BPMK

Elhunyt Dunai Árpád

Megrendüléssel tudatjuk, hogy elhunyt Dunai Árpád okl. építőmérnök, a Magyar Mérnöki Kamara és a Tartószerkezeti Tagozat alapító tagja, Zielinski Szilárd díjas mérnök.

Dunai Árpád
1963-ban szerzett mérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán.
Négy évvel később az ALKALOIDA Vegyészeti Gyár mákgubótárolójának tervezéséért MÁR vállalati nívódíjban részesült.
1969-ben acélszerkezeti szakmérnöki oklevelet szerzett,
1970-ben az általa tervezett MASPED raktárcsarnok YBL díjas munka lett.
1976-ban az Építészmérnöki Karon Építész-statikai szakmérnöki oklevelet szerzett.
2013-ban kapta meg aranydiplomáját.
Ebből is látszik, hogy a tervezési munka mellett a folyamatos önképzésre is jelentős figyelmet fordított.
Szakmai munkásságát 1963-ban az IPARTEV-ben kezdte, majd jogutódainál dolgozott, statikus tervezőként, vezető tervezőként, statikus műteremvezetőként.
Számos magyar és külföldi (Csehszlovákia, NDK, Szovjetunió-Tengiz, Németország, Hollandia, Norvégia) tervezési munka felelős statikus tervezőjeként alkotott jelentős szerkezeteket, melyeket nehéz lenne felsorolni. Néhányat említve 1992-1993-ban a Tengizi olajfinomító új egységének tervezése, mely 15 csarnoképületet, 14 óriás gépállványt és 2800 fm csőhídat foglalt magában, míg itthon az Amerikai Követség átépítésének, bővítésének és a Citibank központi fiókjának statikus tervezését irányította. 1996-1998-ban a Keleti pályaudvar rekonstrukciójának statikai tervezésében vett részt.
Későbbi munkáit csak felsorolásszerűen érintve, részt vett az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, majd a Budapesti Francia Iskola statikai tervezésében, az Oszlói Magyar Nagykövetség épületének áttervezésében, a Nemzetközi Keresztyén Iskola és a Chinoin Gyógyszergyár Központi Laboratóriumának tervezésében, majd a 2006-ban a Honvéd Kórház új központi épületének statikus terveit készítette és irányította a tervezési munkát. 2010-ben műszaki ellenőre volt a MOM-garázs munkálatainak, 2014-2015-ben a Ludovika Egyetem rekonstrukciójának statikus szakértője volt.
Munkáiról az Ipari Építészeti Szemle, a Szakipar, a Műszaki Tervezés, a Magyar Építőipar c. szakfolyóiratokban jelentek meg ismertető szakcikkek.
Magam 2012-ben találkoztam vele, a Budapesti Árkád Üzletház II. ütemének tervezése során, ahol terveinket tervellenőrként ellenőrizte. Már az első találkozásunkkor egy szakmailag magasan felkészült, korrekt és együttműködő partnerre találtam benne. Észrevételeivel nagyban segítette munkánkat, minden alkalommal szívesen fogadtuk ellenőri látogatásait, mely baráti kapcsolatunk alapja lett. Azt ezt követő időszakban több szakértői munkában dolgoztunk együtt. Jelenlegi kamarai szerepvállalásomhoz is az ő unszolása vezetett el. Segítségére, támogatására mindig számíthattam.
A Magyar Mérnöki Kamara alapító tagja, a Tartószerkezeti Tagozat meghatározó személyisége. 2006-tól a Jogosultsági Vizsgabizottság tagja vizsgarendjének kidolgozója, a Magasépítési Bizottság elnökeként az MSZ 15.000-es szabványsorozat és az EUROCODE-ok összehasonlítására szolgáló könyvek előkészítésnek, a szerzők munkája koordinálásának aktív résztvevője, mint ilyen, rendkívüli munkát végzett. Az így összeállított mintapéldák a gyakorló mérnökök kikerülhetetlen segédkönyveként szolgálnak. A Tartószerkezeti Tagozat vezetőségi tagjaként a továbbképzések megszervezésben, tematikájának kidolgozásában aktívan részt vesz. A mérnökök képzése terén végzett tevékenysége részeként 1992 óta a BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke (korábban Acélszerkezetek Tanszéke) felkérésére rendszeresen látta el a diplomamunkák ipari konzulensi, ill. diplomaterv bírálói feladatait.
Szakmai tevékenységét a Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozata 2009-ben Menyhárd István-díjjal, majd mint a Tartószerkezeti Tagozat Magasépítési Bizottságának elnökét a Magyar Mérnöki Kamara 2015-ben Zielinski Szilárd-díjjal ismerte el.
Odaadóan gondoskodására és alaposságára jellemző, hogy felsége szemműtétje előtt sok kórházat, klinikát bejárt, sok orvossal beszélt a megfelelő orvosi ellátást keresve. Felesége csak a szemészeti klinikán, a vizsgálat során szembesült azzal, hogy a műtétet végző orvost dr. Dunai Árpádnak hívják.
Egy jó embert, kitűnő mérnököt, odaadó barátot veszítettünk, de életével sok megfogadni érdemes tanácsot, segítséget támogatást és felejthetetlen emléket nyertünk. Sokan alapozhatnak szakmai, emberi jövőképet a tőle kapott útmutatások alapján.

Szántó László Gábor, a Tartószerkezeti Tagozat elnöke