BPMK

BPMK tisztújító küldöttgyűlés


A Műegyetem dísztermében tartotta április 12-én tisztújító küldöttgyűlését a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara.

Kassai Ferenc BPMK-elnök és Nagy Gyula MMK-elnök rövid köszöntőit követően elsőként az Örökös Tag oklevelek és a Hollán Ernő-díjak átadására kerül sor.
A BPMK új Örökös Tagja lett: Denk András, Fülöp Lajos, dr. Hajtó Ödön, Horváth Z. Kálmánné, Keve Lajos és dr. Scharle Péter.
A BPMK 2003-tól Hollán Ernő mérnökdíjat adományoz a kiemelkedően magas mérnöki tevékenység, valamint a mérnöki kamarai tevékenység elismeréséül. A 2019. évi díj két kitüntetettje: Fogarasy Andrea és dr. Arányi László.
Az örökös tagok nevében dr. Hajtó Ödön tartott rövid beszédet, melyben a kamara megalapításának történetét elevenítette fel. A küldöttgyűlés levezető elnöke ezúttal dr. Zalán Gábor ügyvéd volt.

A határozatképesség megállapítása (az eseményre 77 küldött regisztrált), a küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, valamint a napirend elfogadása után Kassai Ferenc szóban egészítette ki az elnökség beszámolóját, illetve a BPMK gazdálkodási eredményét és költségvetési tervét. A megyei kamara etikai-fegyelmi bizottságának beszámolóját dr. Arányi László, a testület elnöke, míg a felügyelőbizottság jelentését Bocsák István FB-elnök terjesztette a küldöttek elé, akik valamennyi beszámolót egyhangúan megszavaztak.

A munkaülés után tisztújításra került sor. A választás eredményeként 2019. május 5-től 2024. május 4-ig a BPMK tisztségviselői lettek:
Elnök: Kassai Ferenc
Alelnökök: Szőllőssy Gábor, dr. Kajtár László, Némethy Zoltán
Elnökségi tagok: Schulek János, dr. Kontra Jenő, dr. M. Csizmadia Béla, Fogarasy Andrea, dr. Zsebik Albin, dr. Bite Pálné Pálffy Mária, dr. Bende Zoltán, dr. Kovács Oszkár, dr. Bánó Imre, Nagy Péter.
A felügyelőbizottság tagjai: Bocsák István, Szalay Gábor, Szalay Ákos, Kéry Tamás, Molnár Dénes, Bokor András
Az etikai-fegyelmi bizottság tagjai: dr. Arányi László, dr. Dombay Gábor, Ordódy Péter, dr. Dulácska Endre, Gonda Ferenc, Kmetty Károly, Makovszky Zsolt, Krizsán Kálmán, Varga Balázs, Bölsei Tamás.

MÉLTATÁSOK

Horváth Z. Kálmánné Manninger Mária Örökös tag kitűntetésben részesül.
Horváth Z. Kálmánné Manninger Mária 1961-ben, az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Mérnöki Karán végzett okleveles mérnökként. Szakmai tervezői munkáját a MÉLYÉPTERV-ben kezdte, később a vezérigazgatója lett. Számos tudományos egyesület tagja volt, így az Építéstudományi Egyesület alelnökeként is végzett társadalmai tevékenyéget. A Mérnöki Kamara Egyesület majd a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara alapító tagja.
1989-től, mint közlekedési, és vízgazdálkodási szakértő tevékenykedett.
Horváth Z. Kálmánné Manninger Mária közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértői kiemelkedő munkássága és magatartása elismeréseként Örökös tag kitűntetésben részesül.

Denk András hosszú évek kiváló mérnöki gyakorlata és a Kamarában végzett munkája elismeréséül Örökös tag kitűntetésben részesül.   
Denk András gépészmérnök 1958 óta folytat mérnöki tevékenységet. A Mérnökegylet alapító tagja, az Épületgépész Tagozat volt elnöke, a Magyar Mérnöki Kamara Felügyelő-Bizottságának volt elnöke.
Denk András hosszú évek kiváló mérnöki gyakorlata és a Kamarában végeztt munkája elismeréséül Örökös tag kitűntetésben részesül.   

