BPMK

Építőipari Nívódíjasok konferenciája

A mérnöki kamara Kaposvár utcai székhelyén rendezték meg március 6-án az Építőipari Nívódíjasok konferenciáját.

Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara nevében, mint védnök és házigazda köszöntötte a résztvevőket az immár hagyománnyá vált Építőipari Nívódíjasok konferenciáján. Először is köszöntötte a 2019-ben Építőipari Nívódíjat kiérdemelt kollégákat. Köszöntötte az Építőipari Nívódíj alapítóit és az alapítókhoz később csatlakozott szervezetek képviselőit. Nagyon fontosnak tartja, a szakmai előrelépés szempontjából, hogy a díjazottaknak lehetőségük van e rendezvény keretei között munkájuk bemutatására, amiből mindannyian tanulunk is. Köszöntötte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnökét Koji Lászlót, Tolnay Tibort, az Építőipari Nívódíj Bíráló Bizottságának elnökét, dr. Nagyunyomi-Sényi Gábort, az Építéstudományi Egyesület (ÉTE) elnökét, Pallay Tibort, az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumának elnökét. Köszöntötte Bálint Pétert, az Építőipari Nívódíj Bizottság Bírálóbizottságának elnök-helyettesét, Hollai Pált, az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma titkárát, aki egyben az Építőipari Nívódíj Bíráló Bizottságának titkára is, dr. Kiss Jenőt, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozatának elnökét. Az Építőipari Nívódíj célja az, hogy az építőipari mesterséget magas színvonalon végzők munkáján keresztül is erősödjön a szakma megbecsülése. Ez a cél egybeesik Kamaránk törekvésével: munkánkban minket is az vezérel, hogy a mérnöki tevékenység társadalmi presztízse emelkedjen. Az alapítók és a csatlakozó szervezetek az építési szakma meghatározó képviselői. Ezért az általuk évente odaítélt Építőipari Nívódíj valódi elismerés, mert „a szakma adományozza a kiemelkedő szakmai teljesítményekért”.  A benyújtott pályázatok bírálata az adott építmény általános építészeti-műszaki értékelésére, a megvalósítás műszaki - technikai színvonalának megítélésére, a gazdaságosság kérdéseire, továbbá a közreműködők; a beruházó, a tervező, a kivitelező együttműködésére terjed ki. Mindannyian tudjuk, hogy az építés csapatmunka, összetett alkotói tevékenység, benne együtt valósul meg a mérnöki tervezés, a kivitelezés, a megépítés folyamata, a munka eredménye pedig úgy foglalható össze, hogy az elkészült alkotás kiszolgálja az építtető igényeit, eleget tesz a funkcionális elvárásoknak, és megjelenésével gazdagítja a környezetét.

