BPMK

KÜLDÖTTGYŰLÉST TARTOTT A BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) 2013. április 8-án az Angyal utcai székházban tartotta évi rendes küldöttgyűlését. Ezen a fórumon történt meg – titkos szavazással -- a BPMK-jelöltjeinek megválasztása a Magyar Mérnöki Kamara tisztújító közgyűlésére.

A küldöttgyűlést a levezető elnök, dr. Bánhidi László MMK elnökségi tag nyitotta meg, aki ismertette a tanácskozás napirendi pontjait.

Először Kassai Ferenc elnök a kamara alkotói díját, a Hollán Ernő-díjat adta át, Makra Magdolnának és Zajovics Andrásnak.

A küldöttek korábban írásos beszámolót kaptak kézhez a 2012-es év kamarai munkájáról. Ehhez fűzött szóbeli kiegészítést Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke. Beszámolójában elmondta, hogy a BPMK, mint a legnagyobb mérnöki kamara, súlyának megfelelően végezte a mérnökség érdekében kifejtett tevékenységét. Jelen volt és van a szakmai közéletben, hallatja szavát a törvényhozás különböző bizottságaiban, tehát a klasszikus kamarai feladatok elvégzése mellett aktívan közreműködik a mérnöki tevékenység jogszabályi környezetének kialakításában.  Jelentős sikerként könyvelte el a kapcsolattartói hálózat eredményes működését, és kibővítését; a sikeres zuglói jelenlét mellett most a főváros meghatározó budai kerültében, Újbudán született megállapodás a kamara és a kerület között: ezzel a rendszerrel mérnökeink tudásukat a közjó szolgálatába állíthatták a főváros és Pest megye különböző településein, mondta Kassai Ferenc. A kamara folytatta a Kreatív Magyarország -- Mérnöki Tudás. Múlt – jelen-jövő című kiállítás-sorozatot, és több vidéki egyetemi centrumba, mások mellett Győrbe és Gödöllőre is eljutott a vándorkiállítás, hogy a fiatal nemzedékek figyelmét felkeltse a műszaki tudományok iránt. A kamara folyamatos jelenlétre törekedett az írott és az elektronikus sajtóban, és számtalan cikk és írás foglalkozott a mérnöki munkával. A kamara költségvetéséről szólva Kassai Ferenc elmondta, hogy rendkívül költségkímélő módon, takarékoskodva dolgozik a kamara, ügyelve arra, hogy a mostoha gazdasági körülmények között is a működőképessége megmaradjon. Végezetül köszönetet mondott a kamarai dolgozok  áldozatkézségéért. A küldöttgyűlés, néhány támogató hozzászólás után Kassai Ferenc beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

A küldöttek meghallgatták az Etikai-Fegyelmi Bizottság elnökének, Dr. Visontai Józsefnek, és a Felügyelő Bizottság elnökének, Bocsák Istvánnak a szóbeli kiegészítését, majd mindkét jelentést egyhangúlag elfogadták.