BPMK

Összefoglaló a BPMK első online szakmai továbbképzéséről

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara április 17-én, az esti órákban hirdette meg az első online szakmai továbbképzési alkalmat "Aktuális kérdések az elektronikus építési napló vezetésében" címmel. A képzés törzsanyagát több szakmai tagozat is elfogadja, ezért esett a választásunk éppen erre a témára.

A meghirdetési tájékoztatót minden olyan BPMK szakmagyakorló megkapta e-mailben, aki ebben az évben még nem teljesített szakmai továbbképzést, és valamely, ezt a képzést elfogadó tagozat tagja. (Ez a gyakorlatban nagyjából 7500 főt jelentett.)
Az ismeretlen terep miatt a továbbképzést felelősséggel csak maximum 100 fő részére terveztük, és az érdeklődést jól érzékelteti, hogy másnap reggelre ez a létszám be is telt. Tekintettel erre, meghirdetés nélkül feltettünk egy ugyanilyen, következő alkalmat a BPMK oktatási honlapjára, ezt ajánlottuk mindenkinek, aki jelezte, hogy lemaradt a jelentkezésről, és ami így újabb hirdetési levél nélkül is megtelt néhány nap alatt. Közben szervezni kezdtük a többi tagozat témáival is a továbbképzési alkalmakat, ezeket folyamatosan töltjük fel az oktatási honlapunkra.  
Az április 24-i alkalomra végül 87 szakmagyakorló jelentkezését fogadtuk el, a többi helyet fenntartottuk a BPMK érdeklődő elnökségi tagjainak, a KTT-nek, akiket külön, levélben is meghívtunk, valamint a technikai személyzetnek.
A résztvevőknek részletes technikai tájékoztatást küldtünk a továbbképzést megelőző napon, amelyben leírtuk a bejelentkezés lépéseit, az interaktivitási lehetőségeiket és hogy milyen fórumokon tudnak segítséget kérni, ha elakadnának. Illetve azt is jeleztük, hogy a továbbképzés reggelén kiküldött regisztrációs link segítségével tudnak majd csatlakozni az élő, online közvetítéshez. Valószínűleg a részletes előzetes tájékoztatásnak is köszönhető, hogy az előzetesen regisztrált 87 résztvevő közül mindössze 3 fő nem vett részt a továbbképzésen. Ez kimagasló részvételi aránynak számít még a kontaktórás képzések átlagához képest is. A továbbképzésen kizárólag BPMK szakmagyakorlók vettek részt, más megyei kamaráktól nem érkezett jelentkezés.
A résztvevők jól használták az interaktivitást biztosító felületet is, azonnal jelezték, mikor valamilyen technikai gondot észleltek, és azt is, mikor megoldódott. Feltették a szakmai tartalommal kapcsolatos kérdéseiket is, és jelezték, hogy elégedettek voltak a válaszokkal.
A továbbképzés végén feltettünk egy kérdést, hogy szeretnének-e a jövőben is részt venni online formában a szakmai továbbképzésen, amire a válaszolók 100%-a igennel felelt.
A résztvevők a továbbképzés lezárása után e-mailben értékelő kérdőívet kaptak, amelyben a továbbképzés általános színvonalát, a technikai lebonyolítást, a szakmai előadást, a szervezést és az interaktivitást kellett értékelniük  1–5-ig terjedő skálában.
Az értékelő kérdőívet 51 fő küldte vissza, a válaszaik átlaga:
Kérjük, értékelje az online szakmai továbbképzés általános színvonalát! 4,6
Kérjük, értékelje az online szakmai továbbképzés technikai színvonalát! 4,6
Kérjük, értékelje, mennyire volt nehéz az online szakmai továbbképzésre belépnie! 4,6
Kérjük, értékelje az online szakmai továbbképzés előadásainak szakmai színvonalát! 4,8
Kérjük, értékelje az online szakmai továbbképzés megszervezésének színvonalát! 4,8
Kérjük, értékelje az online szakmai továbbképzés interaktivitásának színvonalát! 4,6

Az online képzés résztvevőinek aktivitása:

Az online képzésen résztvevők „odafigyelése”, vagyis hogy a nap folyamán milyen százalékban nézték aktívan a monitorukon a szakmai továbbképzést (ha kikattintanak belőle, azt a program érzékeli, méri, és riportolja).