Az építés sajátos, az emberiség gazdasági és kultúrtörténetének egyedülálló, semmi mással össze nem hasonlítható területe.  Épített világunk olyan közkincs, amelyben együtt van jelen az alkotó egyén, a társadalom, a múlt és a jelen. Épített környezetünk a kor gazdasági és politikai viszonyainak pontos tükre. Minden kor épít – teremt és őriz – amivel a saját és további nemzedékek életminőségét meghatározza. Az építési tevékenység eredményeképpen létrejött alkotások, épületek részei a mindennapi kultúrának, történeti értéket képviselnek. E hatalmas nemzeti érték megőrzése és növelése rendkívül fontos nemzetgazdasági cél. Az építési kereslet a többi iparág fejlesztési igényeiből, az infrastruktúra-fejlesztésekből, az intézményi és kereskedelmi építmények építéséből, a lakásépítésből és a meglévő lakás- és épület-állomány felújításából, átalakításából, korszerűsítéséből tevődik össze. A kormányzat felismerte, hogy a lakásépítés élénkítése eminens feladat.  az építésben érintett érdekvédelmi szervezetek régóta szorgalmazott javaslatait figyelembe véve a kormányzati intézkedések hatására a várt fejlesztések elindulhattak és így elkövetkezhetett az új lakások kínálati piaca. A kormány intézkedéseit e téren csakis üdvözölni lehet. De figyelmet kell szentelnünk a meglévő lakásállományra is, ennek a hatalmas nemzeti vagyonnak föl kell javítani a műszaki állapotát! Hazánkban a mintegy négymillió lakást kitevő állománynak legalább fele nem felel meg a korszerű funkcionális, műszaki, illetve hő-technikai követelményeknek, és ez érvényes családi házakra, társasházakra és panelépületekre egyaránt; a középületek esetében az arány még rosszabb. Az ország energiafelhasználásának közel 40%-a az épületeink energiaellátására fordítódik, melynek kétharmada a fűtés és a hűtés számlájára írható. Tehát egyre fontosabb, hogy a megtermelt energia minél hatékonyabban kerüljön felhasználásra. Erre figyelmeztet bennünket az elmúlt időszak tomboló hősége és általuk a jelentősen megnövekedett energia-csúcsfelhasználás. Az európai energiahatékonysági előírások minden EU-országra érvényesek, ezért a magyarországi jogalkotás megfelelően szabályozta ezt a kérdést. Ugyanakkor a hazai tapasztalatok szerint a lakosság még nem kellően motivált az energia ésszerű felhasználásában: nálunk az épületek energiafelhasználása mintegy kétszerese az indokoltnak.  Fontos, hogy a polgárok gondolkodásmódja változzon, a felhasználók törekedjenek az energia megtakarításra, mert köztudott, hogy a fel nem használt energia a legjobb energia-megtakarítás, és a rezsicsökkentés új dimenziójának nevezhetjük és egyben szolgálja környezetünk védelmét. Néhány szót szólt a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamaráról. A BPMK a megyei kamarák közül a legnagyobb tagságú, az országos taglétszám mintegy felét adja. Hivatásrendi kamaránk Budapest és Pest megye területén fejti ki tevékenységét. A Kamara több mint 10.000 tervező- és szakértő mérnök tagot számlál és összesen több mint 20.000 műszaki szakembert jogosít munkájuk elvégzéséhez. Ez nagy feladat, és rendkívül nagy felelősség. Ezen túlmenően – emlékeztetnék rá –, hogy a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara törvény által kijelölt, felhatalmazott testületként országos feladatokat is ellát. Ezek közé tartozik – egyebek mellett -- az épület-energetikai tanúsítványok utóellenőrzése, a külföldi diploma megfelelőség vizsgálata és nyilvántartása, valamint a határon átnyúló mérnöki szolgáltatás végzésére irányuló kérelmek elbírálása az Európai Unió tagállamainak állampolgárai esetében.

Az energetikai-tanúsítás egy komplex módon elvégzett méréssorozat, amelyet jogszabályok által meghatározott módon végeznek el. A tanúsítások eredménye növeli a lakosság energiatudatos gondolkodását, befolyásolja az ingatlan piaci értékét, vagy például egy, bérbeadás esetén a bérleti díjat. Tehát döntő tényező az energiatanúsítások minősége, különösen azért, mert óriási mennyiségről van szó. Magyarországon évente mintegy százezer épület energetikai-tanúsítása készül el. Ezek célja, hogy emelkedjen az energiahatékonyság szintje, ehhez pedig az kell, hogy az energetikai fejlesztések optimális mértéket érjenek el. Ezt ismerte föl a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, amikor független ellenőrzési rendszert kezdett el működtetni, amely az épületenergetikai-tanúsítványok utóellenőrzését, minőségellenőrzését foglalja magába. A fenntartható fejlődés, városfejlesztés alapvető feltétele az energiahatékonyság, a természeti erőforrások gazdaságos kihasználása, melyhez elengedhetetlen az épületek energiahatékonyságának javítása. Az ehhez szükséges tervezői és kivitelezői kapacitás, rendelkezésre áll ma hazánkban. E gondolatok jegyében megnyitotta az „Építőipari Nívódíjasok – 2019” konferenciát, a kitüntetetteknek további sikeres munkát kívánt és felkérte dr. Kiss Jenőt, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozatának elnökét, a konferencia levezető elnöki teendőinek ellátására.


A nívódíjas építményeket a tervezők, a kivitelezők és a beruházók közösen mutatták be diaképes előadásokkal. Elmondták a megvalósult építmények tervezési és kivitelezési problémáit is.
Dr. Kiss Jenő a konferencia lezárásaként köszönetet mondott az előadóknak, a díjazott építmények tervezőinek, kivitelezőinek, akik bemutatták szép és tanulságos alkotásaikat.

