BPMK

64. Építők Napja

A Vasas Szakszervezet Székház impozáns dísztermében, az Építők Napja központi ünnepségének hagyományos színhelyen, került sor június 6- án az építők köszöntésére, dr. Pintér Sándor belügyminiszter fővédnökségével.

Az építőiparban dolgozókat a kormányzat és a szakmai szervezetek képviselői, a mérnöki kamara, a szakszervezet tisztségviselői köszöntötték A korábbi évekhez hasonlóan az ünnepi megemlékezéseken miniszteri elismeréseket  és a szakmai szervezetek által alapított  díjakat adtak át.

Nemzeti énekünk, a Himnusz elhangzása után immár hagyományosan Kassai Ferencnek a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökének a köszöntőjével kezdődött meg az ünnepség. Emlékeztetett a kamarai elnök arra, hogy június első vasárnapja sok évtized óta, az építők ünnepe.
Köszöntőt mondott a Belügyminisztérium, és dr. Pintér Sándor miniszter nevében dr. Szaló Péter helyettes államtitkár, a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében, dr. Varga Mihály miniszter nevében, dr. Nagy Ádám.  Dr. Nagyunyomi Sényi Gábor az Építéstudományi Egyesület  elnöke a fiatalítás, a generációváltás fontosságára hívta fel megemlékezésében a figyelmet.  Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége képviseletében Koji László alelnök, az építési szakma összefogását és szoros együttműködését tartja kívánatosnak. Tarlós István főpolgármester nevében Dr. Horváth Béla, a Főváros Városüzemeltetési Osztályának vezetője köszöntötte az ünnepi ülés résztvevőit.  Pallagi Gyula az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetségének elnöke zárta az ünnepi köszöntők sorát.
 
Az Építők Napja tehát az ünnep pillanatáé, annak a hagyománynak a folytatása, amikor teljes szívvel azokat köszöntjük, akiknek az áldozatos tevékenységétől épített környezetünk minősége, szépsége, és nem túlzás azt mondani, világunk, életünk biztonsága függ. Az építőké, akiknek az épületeinket, a hidainkat, és az útjainkat köszönhetjük és a céljuk, hogy munkájukkal a patrióta gazdaság felvirágoztatását segítsék Magyarországon. Az építés olyan tevékenység, mely évszázadok egymásra halmozódó tapasztalatait foglalja magába és fejleszti azt minden időben, a kor igényeinek megfelelően.
 
Ezért az épített környezet alakítása nem egyetlen szakma belügye, hanem meghatározó társadalmi, társadalompolitikai kérdés.
 
A tavalyi, árvíz sújtotta ünnephez képest ez a mostani azért is felszabadultabb, mert kedvező jelek vannak az építőiparban, és közel egy évtizedes hanyatlás és hányattatás után megállt az építőipari termelés zuhanása és a szakma ismét erőre kap!  A 2013-as évet végül is az építőipar 9, 6%-os termelésbővüléssel zárta az előző, 2012.-es évhez képest. Reményt ad számunkra, hogy ez év februárban az építőipar termelése, 28,3%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál.
 
Kassai Ferenc elmondta, hogy; régóta vártuk azt a pillanatot, amely hírül adja, hogy lábra kapott ismét az építőipar, amely a  gazdaság jelzőrendszere, multiplikátor hatást vált ki mind a termelés, mind az innováció területeire,fejlesztéseket indukál a különböző iparágakban, munkahelyek létrehozását teszi lehetővé. Bízunk abban, hogy a nagy globális válság negatív, és az alkotói energiákat gúzsba kötő jelenségei megszűnnek, új pályára állhat a vidék- és városfejlesztés, fölszámolható a többgenerációs munkanélküliség, amely óriási mentális teher a gazdaság és a társadalom számára. Tudjuk azt is, hogy szakképzetlen társadalmi csoportokat az építőipar föllendülése vezetheti majd vissza a munka, az értelmes élet világába!
 
Az elmúlt évben a hatósági munka szabályozása, az engedélyezés és a jogosítások kérdése a szakmai szervezetek és a jogalkotók együttműködésével elkészült.
 
Kassai Ferenc kiemelte, hogy a következő, a 2014 és 2020 közötti Uniós költségvetési időszak beruházásainak megfelelő előkészítésére kell koncentrálnia hazánknak. A tervező mérnök szerepét, státuszát és felelősségét – az objektum megvalósítása során – a jóváhagyási tervtől a létesítmény műszaki átadásáig terjedően – kell folyamatosan biztosítani. Elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy az előkészítésre elegendő idő jusson és annak finanszírozása is biztosítva legyen.
 
Az elnök üzenetként fogalmazta meg, hogy az építésügy átszervezésének elsősorban arra kell irányulnia, hogy az állam – saját felelősségi körében, de a szakági szakmai kamarák által jogosított és tanúsított mérnökök igénybevételével – erősítse meg a beruházási folyamat irányítását ellátó szervezeteit. Biztosítsa ezzel az előkészítésben, a tervezésben és a kivitelezésben résztvevő vállalkozások összehangolt, szervezett együttműködését.
 
A hazai műszaki világ az elmúlt időszakban is számtalan jelét adta elhivatottságának. Az ország gazdaságának fellendítéséhez a legfőbb adottságok egyike, a mérnöki szürkeállomány ma még rendelkezésre áll. A jövő érdekében azonban a műszaki felsőoktatás mennyiségi és minőségi kívánalmainak újragondolását elengedhetetlennek tartjuk. Mérnökként tudjuk: hogy a mérnöki- és műszaki tudományok az alaptudományokkal – matematika, fizika, kémia – együtt képesek csak az elvárt innovációra.
 
Az eseményen az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége,  az Építéstudományi Egyesület,  a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége,  a Magyar Mérnöki Kamara,  a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a Magyar Építőanyag-ipari és Építési Termék Szövetség,  a Szilikátipari Tudományos Egyesület, az ÉFÉDOSZSZ,  és az MÉgKSZ  képviselői  vettek részt.

Az ünnepi köszöntők után került sor a miniszteri elismerések, oklevelek és valamint az építőipari szakmai szervezetek díjainak átadására. Az ünnepség állófogadással ért véget.
 
A Mérnöki Kamara tagjai közül, a nemzetgazdasági miniszter elismerését kapta; Kaleta Jánosné, Szathmáry Magdolna, Szente Károly. A belügyminiszter; Harkai Balázs, Ivicsics Ferenc dr., Kajtár László dr., Kárpáti József, Makra Magdolna, Nagy Gyula, Szabó Lajos, Varjú Lajos István kollégákat részesítette elismerésben. Kiss István az MMK Építési Tagozata Kardos Andor díját kapta.

epit.jpgepit2.jpgepit10.jpgepit7.jpgepit8.jpgepit5.jpgepit4.jpgepit9.jpgepit6.jpgepit3.jpg