BPMK

Kapcsolatok

Index:

Együttműködési megállapodások

•    Pest Megyei Kormányhivatallal (PMKH) 2011. évben kötött együttműködési megállapodás keretén belül a BPMK építésfelügyeleti ellenőrzéseket végez a  PMKH, Gödöllői Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatal megbízásából. Az építésfelügyeleti hatóság éves ellenőrzési ütemterv összeállításában részt veszünk továbbá  a helyszíni ellenőrzések alapján javaslatokat dolgozunk ki.
•    Együttműködési megállapodást kötött 2013. novemberében a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara és a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. az energetikai ellenőrzések elvégzésére. Épületenergetikai ellenőrzést az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 1997. évi LXXVIII.törvény 38/C §-a kijelölése alapján végzi a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara (BPMK), az ország minden részéről bevont szakemberek hathatós közreműködésével.
Az energetikai tanúsítás egyfajta mérés, amit mérnökeink jogszabályok által meghatározott módon kell, hogy elvégezzenek. Ennek eredménye egyrészt lakosságunk tudatosságát növeli, de befolyásolja az ingatlan értékét, bérbeadás esetén a bérleti díjat, de a különböző pályázatokon elérhető támogatások összegét is. Az ellenőrzés elvégzésében a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarára (BPMK) jelentős szerep hárul.
•    Egyeztető megbeszélést tartott a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara és a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Építésügyi Hivatala. A kötendő együttműködési megállapodás célja, a Minisztérium által tervezett építésüggyel kapcsolatos szakmai konferenciákon való közreműködés.
•    2014. márciusában a BPMK és a Belügyminisztérium OKF Iparbiztonsági Főfelügyelősége együttműködési megállapodást készített elő az iparbiztonság területén működő szakértők tevékenységének végzésére vonatkozó szabályozás kidolgozásában, továbbá a szakértői tevékenység engedélyezésében és nyilvántartásba vételében.  
Önkormányzati kapcsolatok

A BPMK – a 2007. év vége óta kialakított a fővárosi kerületek és Pest megyei térségek jelentős részében – a kapcsolattartói együttműködések keretében vesz részt a régió mérnöki munkát igénylő feladataiban.
Az együttműködés célja, hogy a Kamara és az Önkormányzat között közvetlen párbeszéd alakuljon ki az építés a közlekedés, településrendezés, tervezés, tervpályázatok, közbeszerzés, az energiaügyek, közművek és hírközlés, a környezetvédelem és vízügy, valamint az ipari technológiák szakterületein a fenntartható fejlődés érdekében. Az együttműködés célja továbbá, hogy a kerületekben és térségekben lakó kamarai tagok tevőlegesen is részt vehessenek a kerület fejlesztési koncepciójának kialakításában, ezáltal erősödjön a lokálpatriotizmus.
•    2014. évben megkötött együttműködéseink sorából kiemelhető Budapest Főváros Önkormányzata és a BPMK  közötti együttműködési megállapodás előkészítése. A Felek közötti együttműködés lehetőséget kínál arra, hogy a műszaki-mérnöki szakterületek a jelenleginél hatékonyabban érvényesítsék a fővárosi érdekeket, illetve, hogy a fejlesztések és az innováció területén a Felek által – a preambulumban megfogalmazott célok elérése érdekében – végzett tevékenységek összehangolt keretek között kerüljenek megvalósításra. Az együttműködés szakterületei közlekedés, közművesítés, vizeink-vízpartjaink rendezése, energia,  energetika környezetvédelem.
•    Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás keretén belül a BPMK tagjai esetenkénti segítséget nyújtottak a településrendezés, építési hibák, építés és közlekedés, környezetvédelem és vízügy, energia ügyek, közművek és hírközlés szakterületeken.
•    Együttműködési megállapodás keretében a kamara elnöke Szalay Gábort bízta meg a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata felé kapcsolattartói tevékenység ellátásával. A kapcsolattartó feladata az önkormányzaton  belül a különböző vezetői szinteken olyan formális és informális kapcsolatrendszer fenntartása, mely a mérnöki szempontok érvényesítését az önkormányzat munkájában lehetővé teszi.  .
Címszavakban néhány az utóbbi évben elvégzett, vagy folyamatban lévő munkák közül:

- Zöld Zugló Energia Stratégia Koncepció kidolgozásában és a pályázat kiértékelésében való közreműködés
- Thököly út forgalomcsillapítása érdekében létrehozott munkacsoportban való közreműködés
- Főváros kelet-nyugati közlekedési tengelyével kapcsolatos szimpózium előkészítése, megszervezése, sikeres lebonyolításban való tevékeny részvétel
- Rendszeres részvétel a Budapesti Közlekedési Központon (BKK) belül működő, a főváros közép és hosszú távú közlekedésfejlesztésének előkészítésével foglalkozó Balázs Mór Bizottság ülésein.
- Kapcsolattartói részvétel a lakossági fórumokon és - meghívottként - a képviselőtestületi üléseken, valamint a Zuglói Vállalkozói Klub rendezvényein
- ZKSZT -vel kapcsolatban felmerülő módosítási igények folyamatos figyelemmel kisérése, módosítások javaslatok véleményezése, részvétel a jóváhagyási folyamatokban
- Dr. Neuschloss Kornél építész (Fővárosi Állatkert főépítésze) emlékére, emléktábla állítás előkészítése születésének 150. évfordulójára
- Felsővezetői szintű kapcsolattartás a Zuglói Vagyonkezelő Zrt.-vel

Az együttműködés több mint három éve eredményesen zajlik. A kapcsolattartó tevékenységét Zugló polgármestere illetve főépítésze több alkalommal köszönő levéllel méltányolta.