A bemutatásra került építményekről a diaképek megtekinthetők az Építőipari Mesterdíj Alapítvány honlapján.  http://www.mesterdij.hu/dztniv.php
2019-ben Építőipari Nívódíjban részesült pályamunkák részletes bemutatása:

Középület / sport és szabadidős kategóriában:

Sport- és Konferencia Központ Felcsút  
Építtető: Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány
Tervező: Dobrosi Építész Kft. (Budapest) Generálkivitelező: FEJÉR- B.Á.L. Zrt. (Felcsút)
Alvállalkozók: SZEGÉP-BAU Kft. (Debrecen)
Alvállalkozó: System Novum Innovatív Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: BAUENKO Kft. (Zsámbék)   
A sport- és konferencia épületegyüttes a felcsúti Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia legutóbb megvalósult önálló egysége, amelyik két fedett - kézilabda pálya méretű - sportpályát (egyiket lelátóval) és külön is üzemeltethető konferencia központot foglal magába. Az egy tömegben megjelenő összetett funkciójú épület a Felcsúton már korábban kialakított sportkomplexum organikus építészeti formavilágát követi, magas színvonalon és igényes kivitelben. Több munkaneme 2018-ban Építőipai Mesterdíjban is részesült

Középület / oktatási kategóriában
Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola Tagóvodája, Sopron
Építtető: Győri Egyházmegye (Győr)
Tervező: ARCHI.DOC Építésziroda Kft. (Sopron)
Lebonyolító: Győri Egyházmegye (Győr)
Generálkivitelező: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (FÉSZ Zrt.)
 Alvállalkozó: Czump és Dubek Nyílászáró Kft. (Sopron)
Alvállalkozó: Nemes Bau Plusz Kft. (Sopron)
Alvállalkozó: Kovács Bau Építőipari és Szolgáltató Kft. (Jobaháza)  
A Szent Orsolya óvoda Sopronban, a Lövérekben épült fel, magánadakozásból kapott telken. A rajta lévő régi épület elbontása után gyermekek igényeit teljes mértékben kielégítő, a kor színvonalának megfelelő létesítmény került kialakításra. A patinás, hangulatos, zöld övezetben, kis utcák között elhelyezkedő épület három szintjén és a kertben megvan minden ahhoz, hogy a gyerekek örömmel járjanak ide az óvodába, és a szülők is szívesen hozzák ide őket. A modern stílusjegyekkel megvalósult épületet a szűk helyen csak ötletes technikai megoldásokkal, kreatív hozzáállással és a résztvevők szoros együttműködésével sikerülhetett határidőre megépíteni.                                   

Középület / egészségügyi kategóriában
Felnőtt és Gyermek Házi Orvosi Rendelő, Budapest
Építtető: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Tervezők: Káva Építő, Vállalkozó és Szolgáltató Kft. (Budapest.)
STUDIO STISZE Bt. (Sülysáp)
Lebonyolító: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt
Generálkivitelező: Immo Szerviz Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: Galga Bau Kft. (Tura)
Alvállalkozó: Lan-Co Kft. (Vác)
Alvállalkozó: PVV-BITECH Kft. (Budapest)
A Budapest Építészeti Nívódíj pályázaton kiemelt dicséretben részesült épület tömegét és homlokzatát színeiben és külső megjelenésében visszafogottan és elegánsan alakították ki. Figyelemmel voltak a környezetre, a mellette lévő református templomra, a közelben elhaladó nagy forgalmú, nagy zajhatású Kerepesi útra. Az építők szerkezeti kialakításokkal csökkentették a légszennyező és zajhatásokat, így az orvosi rendelőben a beteg vizsgálatra alkalmas igazi csend van. Belső átriumra lettek felfűzve a felnőtt és gyermekvárók, felső üvegbevilágítással, vidám, kellemes szín- és formavilágú berendezéssel, megkönnyítve a betegek várakozását, A kiváló minősében elkészült, alaposan átgondolt létesítmény egészében jól szolgálja az egészségügyi ellátást.

Középület / irodaépület kategóriában   
Telekom és T-Systems közös székháza, Budapest
Építtető: Wing Zrt. / TSZ Development Kft. (Budapest)
Tervező: TIBA Építész Stúdió Kft. (Budapest)
 Lebonyolító: TOMLIN Kft. (Budapest)
Fővállalkozó: Market Építő Zrt.
Alvállalkozó: Moratus Szerkezetépítő Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: VILATI Szerelő Zrt. (Budapest)
Alvállalkozó: ENSI Kft. (Budapest)
A Telekom székház közel 105.000 m2-es bruttó alapterületével az utóbbi évek egyik legnagyobb magasépítési beruházása. Az épület térszint feletti emeletein 4000 dolgozó elhelyezésével számoltak. A mintegy 45.000 m2-es alapterületű garázsszinteken 1365 személygépkocsi elhelyezésére van lehetőség. Az építészetileg igényes tömeg- és homlokzatformálású irodaépületben konferenciaterem, éttermek, kávézók, orvosi rendelők, labor helyiségek, fitnesz központ és a tetőtéren futópálya is van. A kényelmes pihenőhelyek, a hangulatos belső terek a hatékony és kreatív munkavégzést szolgálják. Az épület attraktivitásához jelentősen hozzájárul az Üllői út felé néző, acélszerkezetű híddal 6 emeletmagasságban lefedett árkád, amely a nagyközönség számára is nyitott.

