BPMK

Fontos változások az európai szabványosításban

A CEN BT (Műszaki Igazgatóság) legutóbbi ülésén a tagországok által delegált képviselők fontos döntést hoztak a szabványosítás folyamatának felgyorsításának érdekében. A különféle érdekelt felek, kiemelten az Európai Bizottság nyomására évek óta zajlik az a folyamat, melynek egyik kiemelt célja a hivatalos szabványosítás egyszerűbbé és gyorsabbá tétele.

A korábbi időszakokban, ebben az irányban igen jelentős lépéseket tett a CEN és a CENELEC is, bevezették a 3 éves maximális szabványkidolgozási ciklust, mérföldkövekkel és automatikus határidő-figyeléssel. Ma a szabványok jelentős többsége 3 évnél jóval rövidebb idő alatt jut el a programba vételtől a kiadásig. A szavazási időket is lecsökkentették, tehát szakértőinknek is jobban oda kell figyelni a véleményeik időbeni megküldésére.
A CEN BT legújabb döntése szerint megnyílt a lehetőség arra, hogy amennyiben a szabványtervezet a kérdőíves eljárás (Enquiry) során jelentős ellenvélemény nélkül jóváhagyásra kerül, akkor a végső, hivatalos szavazási fázis (Formal Vote) kihagyható. Erről minden esetben a bizottság belső szavazás keretében dönt.
A kérdőíves eljárás módja is megváltozik, időtartama 5-ről 3 hónapra csökken (illetve átmeneti intézkedésként az első fél évre 4 hónapra), és mivel esetenként a hivatalos szavazás kimarad, ennek formális jóváhagyási szerepét át kell venni, így a kérdőíves szavazás is súlyozott szavazással zajlik 2015 januárjától. A szabvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha a súlyozott szavazatok legalább 71%-a azt jóváhagyta.
Ez a gyakorlat az ISO jelenlegi eljárásának megfelel, a CEN eljárását is összhangba hozza nemzetközi szintű partnerével. Az egyesített elfogadási eljárást (UAP) a továbbiakban nem alkalmazzák a gyakorlatban, ennek funkcióját az új kérdőíves eljárás átveszi.
A 2014-es év fontos változást hozott néhány általánosan alkalmazott szakkifejezés értelmezésében is. Ebből a legjelentősebb, hogy az Európai Bizottság bejelentése szerint, a 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a harmonizált szabványok fogalma megváltozott. A harmonizáltság, mint fogalom már nem kötődik a hivatalos közlönyben való publikáláshoz, minden szabvány harmonizáltnak tekintendő, amely bizottsági megbízásra, az uniós jogszabályok alkalmazásának elősegítésére készül. A CE-jelölés használata és a jogszabálynak való megfelelés vélelmezése azonban továbbra is az Unió hivatalos lapjában való közléstől függ. (MSZT)