BPMK

BPMK tisztújító küldöttgyűlés – április 21.

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége a soron következő küldöttgyűlését április 21-én (pénteken) 9 órai kezdettel hirdeti meg. Várható befejezés: 13 órakor. A küldöttgyűlés helyszíne: BPMK székház (1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7. fszt. T01-04). Regisztráció: 8:30 – 9:00 óra között. A küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén a küldöttgyűlést május 5-én 10 órakor változatlan napirenddel hívjuk össze.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a korábban megküldött küldöttigazolványaikat lehetőség szerint hozzák magukkal. A küldöttgyűlés feladatainak elvégzése és határozatképessége érdekében, részvételére feltétlenül számítunk, akadályoztatása esetén szíves visszajelzését kérjük!

NAPIREND

8:30-tól regisztráció
Határozatképesség megállapítása
Himnusz
9:00 BPMK küldöttgyűlés
Elnöki köszöntők: Wagner Ernő MMK elnök, Kassai Ferenc BPMK elnök
9:10 Küldöttgyűlés levezető elnökének megválasztása, előadó: Kassai Ferenc
Felkért levezető elnök: dr. Zalán Gábor ügyvéd
Szavazás a levezető elnök személyéről
Napirend elfogadása, a küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (jegyzőkönyv-vezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámlálók), előadó: dr. Zalán Gábor
Az elnökség írásban megküldött beszámolóját szóban kiegészíti Kassai Ferenc, a BPMK elnöke
A BPMK 2022. évi költségvetési beszámolójának és mérlegének, a 2023. évi költségvetési terv módosításának, a 2024. évi költségvetési terv előirányzatának előterjesztése, előterjesztő: Kassai Ferenc, a BPMK elnöke
Az Etikai-fegyelmi Bizottság írásban megküldött tájékoztatóját szóban kiegészíti dr. Arányi László, a BPMK Etika-fegyelmi Bizottság elnöke
A Felügyelő Bizottság írásban megküldött jelentését szóban kiegészíti Bocsák István, a BPMK Felügyelő Bizottság elnöke
Hozzászólások, kérdések, válaszok
Szavazás a beszámolók elfogadásáról
BPMK Alapszabály módosítása (megye helyett vármegye), előterjesztő: dr. Zalán Gábor
Szavazás az Alapszabály módosításáról
A BPMK Választási Jelölő Bizottság beszámolója szóban kiegészíti Csapó Attila, a BPMK Választási Jelölőbizottság elnöke
BPMK tisztújítás, szavazás
A választási eredmény kihirdetése
A BPMK 2023-2027. évi megválasztott tisztségviselőinek névsora összesítve, előadó: dr. Zalán Gábor
Zárszó, Kassai Ferenc
A BPMK megválasztott elnökének köszöntője
Szózat
ÁLLÓFOGADÁS