Törökbálint Városháza              
Építtető: Törökbálint Város Önkormányzata
Tervező: MODULÁRT Kft. (Veszprém)
Generálkivitelező: ÉPKAR Zrt. – ZERON Zrt. konzorcium
Alvállalkozó: VZ Építőmester Kft. (Tápiószecső)
Alvállalkozó: Petrovics Krisztián egyéni vállalkozó (Hatvan)
Alvállalkozó: RESTITUTOR Kkt. (Budapest)
Az új törökbálinti városháza a hivatali, közigazgatási épületek között is példás eszmeiségű: világos, áttekinthető, ügyfélbarát kialakításával. Az épület a város kialakuló közigazgatási központjának meghatározó eleme, amelyik barátságos közterülettel kapcsolódik a város főutcájához, ugyanakkor szerves egységet keres a környezetével (a tervezett városi parkkal) is. Egyszerű, hivalkodásmentes épület, amelynek belső térképzése és közlekedési rendszere különösen igényes. Kiemelendő az építtető önkormányzat és a tervező-fővállalkozó szoros és hatékony együttműködése.

Ecodome Irodaház, Budapest
Építtető: Redwood Holding Kft. (Budapest)
Tervezők: Sz.S Építész Kft. (Budapest)
Pláne Stúdió Kft. (Budakeszi)
DVM DESIGN Kft. (Budapest)
Műszaki ellenőr: TOMLIN Kft. (Budapest)
Generálkivitelező: SWIETELSKY Magyarország Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: BEGAVILL-2003 Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: COOL AIRCONDITIONAL Kft. (Szarvas)
Alvállalkozó: NOVOFERM HUNGÁRIA Kft. (Szigetszentmiklós)
Az épület LEED platinum minősítéssel rendelkezik. A térszinten passzázs teszi könnyebbé a környék gyalogos forgalmát. A szokásos zárt sorú beépítés helyett a bejárat felől visszahúzott homlokzat, zöld udvar fogadja az érkezőt. Az ergonómiai és környezettudatossági szempontok minőségi egészséges munkakörnyezetet biztosítanak az itt dolgozóknak. A térszint alatti garázsszintekben elektromos töltésre alkalmas parkoló állások is vannak. Minden emeleten az összes iroda természetes fényhez jut, biztosított az árnyékolás és a zajvédelem. A legfelső szinten létesült „panoráma” látványterasz és növénykert teszi lehetővé a munkavállalók feltöltődését. A „zöld” gondolat a zöldfelületeken túl a gépészeti- és elektromos rendszerek energiatakarékos kialakításában is megjelenik

Középület / kulturális kategóriában   
Hegyvidéki Kulturális Szalon, Budapest
Építtető: Budapest Főváros XII. kerület, Hegyvidéki Önkormányzat
Tervező: Lenzsér és társa Kft. (Budapest)
Lebonyolító: ARKkitehti Építész és Mérnökiroda Kft. (Budapest)
Generálkivitelező: Archibona Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: TIMBOR-FA Épületasztalos-ipari Kft. (Baja)
Alvállalkozó: BUILD-MATERIÁL Kft. (Kiskunhalas)
Alvállalkozó: TT Ablakrendszer Kft. (Kaposvár)
A létesítmény elsősorban a budai Hegyvidék környékének lakóit várja változatos kulturális és közösségi programokkal. A Szalon legfőbb célja a közösségteremtés, a kerület egyik kiemelt kulturális intézménye alapvetően nem profit orientált intézmény. E célokat szolgáló, környezetébe illeszkedő léptékhelyes épület ad otthont a különböző szervezeteknek és az érdeklődőknek, akik hamar birtokba vették és megszerették a házat. Ezen a viszonylag kis helyen - az alkotók együttműködésének köszönhetően - sikerült a sokféle funkció működtetésének összehangolt és kellően szeparált megoldása. A színvonalas külső és belső kialakítás, az építészetileg igényes tömeg- és homlokzatalakítás, a gondos zöld felületekre figyelő, a forgalmas főútvonal mellett kialakított nyugalmat biztosító külső térrendezés pozitívan hat az egész városrészre.

