie a pályáztatást. A közreműködő szervezetek útján a potenciális pályázókat arra kell ösztönözni, hogy tervezett beruházásaikra előre készíttessenek terveket, még ha azok átmenetileg a fiókban maradnak is.
Az ülést követően az Irányító Hatóság kérésére „A fejlesztések hatása a hátrányos helyzetűek életminőségére” II. féléves feladat lehatárolását véleményeztük, illetve tettünk javaslatokat.