BPMK

Egyedül nem megy!

Örömmel olvastam a Magyar Idők 2017. július 7-i számában Pintér Balázs cikkét „Főmérnökök kellenének a nagyobb településeken” címmel. A cikkhez kapcsolódóan a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökeként néhány gondolatot szeretnék fűzni. 


Az építő, környezetalakító munka, vagyis a mérnöki, tevékenység egyidős az emberi civilizációval. A római utak, hidak, aquaductok, az ősi ázsiai és dél-amerikai kultúrák fejlett öntözőrendszerei korabeli mérnökök mesterművei. Az erődített városok, várak építéseinek, a Tisza szabályozásának, a Kárpát-medence modern közlekedési hálózatának kiépítését mérnökök tervezték, irányították. A Duna hídjainak, a főváros közműhálózatának, vagy a budapesti metró hálózat az építésén is mindenütt ott munkálkodtak a mérnökök. Mára feszítő feladattá vált a közterületek ésszerű és gazdaságos használata, a komplex közlekedési-, közmű- és növényzeti koordináció, a mérnöki infrastruktúrák közérdekű üzemeltetése, mindezek nagyszámú elvi tisztáznivalóival együtt. 
A közlekedés, a környezet – beleértve a vízzel való gazdálkodást, az árvízvédelmet is – az energetika, az infrastruktúra fejlesztése elsősorban műszaki beavatkozások sorozata, nem képzelhető el a mérnökök hathatós közreműködése nélkül. A mérnököknek tehát kitüntetett szerepük van ezekben az alágazatokban. A város-rehabilitációs projekteknél, amelyeknél az energiahatékonysági kérdéseket is kezelni kell, valamint a közlekedésszervezés és a környezetvédelem területén vannak lehetőségeink, hogy az uniós pénzek felhasználásával kompenzáljuk a válság hatását. Ezek legnagyobb része mérnöki feladat, az előkészítéstől kezdve a tervezésen és kivitelezésen keresztül a használatba vételig, majd azt követően a fenntartás és üzemeltetés terén is. Mert egy város, egy nagyobb település működése hasonló egy gyárhoz egy üzemhez: közműellátás, energiafelhasználás, szállítás és közlekedés, ami felelős műszaki vezetői, főmérnöki irányítást igényel a racionális működés érdekében. A települések nagy értékű műszaki infrastruktúrával rendelkeznek, amelyre vonatkozó szakmai ismeret a főmérnöktől várható el. Tudomásul kell vennünk, hogy új világot élünk a mérnöki- műszaki gyakorlatban is; gondoljunk csak az elektronizáció nyújtotta előnyökre, az okos városok kialakítására. Ahhoz, hogy a technikai forradalom vívmányait jól tudjuk használni a városainkban, településeinkben megfelelően felkészült főmérnöki irányítással működő műszaki csapatra van szüksége az önkormányzatoknak is. Általában is átgondolandók az önkormányzati főépítész, főmérnök, főkertész és a főenergetikus feladatainak összefüggései, szerepük az önkormányzatok feladatainak ellátásában, mert a XXI. századi környezetünk alakításában a műszaki szakemberek tevékenysége kulcsfontosságú, ha ténylegesen megfelelni kívánunk az EU vonatkozó elvárásainak. Magyarországon a települések harmonikus fejlődéséhez, az EU által rögzített célok megvalósításához – környezet, energetika, területfejlesztés, közszolgáltatás, katasztrófavédelem – elengedhetetlenül szükségesek az önkormányzatok munkáját segítő szakemberek a főmérnökök vezetésével. A települési főmérnökök* közreműködésével megvalósítható a fenntartható településfejlesztés, különös tekintettel az energiatakarékosságra, a közlekedési rendszerek célszerű kialakítására és üzemeltetésére, a közművek karbantartására és fejlesztésére, a közmunka programokra és nem utolsó sorban a természeti és ipari katasztrófák elleni hatékony védelemre. A település építése, szépítése, működése, üzemeltetése „egyedül nem megy”: a főmérnök és a főépítész közös munkájával lényegesen hatékonyabbá, a fenntartható fejlődést szolgálóvá válhat az önkormányzatok városfejlesztési, városüzemeltetési tevékenysége.
A Mérnöki Kamara szükségesnek tartja a főmérnöki rendszer létrehozását, mely a meglévő – beruházási, zöldfelület-gazdálkodási, energetikusi – munkatársak egy szervezetben történő integrálásával megoldható. A települések gazdaságosabb működtetése – fejlesztése, felújítása és üzemeltetése – érdekében legyen kötelező 25.000 fő lakos szám felett a főmérnöki rendszer létrehozása, alkalmazása. Az ennél kisebb városokban és is ajánlott főmérnökök alkalmazása, ha gazdaságosabban akarják a települést irányítani. A helyhatóságoknak fel kell ismerniük azt a tényt, hogy települési főmérnök nélkül csak nehezen, nem a kívánt minőségben tudják a fejlesztési projektjeiket, üzemeltetési feladataikat levezényelni nem utolsó sorban a védekezési feladataikat ellátni. 
Kassai Ferenc
*Kamaránk hosszú évek óta szorgalmazza a jogalkotóknál a települési főmérnöki rendszer létrehozásának jogszabályi hátterének kialakítását.