Műemlék helyreállítás, építmény rehabilitáció kategóriában
Bölcs Vár, a tudás háza, Budapest
Építtető: PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SAPIENTIAE (PADS) ALAPÍTVÁNY
Tervező: Hetedik Műterem Kft. (Budapest)
Generálkivitelező: Magyar Építő Zrt. (Budapest)
Alvállalkozó: Merantin Kereskedelmi Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: Palazzo Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: Gravománia Design Kft. (Budapest)
Az emblematikus épület, a 800 éves múltra visszatekintő budai Óvárosháza rekonstrukciójára több ütemben, a műemléki elvek tiszteletben tartásával került sor.  A megújítás célja kettős: a barokk, ugyanakkor középkori elemeket is tartalmazó, számtalan átépítésen átesett, azok összes nyomát magán viselő épület építészeti értékeinek megőrzése és rekonstrukciója, valamint a mai kor technikai igényeihez igazodó színvonalas oktatási létesítmény méltó kialakítása volt. A kivitelezés során e kettős célt sikerült kulturáltan és igen magas színvonalon megvalósítani. A várhegy alatti barlangrendszerig lenyúló pince, a patinás helyiségek, közlekedők, lépcsők korhű rekonstrukciója mellett a vörösfenyő gerendás tetőtér is beépítésre került, a két udvar pedig árnyékolt üvegtetőt kapott. Az épület a Budai Vár egyik új ékköve lett.

Szépművészeti Múzeum, Román Csarnok, Budapest
Építtető: Szépművészeti Múzeum (Budapest)
Tervező: Mányi István Építész Stúdió (Budapest)
Lebonyolító: SZ-építők Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Budapest)
Generálkivitelező: Magyar Építő Zrt. (Budapest)
Alvállalkozó: PBM Mélyépítő Kft. (Biatorbágy)
Alvállalkozó: CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: MentArtist Kft. (Budapest)
A múzeum 1906-ban megnyitott műemléki épületében kiemelten a Román Csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója, restaurálása és a szolgáltatási funkciók korszerűsítése bővítése volt a fő feladat. A csarnokot 70 éven keresztül raktárnak használták, eredeti állapotába való helyreállítását úgy kellett megoldani, hogy teljes alapterülete alá raktárhelyiség készült új födém beépítésével, a Freibergi kapu megőrzésével. A hatalmas földmunkát, alap-megerősítést, betonozási munkát zömében kézi erővel lehetett elvégezni, miközben meg kellett védeni az ott tárolt felbecsülhetetlen értékű műtárgyakat. A komplex és összetett munkának köszönhetően korszerű, a megváltozott múzeumi igények kielégítésére alkalmas, modern többfunkciós terekkel rendelkező, korszerű épületgépészettel ellátott, nagyközönség számára is maradandó élményt nyújtó múzeum jött létre.

Kaposvár Vasútállomás                                        
Építtető: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Budapest)
Tervező: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Budapest)                                                                
Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság, Műszaki Tervezési Osztály
Lebonyolító: FŐBER Zrt. – AGROINVEST Zrt. – ECO-TEC Kft. konzorcium
Generálkivitelező: ZÁÉV Építőipari Zrt. (Zalaegerszeg)
Alvállalkozó: ZALA-ELEKTRO Kft. (Zalaegerszeg)
Alvállalkozó: PK-É.H.K. Építészeti Hídépítési és Kereskedelmi Kft. (Pécs)
Alvállalkozó: Kapos-Kész Kft. (Kaposvár)
A pályázat előzményei és fő célkitűzései:
A több mint szá éves, ma már műemlékké nyilvánított állomásépület tervezőjének Pfaff Ferenc munkásságának is kiemelkedő és a maga korában példaértékű létesítménye volt. A jellegzetes hármas tagozódású főépület állaga az eltelt évszázad alatt leromlott, a világháború során még bombatalálat is érte. Így a MÁV Zrt. felújítási programjában az elsők között kezdődött meg az állomás rendbetétele. A rekonstrukció tervezői jelentős műemléki kutatást végeztek, és több tervet, eredeti fotót és rajzot találtak, amelyek felhasználásával autentikussá tették a felújítást. A falkutatás több olyan részletet is feltárt, amelyekkel restaurálhatóvá vált az eredeti építészeti formavilág és a díszítőfestés. Mind e mellett megújult a mai kornak megfelelően az épületgépészet és villamosság, a vasútüzem biztonság technológia, valamint a kormányablakkal új funkcióval is bővült a létesítmény

