BPMK

Energiahatékonyság, Új dimenziók

(Megjelent a Magyar Nemzetben 2014. 03. 29-én, Energiahatékonyság, rezsicsökkenés címen)

Mindenki érzi az energiatakarékosság vagy az energiapazarlás hatását a saját pénztárcáján: ha okosan sáfárkodik a lehetőségeivel, és tudatosan használja föl mindennapi céljaira a rendelkezésre álló energiaforrásokat, akkor sok pénz takaríthat meg, és a megtakarításokat hasznos célokra fordíthatja, kényelmesebben rendezheti be a saját életét. Ellenkező esetben egy lyukas zsákba önti a forintjait, értelmetlenül, kárára saját magának, szűkebb környezetének és az egész nemzetgazdaságnak.

Vagyis az energiatudatosság, a rendelkezésre álló energia hatékony igénybe vétele, és fölhasználása a rezsicsökkentés egyik új dimenziója, amivel mindenki jól jár.  A tudatos energiafelhasználás egyik fontos módja az, amit az energiahatékonyságnak nevezünk. Mi kell vajon ennek az eléréséhez?

Egyik fontos tényező hozzá az energia-tanúsítások megléte és ellenőrzése, nyomon követése.

Ahhoz, hogy jól megalapozott terveket készíthessünk szükséges egy reális energetikai szempontokat figyelembe vevő állapot-felmérés az épületeinkről. Ezt szolgálja az épületenergetíkai tanúsítás.

Az energetikai-tanúsítás egy komplex módon elvégzett méréssorozat, amelyet jogszabályok által meghatározott módon végeznek el. A tanúsítvány megmutatja, hogy milyen szintű az adott épület energiafogyasztása, köznapi szóval élve mennyi a rezsije. Autós hasonlattal élve: ha vásárolunk egy autót, akkor minden esetben tudni akarjuk az autó fogyasztását. Ez lakások esetében is „húsbavágó” kérdés. A lakások energiafogyasztása, befolyásolja például egy-egy az ingatlan értékét, bérbeadás esetén a bérleti díjat, és – ez kiváltképp fontos mozzanat -- a különböző felújítási pályázatokon elérhető támogatások összegét is.

Remélhetőleg ezzel a tevékenységgel is elősegítjük az épületenergetika fontosságának ismertté tételét, az épületek tervezőinek, kivitelezőinek, használóinak, tulajdonosainak szemléletét tudjuk abba az irányba módosítani, hogy az épületenergetika mindig megkapja azt a hangsúlyt, ami szükséges. Ha az épület már megvan, akkor a további használat szempontjából az energetikai fejlesztés előnyös, mert ez is a rezsi csökkentésének egyik módja, de járulékos előnyökkel is jár, növekszik a komfort, rendszerint az épületek csendesebbek lesznek, és a nyári túlmelegedés csökken. Az épületek energetikai helyzetének javítása a hazai szűkös energialehetőségek javítása mellett jelentős munkaerő hasznos lekötését is szolgálja.

Tehát döntő tényező az energiatanúsítások minősége, valódisága különösen azért, mert óriási mennyiségről van szó. Magyarországon évente mintegy százezer épület energetikai tanúsítása készül el. Ezek célja, hogy emelkedjen az energiahatékonyság szintje, ehhez pedig az kell, hogy az energetikai fejlesztések optimális mértéket érjenek el.

Törvényi felhatalmazás alapján a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara végzi az épületenergetikai tanúsítások utóellenőrzését. A minőségellenőrzés, utóellenőrzés kiemelt feladat, a tanúsításokkal kapcsolatos félreértések és félremagyarázások eloszlatása miatt is.

A független ellenőrzési rendszerben évenként lefolytatott, véletlenszerűen kiválasztott, jogszabályban meghatározott ellenőrzésre kerül sor. A tanúsítások szakmai utóellenőrzése azért fontos feladat, mert az ország kívánatos gazdasági növekedését hátráltatja az alacsony energiahatékonyság; sajnálatos tény, hogy a mintegy négymillió lakást kitevő állománynak hozzávetőlegesen az ötven százaléka nem felel meg a korszerű funkcionális-, a műszaki, illetve hő-technikai követelményeknek; a középületek esetében az arány még rosszabb. Itt tehát sürgősen lépni kellene, mert ez a pazarlás az egész nemzetgazdaság számára hátrányos.

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara komoly szakértői gárdából álló országos hálózatot hozott létre, ezért a felmérő és ellenőrző munka folyamatos. A 2013. évi energetikai tanúsítások utóellenőrzések tapasztalataiból leszűrhető az, érdemes erősíteni a közgondolkodásban az energetikai tudatosságot, mert ennek a hatása mind a gazdasági, mind a környezetvédelmi szempontokra befolyással van.

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara rámutat arra is, hogy az épületenergetikai felújításokat csak komplexen szabad elvégezni, beleértve a hőszigetelés mellett a gépészeti, épületgépészeti berendezések felújítását, korszerűsítését is.

Végezetül, ahogy a szakmában mondani szokták: az el nem fogyasztott energia a legjobb energia-megtakarítás.


A szerző a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke