BPMK

Együttműködés a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesülettel

Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület (MHTE) és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara szeptember 7-én.

Az MHTE célja a hidrogén – mint környezetkímélő energiahordozó – használatának és a hidrogén-technológiák alkalmazásának Magyarországi meghonosítása, térnyerésük elősegítése, távlatilag pedig a hidrogénalapú gazdaságba történő átmenet segítése, elsődlegesen:
•    A hidrogén és tüzelőanyag-cellás technológiák magyarországi helyzetének felmérése, a „hidrogéngazdaság jövőképének kialakítása,
•    Demonstrációs projektek megfogalmazása, figyelembe véve a világban, és főként az Európai Unióban zajló folyamatokat, és a fenntarthatóság szempontjait.
•    Az egyesület a hidrogén-energetika környezet- és klímavédelmi, valamint fenntarthatósági előnyeit – beleértve a megújuló energiaforrásokkal való kombinált megoldások előnyeit is – tudatosítani kívánja a hazai szakmai és a laikus közvélemény körében, ezért az ezekkel kapcsolatos ismeretterjesztést, oktatást, tájékoztatást, szemléletformálást is céljának tekinti.
A határozatlan időre kötött megállapodásban foglaltak szerint a felek nemzetközi gyakorlatok megismerése érdekében kölcsönös információt adnak egymásnak; a kamarai tagok továbbképzése színvonalának emeléséért képzési, oktatási igények felmérésével közösen konferenciákat szerveznek; K+F infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó feladatokat közösen koordinálnak; felkutatják a közös pályázati lehetőségeket és a pályázatok előkészítésében és megvalósításában részt vesznek; ezen felül közös tanulmányokat és szakpolitikai javaslatokat készítenek és részt vesznek közös projektekben.