Budai Vígadó műemlék épület rekonstrukció                                                                         
Építtető: Hagyományok Háza (Budapest)
Tervező: ARCHI-KON Kft. (Budapest)
 Lebonyolítók: Sz-építők Kft. (Budapest)
NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. – FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. konzorcium
Generálkivitelező: ÉPKAR Zrt. (Budapest)
Alvállalkozó: POWE ROOF Bt. (Tiszakécske)
Alvállalkozó: KEMABO Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: MPA SYSTEM Kft. (Miskolc)
Kalina Mór neoreneszánsz-eklektikus épülete 1898 óta áll Budán a Fő utcában. A nagyvonalú megvalósuláskori állapothoz képest, a mindenkori használói igények szülte leválasztások, átalakítások zegzugos, kaotikus, az épület kvalitásához nem méltó állapotot hoztak létre. Az egyébként is leromlott állapotú épület teljes körű felújítására és rekonstrukciójára elkerülhetetlenül szükség volt, hogy a Hagyományok Házában működő intézmények színvonalasan működhessenek. Helyreállították a műemléki tereket, köztük a régi bálteremet, a mai színháztermet, ugyanakkor a tetőtér beépítésével és a belső udvar lefedésével bővítették az épületet, helyet adva a próba-teremnek, a műhelyeknek és a könyvtáraknak, folklórdokumentum archívumoknak.

Közlekedési létesítmény kategóriában
Klatsmányi-híd, Győr
Építtető: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Budapest)
Tervezők: Pont-terv Zrt. (Budapest)
RODEN Mérnöki Iroda Kft. (Budapest)                                                                                                                                                                                                                                                          Lebonyolító: FŐBER – VIKÖTI konzorcium (Budapest)
Generálkivitelező: STRABAG Általános Építő Kft. – Hódút Kft. – STRABAG AG     
SHS konzorcium
Alvállalkozó: STRABAG-MML Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: MCE Nyíregyháza Kft. (Nyíregyháza)
Alvállalkozó: Provix Híd Kft. (Érd)
Pályázó egy olyan hálós elrendezésű, kábelekkel függesztett, ortotróp acél pályaszerkezetű, hálós elrendezésű, feszített kötelekkel függesztett acélszerkezetű ívhídat kivitelezett a Duna mosoni szakaszán, mely kecses megjelenésével nem csak a megnövekedett forgalmi terhek biztonságos áthaladását teszi lehetővé a Duna két partján elválasztott területén élőknek, de esztétikai élményt is nyújt megjelenésével. A híd filigrán kialakítása, a két támaszra helyezés folyamán megfeszülő kábelek, valamint a széles, de a hajózhatósághoz alacsony vízmélységű Duna meder miatt a szerkezet építéstechnológiája jelentősen eltér a korábbi tapasztalatoktól. A híd építése során komoly kihívást jelentett a befele hajló ívek milliméteres tűréssel történő gyártása és helyszíni beállítása Példamutató az ívhíd acélszerkezetének milliméteres tűréssel történő gyártása és helyszíni szerelése és a parton elkészült szerkezet jól szervezett mindössze 16 napot igénybevevő végleges helyére való betolása. A mederhíd Magyarország ötödik legnagyobb nyílású hídja                          


Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, 2B Terminál B jelű utas móló      
Építtető: Budapest Airport Zrt.
Tervező: KÖZTI Középülettervező Zrt. (Budapest)
Lebonyolító: AviAlliance GmbH (Düsseldorf)
Generálkivitelező: KÉSZ Építő Zrt. (Szeged)
Alvállalkozó: PROVIM Professzionális Villamosipari Megoldások Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: Ventor Tűzvédelmi Kft. (Szentendre)
Alvállalkozó: INTER KONSTRUKT Építőipari és Szolgáltató Kft. (Budapest)
A repülőtéri 2-es terminál 2007 óta tartó fejlesztésé¬nek újabb fontos mérföldköve a 2018-ban átadott T2B-Móló új épülete, mely 7 új utas híddal, 10 kontakt gépállással és 7 buszos kapuval biztosítja az induló és érkező repülőgépek közvetlen csatlakozását. A főleg schengeni légi forgalmat kiszolgáló kétszintes épület belső pillérek nélkül kialakított csarnoktér, mely lehetővé tette a belső elrendezés flexibilis kialakíthatóságát. Külön kiemelendő a betontechnológiák magasszintű alkalmazása és a látszóbeton felületek kiváló minősége. A vállalkozó a tervezési, bontási és kivitelezési munkákat a repülőtér intézmény folyamatos üzemelése mellett valósította meg úgy, hogy a munkaterületek hermetikus le¬zárásával a repülőtéri utasforgalom végig zavartalan volt. A kötött funkcionális követelmények ésszerű és gazdaságos kielégítése mellett az építé¬szeti koncepció, az épület külső és belső megjelenése átláthatóan rendezett.