Dr. Hajtó Ödön a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara alapító elnöke, a Magyar Mérnöki Kamara újraalapításának kezdeményezője és első elnöke, a Műegyetem 1956-os Emlékbizottságának elnöke, számos szakcikk szerzője Örökös tag kitűntetésben részesül.
 Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Mérnök Karán végzett. Egyetemi doktori címet szerzett vasbeton szerkezetek szaktudományból. Építésvezető volt a Hídépítő Vállalatnál, a budapesti kelet–nyugati metró statikus tervezője, a kiskörei Tisza II. vízlépcső építésvezetője, a Mélyépterv szerkezettervező osztályának vezetője, a TETA Tervező és Tanácsadó Mérnöki Kisszövetkezet vezetője, a Platina Kft. ügyvezetője, tervezője és szakértője.
2005-ben Zileinski Szilárd díjban, 2008-ban Jedlik Ányos-díjbn, majd 2018—ban a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült.
Ma, dr. Hajtó Ödön hosszú évek kiváló mérnöki gyakorlata és a Kamarában végezett munkája elismeréséül Örökös tag kitűntetésben részesül.   

Dr. Scharle Péter okleveles mérnök, okleveles mérnök-matematikus szakmérnök, egyetemi tanár, professzor emeritus, a győri Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszékének tanára, a Mérnökegylet alapító tagja, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara volt Etikai-felügyelő bizottság elnöke, volt elnökségi tagja, később elnöke Örökös tag kitűntetésben részesül.
Mérnöki oklevelét 1963-ban az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen szerezte. 1972-től egyetemi doktor, 1977-től a műszaki tudomány kandidátusa.
Közel 50 éve folytat oktatói tevékenységet: eleinte, mint tanársegéd és adjunktus dolgozott, majd a BME Mechanikai Tanszékének egyetemi docense, a Pollack Mihály Műszaki Főiskola címzetes főiskolai tanára, a Széchényi István Főiskola egyetemi tanára lett. 2001-től tanszékvezető, 2002-től rektorhelyettes, 2010-től professzor emeritus.
Munkáját Eötvös Loránd-díjjal, Baross Gábor díjjal, ÉTE-díjjal, Zileinski Szilárd díjjal, a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztje kitűntetéssel, Széchy Károly díjjal, majd Pro Universitate díjjal ismerték el.
Dr. Scharle Pétert a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Örökös tagjává fogadja.

Fülöp Lajos 1968-ban végzett a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen okleveles kohómérnökként.   Majd gázipari szakmérnöki diplomát is szerzett.  Egyetemi végzettsége megszerzését követően folyamatosan mérnöki tevékenységet folytat. Dolgozott a TIGÁZ Miskolci Üzemigazgatóságán, később ugyancsak a TIGÁZ Gödöllői és Szolnoki Igazgatóságán, az Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyeletnél, a LAMPART Zománc és Gázkészülékgyártó Vállalatnál, a TETA kft.-nél.  A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának 1998 óta tagja, a Mérnökegylet alapító tagja, munkájával folyamatosan segíti a fiatal mérnökök pályakezdését.
Fülöp Lajos több, mint 50 éve végez mérnöki tevékenységet.  
Folyamatos és kiemelkedő mérnöki tevékenysége és magatartása elismeréseként Örökös tag kitűntetésben részesül.   

Keve Lajos okl. gépészmérnök, okl. klíma szakmérnök, vezető szakértő, tervező, az MMK csúcsminősítő bizottságának tagja, az ÉTE Fűtés- és Légtechnikai bizottságának vezetőségi tagja, a KEVE és Társa human comfort Mérnökiroda Kft. vezetője, a Mérnökegylet alapító tagja Örökös tag kitűntetésben részesül.   
Keve Lajos 1962-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán, majd ugyanitt végezte el 1979-ben a Klíma-Szakmérnöki Tanfolyamot. Tanulmányait követően az Élelmezésipari Tervező Intézetnél tervezőként helyezkedett el, majd a Budapesti Városépítési Tervezőirodánál folytatta a munkát, egészen 1997-ig, amikor megalapította a Keve&Társa „human-comfort” Mérnökiroda Kft-t.
Több jelentős épület épületgépészeti tervezése fűződik nevéhez. A teljesség igénye nélkül: a Répcelaki Sajtérlelő Üzem sajtérlelő klímarendszerei, a Gellért Pezsgőfürdő, a Margit Kórház 340 ágyas pavilonja és diagnosztika tömbje, az Örs vezér téri IKEA áruház, a Corinthia Aquncium Thermal Hotel, a János Kórház idegsebészeti műtője, a Kálvin-tower, a Budapest Bank Központi Irodaháza, és az MKB műemlék bank épülete is.
Keve Lajos Örököstag Kitűntetésben részesül.   


