BPMK

PED tanfolyam

Magyarország uniós csatlakozása óta hazánkban is életbe lépett a nyomástartó berendezések forgalmazását szabályozó 97/23 EG direktíva (Pressure Equipment Directive- PED), ill. a helyébe lépő és 2016. július 19 óta hatályos, 2014/68/EU direktíva (PED-2014).

A Nyomástartó Berendezések Direktívát a magyar jogrendbe a 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet ülteti át. A 44/2016. (XI.28.) NGM rendelet hatályba lépésével egyidejűleg, a területet korábban szabályozó 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet hatályát vesztette.
A PED hatálya a 0,5 bar nyomást meghaladó legnagyobb megengedhető nyomásnak (PS) kitett nyomástartó berendezések és rendszerek tervezésére, gyártására és megfelelőség-értékelésére terjed ki, az EU belső piacán történő első forgalomba hozatal esetén.
A PED hatálya alá tartozó minden nyomástartó berendezést/rendszert, a gyártónak, a forgalomba hozatal előtt – a berendezés veszélyességi kategóriájától függő, úgynevezett megfelelőség értékelési eljárásnak kell alávetnie. A megfelelőség értékelési eljárásba II., III. és IV. veszélyességi kategória esetén egy harmadik független Brüsszelben bejegyzett tanúsító szervezetet, ún. Notified Body-t is be kell vonnia. Amennyiben az eljárás során a nyomástartó berendezés, vagy nyomástartó rendszer megfelel a direktíva követelményeinek, úgy elhelyezhető rajta a „CE” jel és szükség esetén a Notified Body négyjegyű azonosító száma. A nyomástartó berendezésen elhelyezett „CE” jel és a gyártói megfelelőségi nyilatkozat a forgalomba hozatal feltétele.

Előadók: Dénesné Wiegand Krisztina, Gál Ilona
A konferencia időpontja: 2020. május 5. IPAR NAPJAI szakkiállítás nyitónapján, 9.30 – 15.30
A konferencia helyszíne: HUNGEXPO
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
További információ és jelentkezés:
 http://bpmk-oktatas.hu/tlcm_index.php?token=pe8t7781dug9fc2i