Elismerő oklevél

Középület / sport és szabadidős létesítmény kategóriában
Dr. Bárány István Sportuszoda, Eger
Építtető: Egri Vízmű Sport Club (Eger)
Tervező: Puhl és Dajka Építész Iroda Kft. (Szentendre)
Lebonyolító: Bárány Attila, Beresnyák Gyula (Eger)
Generálkivitelező: Imola Konstrukt Kft. (Eger)
Alvállalkozó: JP’98 Fűtéstechnika Kft. (Eger)
Alvállalkozó: Molnár + C Bt. (Eger)
Alvállalkozó: Woodroof Agria Kft. (Eger)
Sport-történetileg egyedülálló jelentőségű létesítmény az egri úszósport fellegvára, az 1925- ben épült uszoda. Amellett, hogy az első magyar állandó jellegű vízi sportlétesítmény, a medence különlegessége volt, hogy a medencefenéken feltörő 25OC-s forrásvíz adta az uszoda vizét, a fenék kavicsolt burkolatán keresztül. Idővel azonban e létesítmény elavult és használhatatlanná vált. A helyére épült új létesítmény kortárs szellemben idézi meg mind megjelenésében, mind hangulatában a régi uszodát. A régi térfal zárt jellege és karaktere a természetes anyagok alkalmazásával emlékeztet elődjére, ugyanakkor korunk színvonalának megfelelő a felszereltségével, sportszakmai, illetve egészségügyi hátterével új, mai színfolt Eger városában.

Középület / oktatási kategóriában
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Kreatív Innovációs és Tudáspark, MOME Campus fejlesztés II. ütem
Építtető: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (Budapest)
Tervezők: CET Budapest Kft. (Budapest)
Építtető: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (Budapest)
Tervezők: CET Budapest Kft. (Budapest)
Óbuda Építész Kft. (Budapest)     
Lebonyolító: CONSULTANT Építési Szakértő Tanácsadó    
Mérnöki Iroda Kft. (Budapest)
Fővállalkozó: Market Építő Zrt.
Alvállalkozó: Vilati Szerelő Zrt. (Budapest)
Alvállalkozó: Fairtech Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: Póth és Fiai Kft. (Biatorbágy)
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása állami beruházás. A fejlesztés előkészítését és megvalósítást a kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos irányította. Első lépésként a Technológiai park készült el, az azóta elhunyt Reimholz Péter építész korábbi elképzelései alapján. melyből a Média- és Műteremház a mostani pályázat tárgya. Az épületet az Egyetem hallgatói választott szakirányuknak megfelelő gyakorlati oktatási óráikon használják, korábban ezek a Campus területén szétszórva helyezkedtek el, használhatóságuk, üzemeltethetőségük nem volt racionális.  Cél volt, hogy a korábban elkészült Műhelyháznál megvalósult építészeti struktúra folytatódjon. Tömegalakítása, anyaghasználata a tereplejtés és a funkciók által formálódva végül is a megépült Műhelyház kubusát képes megidézni, ezzel építészeti koherenciát teremtve.

Ipari és energetikai építmény
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér TNT logisztikai bázis                                                                                              
Építtető: Budapest Airport Zrt. (Budapest)
Tervező: Konstruma Mérnöki Iroda Kft. (Budapest)
Lebonyolító: 3E International Kft. (Budapest)
Generálkivitelező: MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Kiskunhalas)
Alvállalkozó: Tóth Krisztián egyéni vállalkozó (Szakmár)
Alvállalkozó: CSMT Kft. (Kiskunhalas) – Talavill Magyarország Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: KMB Energy Kft. (Kiskunhalas) – Thermo Épgép Kft. (Budapest)
A pályázat tárgyát a BUD Nemzetközi repülőtér területén, az 1-es terminál mellett levő fejlesztési területen a Budapest Airport a légi és földi oldalt összekapcsoló logisztikai csarnok és az azt kiszolgáló háromszintes irodaépület megvalósítása képezi. A megvalósult épületek szabadon állóak, hogy jobban tudják kiszolgálni a reggeli és délutáni logisztikai csúcsot. Az épület vasbeton tartószerkezetű, attika magassága a csarnok padlószintjéhez képest +11,50 m. A vasbeton tartószerkezetet hőszigetelt fémfegyverzetű homlokzat- és könnyűszerkezetes tető határolja. Az egyterű belső térhez közvetlenül, szerkezetileg dilatálva kapcsolódik kívülről egy 3,90 m-es belmagasságú kiszolgáló épülettömb. A kiszolgáló épületben az épületgépészet és az elektromos ellátás helyezkedik el.  A csarnoktól délre kapott helyet a vasbeton tartószerkezetű, 3 szintes irodaépület, +11,90 m-es attika magassággal, acél fegyverzetű szendvicspanel homlokzatképzéssel, és hőszigetelt lapos-tetővel.   

