BPMK

Épületek energetikai tanúsításának ellenőrzése

Folytatódik az épületek energetikai tanúsításának független ellenőrzése, amelyet a 266/2013. Korm. rendelet  23. § alapján a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara működtet.

A Lechner Lajos Tudásközpontból a BPMK megkapta a véletlenszerűen kiválasztott tanúsítványok 2,5%-át (másképp fogalmazva átlagosan minden negyvenediket). Ezek mennyisége 2014. első félévében 1348 db tanúsítvány volt, míg az előző év ugyanezen időszakában csak 1121 db tanúsítvány került ellenőrzésre. Az ellenőrzést végzőknek a BPMK átadta ellenőrzésre kerülő tanúsítványokat.
Az ellenőrzés ezévtől szigorúbb szankciók alkalmazásával folytatódik tovább (266/2013. Korm. rendelet  44 és 45. §). A területi kamara titkára megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását, és ezzel egyidejűleg törli a tevékenységet folytató szakmagyakorlót a névjegyzékből, ha az ellenőrzés során a független ellenőrző szervezet megállapítja, hogy az energetikai tanúsítvány két besorolással eltér a tényleges értéktől. Ha a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának megtiltására, és ezzel egyidejűleg a névjegyzékből való törlésre került sor, a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy a határozat jogerőre emelkedésétől számított három éven belül a névjegyzékbe nem vehető fel. Amennyiben a tanúsítás során az energetikai tanúsítónál rosszhiszeműség gyanúja merül fel, annak büntetőjogi következményei is lehetnek.