BPMK

Együttműködés a HUNKOR-ral és az MMK Vegyészmérnöki Tagozattal

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a Magyar Korróziós Szövetség (HUNKOR) és a MMK Vegyészmérnöki Tagozata együttműködése

A BPMK, a HUNKOR és a Vegyészmérnöki Tagozat képviselői 2014. április 24-én megállapodtak, hogy együttműködnek a különböző szakterületeken működő mérnökök a fő tevékenységük támogatását biztosító korrózióvédelmi továbbképzésében, korrózióvédelmi mérnökök továbbképzésében, minősítésében, tanúsításában, a szabványosítás, műszaki szabályozás szakértői, javaslati és véleményezési munkáiban, való részvételben.

Az együttműködés célja a tervező-, szakértő-, felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr mérnökök gyakorlati, a mérnöki munka minőségét, megalapozottságát segítő korrózióvédelmi ismereteinek aktualizálása, bővítése, a képzés, tudás ellenőrzés folyamatába szakértői közreműködés biztosítása. A hatékonyabb iparbiztonság, környezetvédelem, élet- és vagyonvédelem érdekében a szakmagyakorló mérnökök gyakorolt szakterületükhöz szükséges korrózióvédelmi ismereteinek aktualizálása egyik célja lehet a szakmai továbbképzésnek. A továbbképzést tervező tagozat(ok) és a szervező területi kamarák saját hatáskörükben határozzák meg a korrózióvédelmi szakmai képzés lebonyolítási idejét, modulokra bontását. A korrózióvédelmi szakmai továbbképzés tartalma általában nem rendelhető egyetlen szakmagyakorláshoz, tagozathoz, hanem inkább az építmény anyaga, technológiája és környezete határozza meg.

A korrózióvédelem szakmai gyakorlata szerint az építmények, konstrukciók, szerkezetek komplex korrózióvédelme több korrózióvédelmi módszer egyidejű alkalmazását teszi szükségessé. Ehhez járul, hogy a korrózióvédelem hatékonysága, állaga az üzemeltetés során változik, ezért többször vizsgálandó és értékelendő. Az egyes szakterületeken működő mérnökök számára a szakmai továbbképzés a korrózió jelentőségére, károkozására hívja fel a figyelmet, valamint az adott területen a napi gyakorlat számára elérhetően alkalmazható védelmi, kárcsökkentő, megelőző korrózióvédelmi lehetőségeket kívánja feltárni és megismertetni olyan mélységig, hogy a gyakorló mérnök a korrózióvédelmi problémák megoldásához vezető úton elindulhasson. Különös jelentőségű a korróziós, korrózióvédelmi diagnosztika lehetőségeinek megismertetése, illetve a korrózióvédelem előirányzásához, tervezéséhez szükséges, védendő objektum sajátságait, az épített és technológiai környezetét jellemző adatok ismerete.

A szakmai képzést a tagozat(ok) igényei alapján a következő, a mérnöki gyakorlat számára kezelhető, alkalmazható modulokból célszerű összeállítani (nem minden modul szükséges minden szakterületnek, és az egyes modulok tartalmi mélysége, időigénye is a szakterületi sajátságoktól függ):

    a. korróziós jelenségek, hatások és károk, a korrózióvédelem szükségessége, a korrózióvédelem és környezetvédelem összefüggései
    b.      szilikát, beton, vasbeton korróziója és korrózióvédelme
    c.      fémek korróziója és korrózióvédelme
    d.     fémbevonatok alkalmazása korrózióvédelmi célokból
    e.      nem fémes korrózióvédelmi bevonatok,
    f.       elektrokémiai (katódos és kóboráram) korrózióvédelem
    g.      kommunális és ipari hálózatok korrózióvédelme
    h.      víz- és mélyépítési fémszerkezetek korrózióvédelme
    i.        technológiai és tároló berendezések belső felületének korrózióvédelme
    j.        csőtávvezetékek korrózióvédelme
    k.      korrózióvédelmi és korróziós vizsgálatok és diagnosztika

l.        a tervezés, üzemeltetés, karbantartás korrózióvédelmi szempontjai  

Szakterületi igény esetén egyedi modulok (pl. magas hőmérsékletű füstgáz korrózió, kenéstechnikai korrózió, feszültségkorrózió) is beépíthetők a képzésbe.