Műemlék helyreállítás, építmény rehabilitáció
Egri Törvényszék és a Heves Megyei Főügyészség                                                                
közös használatában lévő épület bővítése és rekonstrukciója              
Építtető: Egri Törvényszék (Eger)
Tervező: STÚDIÓ Északmagyarországi Tervező Kft. (Miskolc)
Lebonyolító: Országos Bírósági Hivatal (Budapest)
Generálkivitelező: HUNÉP Universal Zrt. (Debrecen) - Imola Konstrukt Kft. (Eger) konzorcium
 Alvállalkozó: DISZ-ART Művészeti Szolgáltató Bt. (Kistarcsa)
Alvállalkozó: SZIKRA AJTÓ-ABLAK Kft. (Bélapátfalva)
Alvállalkozó: BOROSVILL Kft. (Nagyvisnyó)
Az Egri Törvényház 1908-ban Wágner Gyula tervei szerint épült. A zártsorú beépítésű épület műemléki környezetben áll, helyi védelmemet kapott. Két azonos alapterületű belső udvarával és azokat elválasztó traktussal, jellegzetes főhomlokzatával korának kiváló igazságügyi épülete volt. A mai kor igényei szerint felújított, korszerűsített és bővített épület rekonstrukciója során rendkívül igényesen feltárták és helyreállították az eredeti térformákat, a díszítő festést és ornamentikát. Ezzel egyidejűleg megújult az épület hő- és hang és zajszigetelése, valamint ökológiai szempontokat is figyelembe véve a gépészeti és villamos energia ellátása. Az elkészült épület példaértékű, hogyan lehet a hagyományos értékeket megőrizve a XXI. századi követelményeknek, a bíróság elvárásainak és az ügyfélközpontúságnak is megfelelni.

Műemlék helyreállítás, építmény rehabilitáció
Insula Lutherana épületegyüttes, Győr
Építtető: Győri Evangélikus Egyházközség (Győr)
Tervező: Comfort Tervező Kft. (Győr)
Lebonyolító: Eupro Projekt Menedzsment Kft. (Budapest)
Generálkivitelező: West Hungária Bau Kft. (Biatorbágy)
Alvállalkozó: Komplex Tervező Iroda Kft. (Győr)
Alvállalkozó: L-Cont Villamossági Kft. (Győr)
Alvállalkozó: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. (Mosonmagyaróvár)
Győr újvárosi részén, a Rába partjához simulva helyezkedik el a helyi evangélikusság központja, az Insula Lutherana. A hatalmas klasszicista épületcsoport Győr egyik legjelentősebb műemléki együttese, mely Európában is egyedülálló. miután zárt építészeti egységben megtalálható benne minden olyan funkció, ami az evangélikus egyházközség életéhez tartozik. Az évszázadok nem kímélték az épületeket, az 1785-ben épült templomot még a Rába alámosása is fenyegette. A Reformáció 500. évfordulója idején kezdődött el a teljes felújítás. Az épületegyüttes összes elemének felújítása egyszerre klasszikus műemlékvédelem és a funkcionális bővülést kiszolgáló kortárs építészet. Az új épületek a régiekkel összefonódva ölelik körül az „evangélikus szigetet”.

Közlekedési létesítmény kategóriában
Szt. István úti közúti műtárgyak hídjai, Érd
Építtető: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Budapest)
Tervező: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft (Budapest)
Lebonyolító: TRANSINVEST-Budapest Kft. (Budapest)
Generálkivitelező: A-HÍD Zrt. (Budapest)
Alvállalkozó: FERROBETON Zrt. (Dunakeszi)
Alvállalkozó: FERROBETON Szerkezetépítő Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: HBM Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: MCE Nyíregyháza Kft. (Nyíregyháza)
A feladat egy nem szintbeli vasúti kereszteződés létrehozása volt Érd megnövekedett forgalmát elvezetendő. A tervezett nyomvonalat a két meglévő szintbeli kereszteződés közötti dombcsúcsra tervezték meg, figyelembe véve a meglévő utcahálózatot. A két híd szerkezete: egynyílású, végein részlegesen, hasznos teherre befogott, vasbetonlemezzel együttdolgozó, 2 db, állandó gerincmagasságú, I szelvényű acél főtartós öszvér gerendahíd. A pályatáblák előregyártása jelentősen felgyorsította a híd építését, mivel a próbacölöpözés, alépítmény készítés ideje alatt, azzal párhuzamosan egy „műhelyben” megfelelő körülmények és technológiai kontroll alatt elkészíthetőek voltak a táblák.