BPMK

Kapcsolatok

Index:

Társadalmi és civil kapcsolatok

Számos társadalmi és civil szervezettel kerültünk kapcsolatba. Ebből kiemelhető:
-    a társ szakmai kamarák közül kiemelhető kapcsolatunk van az Építész Kamarával, az Igazságügyi Műszaki Szakértői Kamarával,
-    Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft -vel
-    a MTESZ-szel és tagszervezeteivel ápolunk jó kapcsolatot,
-    a Magyar Mérnökakadémiával is tartjuk a kapcsolatot,
-   részt veszünk a különböző, egyéb szakmai szervezetek (ETE, ÉVOSZ, FAT, MET, MFTTT stb.) munkájában a mérnökség érdekeinek képviselete, valamint a szakmai tapasztalatok átadása és érvényesítése érdekében.
-    A működési területünkön levő műszaki felsőoktatást végző intézményekkel szoros kapcsolatot ápolunk.
-    Mecsi József a BPMK alelnöke a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) Műszaki Szakbizottságának választott tagjaként vesz részt a bizottság munkájában.
Együttműködéseink sorából kiemelhető:
•    2014. januárban a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara csatlakozott a Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködési Megállapodáshoz. Az oklevelet Kassai Ferenc a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke vette át. Az Együttműködési Megállapodás – összhangban „A nemzeti felsőoktatás fejlesztéspolitikai irányaival” – a járműiparban jelentős képzési és tudományos kompetenciával bíró felsőoktatási intézmények együttműködésén és a járműgyártó gazdasági szervezetekkel való szoros kapcsolaton alapul. Az együttműködés irányulhat a mérnökképzés tartalmi és módszertani fejlesztésére, a gyakorlati képzés megszervezésére, kutatási és fejlesztési feladatok megoldására, pályázatok kidolgozására és lebonyolítására. Az együttműködő partnerek a kooperáció és munkamegosztás révén összehangolják tevékenységüket, a járműipar számára fontos mérnökképzésben, az oktatás fejlesztésében és a járműipari kutatás terén.
•    2014. április 24-én a BPMK, a HUNKOR, és a Vegyészmérnöki Tagozat képviselői megállapodtak, hogy együttműködnek a különböző szakterületeken működő mérnökök a fő tevékenységük támogatását biztosító korrózióvédelmi továbbképzésében, korrózióvédelmi mérnökök továbbképzésében, minősítésében, tanúsításában, a szabványosítás, műszaki szabályozás szakértői, javaslati és véleményezési munkáiban, való részvételben.
Az együttműködés célja a tervező-, szakértő-, felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr mérnökök gyakorlati, a mérnöki munka minőségét, megalapozottságát segítő korrózióvédelmi ismereteinek aktualizálása, bővítése, a képzés, tudás ellenőrzés folyamatába szakértői közreműködés biztosítása.
•    Ún. „Mérnökiskolát”-Mentori program. A MMK 2013. évi közgyűlésén elfogadott és a
   2013. novemberben meghirdetésre került „mentori program” megvalósításában kiemelkedő
   szerep hárul a szakmai tagozatokra és a területi kamarákra, a rendszer koordinátorára, vala-
   mint a kapcsolattartásra és a program működtetésének segítésére, a területi kamarák javasla-
   ta alapján kijelölt ún. régió felelősökre (területi összekötőkre). A BPMK az általa kezdemé-
   nyezett „mérnökiskola” szervezése során már számos tapasztalatot szerzett, a kommunikáci-
   ós rendszert és az adatbázist célszerű a szerzett tapasztalatok felhasználásával kialakítani.