A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara kiemelkedő mérnöki, valamint a mérnöki kamarai tevékenység elismeréséül Hollán Ernő mérnökdíjat adományoz Fogarasy Andrea Ágnes részére.
Fogarasy Andrea okleveles gépészmérnök, oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte meg, épületgépész szakon. Közel 40 éve folytat mérnöki tevékenységet.
Az Arany János Műszaki szakgimnázium és technikumban műszaki tanár. Az épületgépészeti országos versenyeken diákjai számos alkalommal értek el dobogós helyezéseket, illetve az országos első 10 helyezett okán a továbbtanulásnál 7 diákja is plusz 100 pontot kapott.
Fogarasy Andrea épületgépész tervezőként családi és társas házak engedélyezési, kivitelezési teveit készíti; kiemelhető a megújuló energia hasznosítása, a hőszivattyús és napkollektoros rendszerek hidraulikai számítása és a szellőző rendszerek tervezése. Rendszeresen végez még felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőrzési munkákat. Az épületenergetikai tanúsítási tevékenysége is figyelmet érdemel.
A mérnöki kamarai tevékenysége 1997 óta tart, és 2011-től a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökségének tagja. Kiemelhető az elnökségi munkában a mérnöki jogosultságok védelmében kifejtett tevékenysége.
A mérnöki kamarai épületenergetikai tanúsítások ellenőrzésében koordinátora az egyik budapesti körzetnek. Az energetikai szakosztály titkára.
A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara kiemelkedő mérnöki, valamint a mérnöki kamarai tevékenység elismeréséül Fogarasy Andrea Ágnesnek Hollán Ernő mérnökdíjat adományoz.


A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara kiemelkedő mérnöki, valamint a mérnöki kamarai tevékenység elismeréséül Hollán Ernő mérnökdíjat adományoz dr. Arányi László részére.
Dr. Arányi László okl. vegyészmérnök, oklevelét a Veszprémi Vegyipari Egyetemen 1975-ben szerezte meg. 1979-ben műszaki doktori címet kapott.
Első munkahelye a Veszprémi Vegyipari Egyetem (ma Pannon Egyetem) Vegyipari Műveleti Tanszék volt 17 éven keresztül. Itt egyetemi adjunktus volt; jelenleg, mint címzetes egyetemi docens továbbra is részt vesz a mérnökképzésben, mint államvizsga elnök, diplomaterv konzulens és diplomavédési bizottsági elnökként.
1992 és 2014 között az OT Industries Csoport (a cégnél több névváltoztatás történt: OLAJTERV Csoport, Olajterv Zrt, OTF Zrt) különböző beosztásokban: főmunkatárs, szakágvezető, projekt igazgató, tervezési igazgatóhelyettes, vállalkozási igazgatóhelyettes, műszaki vezérigazgató helyettes. Jelenleg nyugdíjas szakértőként és Projekt Menedzsment tanácsadóként továbbra is foglalkozik a szénhidrogén bányászat és feldolgozás, a petrolkémia technológiai tervezés, a műszaki tervezési és fővállalkozás projekt menedzsment kérdéseivel.
Szakmai tevékenységet végez még a Magyar Tudományos Akadémia Vegyipari Műveleti és Gépészeti Munkabizottság állandó meghívottjaként, és a World Petroleum Council Magyar Nemzeti Bizottság tagjaként.   
A mérnöki kamarai tevékenysége 1997 óta tart, a Vegyészmérnöki Tagozatnál, és 2001-től a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara etikai-fegyelmi bizottság tagja, 2011-től elnökhelyettes, 2017 óta elnöke.
 A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara kiemelkedő mérnöki, valamint a mérnöki kamarai tevékenység elismeréséül dr. Arányi Lászlónak Hollán Ernő mérnökdíjat adományoz.